Gamla NoDigINFO-artiklar

2 september, 2020

Norsk rapport: Graveskader for 800 mill. NOK årlig

Den første samfunnsøkonomiske analysen av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen er nå klar, og viser at graveskadene koster 800 millioner NOK i året. …

Läs mer
4 april, 2018

Samspill og innovative løsninger i Tromsø

Er samspillkontrakter veien å gå for å få mest mulig infrastruktur av god kvalitet til rett pris? I norsk sammenheng har Tromsø kommune vært en foregangskommune når det gjelder samspillskontrakter. …

Läs mer
4 oktober, 2017

Oppmerksomheten kommer med flommen

Det er de spektakulære situasjonene som bringer det store etterslepet i norsk VA fram i lyset. Etter storflommen på Sørlandet er det blitt et voldsomt fokus, og både RIF og MEF er nå ute med klare meldinger til myndighetene. …

Läs mer
21 september, 2017

Full fart mot norsk VA-senter på Ås

Nå settes arbeidet med å realisere det nasjonale senteret for ledningsteknologi på Ås i høygir. De første millionene er på plass og et interimsstyre er valgt. Bildet: Her ved Ås kirke disponerer NMBU i dag et areal på om lag 15 dekar. …

Läs mer
8 december, 2016

Årsträff med engagerade diskussioner

Den 10-11 november var det dags för STVF:s årliga teknikträff, som denna gång hölls i Växjö. …

Läs mer
11 november, 2016

Styr upp styrd borrning

SSTT vill förbättra projekteringsfasen vid styrd borrning. Med både beställare och borrentreprenörer i en nytillsatt arbetsgrupp siktar SSTT mot en helhetsförbättring för branschen. …

Läs mer
20 oktober, 2016

3R2014: STRUCTURAL DESIGN FOR NON-CIRCULAR LININGS UNDER GROUNDWATER PRESSURE

The 3R2014 design guidelines present a secure design method for the resistance of non-circular linings to the groundwater pressure. …

Läs mer
20 oktober, 2016

Glasfiberstrumpa för dricksvattenledning

Norska Kjeldaas AS och Sande kommun strax utanför Oslo har visat både vilja och mod inom relining. Tillsammans blev de först i Europa med att förnya en dricksvattenledning med UV-härdad glassfiberstrumpa. …

Läs mer
17 oktober, 2016

Har du husket Norsk Vanns fagtreff 25–26 oktober?

Det er fortsatt god plass på årets fagtreff, som arrangeres på Quality Hotell 33 på Økern i Oslo 25. og 26.oktober, og spesielt på parallellseminaret om NoDig håper Norsk Vann og SSTT at flere vil melde seg på. Ledningsnett og NoDig onsdag 26. …

Läs mer
12 oktober, 2016

Acceptkriterier for godkendelse af NoDig- arbejder ved TV-inspektion

Danske spildevandsselskaber får ofte udført TV-inspektion som grundlag for en godkendelse af et nyt eller fornyet afløbssystem, inden anlægget overtages. …

Läs mer
9 juni, 2016

Framsynta kommuner långtidsplanerar för schaktfri ledningsförnyelse

Det finns en tydlig trend, att allt fler kommuner väljer schaktfria metoder både vid förnyelse och nybyggnation av ledningsnät. Fler kommuner än för några år sedan väver också in schaktfria metoder i sina långsiktiga planer. …

Läs mer
25 april, 2016

Kollapsad avloppsledning nära dricksvattentäkt

Försommarens grönska ramar in Mälarens vatten. Strandlandskapet vid Stäket väster om Stockholm ser ut som ett vykort. Men här har idyllen tillfälligt störts av en havererad ledning, som leder avloppet från Upplands-Bro kommuns 25. …

Läs mer
13 april, 2016

Vattendrag, vägar och fornminnen – i ”Stora VA” är lösningen schaktfri

”Den stora VA-utbyggnaden”, eller bara ”Stora VA”, är ett omfattande renoverings- och utbyggnadsprojekt av vatten- och avloppsnätet i Ängelholms kommun. …

Läs mer
4 april, 2016

Schaktfri ledningsförnyelse enda alternativet vid en av Stockholms mest trafikerade tvärleder

Med en trafikvolym på närmare 25 000 fordon per dygn är den två kilometer långa Älvsjövägen en av Stor-Stockholms viktigaste tvärleder. …

Läs mer
29 mars, 2016

Feedback fra ’første hold’ kursister på SSTT’s opgravningsfri efteruddannelseskursus på VA University i Horsens

SSTT og VIA University College i Horsens gennemførte i efteråret et nyt bachelor/efteruddannelseskursus i No Dig for 19 kursister. …

Läs mer
22 mars, 2016

Forum for ledningsfornyelse - et samarbeid mellom Norsk Vann og SSTT

Alle, som jobber innen Vann- og avløpsbransjen i Norge vet, at ledningsnettet har store mangler. Undersøkelser, som er gjort i den senere tid, viser, at dette gjelder for både for vann- og avløpsledningene. …

Läs mer
14 mars, 2016

Omfattande ledningsförnyelse i Nacka

I Nacka kommun vid kommundelen Älta finns den natursköna Evalundsparken. Ett grönområde, som utnyttjas flitigt, inte bara av de boende utan även av motionärer och hundägare. …

Läs mer
4 mars, 2016

Varberg växer – 18 km ny avloppsledning gör det möjligt

Västkustens kreativa mittpunkt – så lyder rubriceringen på Varberg kommuns stolta Vision 2025. Och med sitt läge vid havet och nära naturen i kombination med goda kommunikationer är Varberg en attraktiv kommun att bo och verka i. …

Läs mer
22 februari, 2016

Avlopp och fiber under Pite älv

Det ligger en befintlig ledning i dimension 140mm på älvens botten, men den har dömts ut efter ett antal reparationer och efter inspektion av dykare. …

Läs mer
22 januari, 2016

Lyckat samarbetsprojekt vid schaktfri ledningsförnyelse i Simrishamn

I maj avslutades projektet med att reno vera en fem kilometer lång råvattenledning  i Simrishamns kommun. …

Läs mer