Arkiv

16 april, 2021

Lanserar Inpipe Freeliner fri från styren och Bisfenol A

I samband med att det nyligen blev känt att Nicklas Björnvind, VD på Inpipe, köpte bolaget från danska koncernen Arkil Holding A/S, så avslöjades också att bolaget under våren kommer att lansera världens första glasfiberarmerade liner fri …

Läs mer
16 april, 2021

Tideway buries ”time capsule” beneath deep shaft in Blackfriars

A time capsule containing a Covid-19 mask, a smart phone, maps and a sample of water from the Thames has been buried 60 metres underground as part of the super sewer project. …

Läs mer
15 april, 2021

IKT: Kvaliteten generellt bra men vikande trend

IKT LinerReport för år 2020 visar att kvaliteten på de prover som gjorts är sämre jämfört med de tidigare fem åren. Den utvecklingen är något som oroar flera aktörer. Provbitarna från 2. …

Läs mer
14 april, 2021

Smart realtidsövervakat VA-system i Kristianstad

Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området. …

Läs mer
13 april, 2021

3 dagers internasjonal NoDig-messe

Tyske Hermes Technologie inviterer SSSTT-medlemmer i Norge og Sverige til en digital online messe med kjente forelesere, interessante temaer og ledende produsenter fra europeisk No-Dig-bransje. …

Läs mer
13 april, 2021

Inpipes VD Nicklas Björnvind köper bolaget från dansk koncern

Björnvind Holding AB förvärvar Inpipe Sweden AB från den danska koncernen Arkil Holding A/S. Bakom Björnvind Holding AB står nuvarande VD i Inpipe Sweden AB, Nicklas Björnvind. …

Läs mer
12 april, 2021

Styrda borrningarna ger stora tidsbesparingar i projekt

MICROTUNNLING/STYRD BORRNING: Infrastrukturarbetet i Barkarbystaden II är ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och Skanska och i projektet ingår omfattande ledningsarbeten under dåliga geotekniska markförhållanden med lös lera. …

Läs mer
9 april, 2021

Begränsad erfarenhet skapar tveksamhet kring flexibla foder

FLEXIBLA FODER: Det råder fortsatt tveksamheter bland ledningsägare att använda flexibla foder när det gäller dricksvattenledningar. EU:s dricksvattendirektiv vann laga kraft i januari i år och bestämmelserna ska införas i svensk lagstiftning. …

Läs mer
9 april, 2021

IKT LinerReport: Ett prov av åtta uppfyllde inte målvärdet

FLEXIBLA FODER: De övergripande testresultaten för 2020 är de lägsta under de senaste sex åren. Ett av åtta CIPP-foder (flexibla foder) uppnådde inte sitt förväntade målvärde i minst ett av testkriterierna. Det visar IKT LinerReport 2020. …

Läs mer
8 april, 2021

Major partners announced for Digital World Water Congress

A range of leading organisations have been announced as supporters and sponsors for IWA’s Digital World Water Congress, being held from 24 May – 4 June this year. …

Läs mer
8 april, 2021

Dom anser att allmän VA-anläggning minskar risken för miljöpåverkan

I en konflikt mellan Botkyrka kommun och en samfällighet, där samfälligheten ville ha en allmän VA-anläggning, bedömde Mark- och miljööverdomstolen till samfällighetens fördel. …

Läs mer
8 april, 2021

Teknik- och konsultföretaget Golder är nu en del av WSP

I veckan tillkännagav WSP förvärvet av det globala teknik- och konsultföretaget Golder. Med Golder i teamet stärker WSP Sverige sin position inom miljörådgivning ytterligare och WSP blir därmed världsledande inom miljörådgivning. …

Läs mer
7 april, 2021

Lyckad renovering av ledning från 1930-talet

FLEXIBLA FODER: Swoosh blev involverade i ett projekt i Umeå med renovering av en ledning från 1930-talet med stora dimensioner och förlagd under en av Umeås mest trafikerade vägpunkter och dessutom under Bottniabanan. …

Läs mer
6 april, 2021

Svenska arbetsgruppens handlingsplan för 2021

Den svenska arbetsgruppen ser fram emot att få jobba för mer schaktfritt i Sverige. Mycket i vår omvärld pekar åt rätt håll, såsom teknikutveckling, ökande förnyelsetakt samt mognad och intresse för teknikerna. …

Läs mer
6 april, 2021

Rörnät & Klimat Online med över 400 deltagare

RÖK i digitalt format blev en succé med ett 30-tal presentationer varvat med intervjuer, paneldiskussioner och frågor från deltagare. Interaktionen med deltagarna var hög, många var aktiva via chatt och det blev ett lyckat digitalt ”Eftersnack”. …

Läs mer