Arkiv

17 september, 2021

Rättelse: Swagelining ingen ny schaktfri teknik

SSTT publicerade nyligen en nyhet från Norrvatten där bolaget skrev att ledningsrenoveringen i Lunda industriområde gjordes med en teknik som hävdades vara en ”ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige”. …

Läs mer
17 september, 2021

SVU-rapporten om flexibla foder ligger klar

FLEXIBLA FODER: Den här veckan får Svenskt Vattens medlemmar ta del av SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder”. …

Läs mer
16 september, 2021

Schaktfri rörinfodringsteknik för längre ledningssträckor

INFODRING: Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. …

Läs mer
16 september, 2021

Grøftefri innføring i Bergen i november

Da er det endelig igjen klart for et fysisk kurs om NoDig metoder. Denne gang i Bergen, og datoene er 17. og 18.november. Påmeldingsfristen er satt til 3.november. …

Läs mer
16 september, 2021

Renspumpteknik på stadig grund i komplext projekt

HAMMARBORRNING: I industriområdet Högdalen strax utanför Stockholm har utförts ett i allra högsta grad unikt projekt där man verkligen tänjt på gränserna för vad hammarborrning med foderrör kan leverera. …

Läs mer
15 september, 2021

VA SYD tilldelas utmärkelsen årets Fastighetspartner 2021

VA SYD erhåller utmärkelsen årets Fastighetspartner år 2021, för sitt arbetet med att öka motståndskraften mot framtida klimatutmaningar. Utmärkelsen är en del av Real Estate Øresund Award, ett pris instiftat av Øresundsinstituttet. …

Läs mer
13 september, 2021

Del 1: Styrd borrning deletapp av fjärrvärmeprojekt

STYRD BORRNING: Just nu står en så kallad Maxirigg i skuggan av blivande Karlatornet i Göteborg, som när det står färdigt ska bli Nordens högsta. …

Läs mer
11 september, 2021

Hordaland Rørteknikk satser på utblokking i vest

VA- og vannkraftsleverandør Hordaland Rørteknikk i Holmefjord i Bjørnafjorden kommune sør øst for Bergen har nå dannet sitt eget NoDig-team på fire personer for å utføre grøftefrie metoder, primært med utblokkingsmetoden. …

Läs mer
11 september, 2021

Fagtreff med fornyelse av høytrykksledning i Narvik

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT, Narvik Vann som ledningseier og Thore Magnussen & Sønn som hovedentreprenør, til tematreff om fornyelse av høytrykksledning for vann i Narvik. Treffet arrangeres torsdag 23.september fra kl. 11.00 til 14. …

Läs mer
10 september, 2021

SSTT Redaktion söker svensk ledningsnätsägare

Är du ledningsnätsägare i Sverige? Är du intresserad av informationsfrågor i allmänhet och om schaktfritt i synnerhet? Då är det dig vi söker som representant i SSTT:s redaktionsråd. …

Läs mer
9 september, 2021

Ett fritt rullande läcksökningsverktyg med sensorer

LÄCKSÖKNING: SmartBall är ett fritt rullande läcksökningsverktyg vilket gör det möjligt att inspektera långa ledning sträckor med en mycket hög noggrannhet. …

Läs mer
8 september, 2021

Utfordringer i norsk i vannbransjen for liten og stor

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Det er de største kommunene i Norge som er best både på kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. …

Läs mer
8 september, 2021

Trondheim best på vann og avløp i Norge

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Trondheim kommune er kåret til årets beste kommune i Norge for sine gode og bærekraftige tjenester innen vann og avløp. Prisen ble delt ut under årets Norsk Vann årskonferanse i Bergen i går kveld. …

Läs mer
7 september, 2021

Otydligt ansvar hotar framtida vattenförsörjning

Tillgången till vatten är generellt god i Sverige. Men om vi ska kunna säkra vattentillgången mot framtida klimathot behöver ansvaret tydliggöras och en långsiktig strategi sjösättas. …

Läs mer
7 september, 2021

En motor og drivkraft i norsk og internasjonal vannbransje

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Gjennom et helt liv har fagdirektør i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse, vært en motor og drivkraft for innovasjon, NoDig-teknologi, kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid. …

Läs mer