Arkiv

5 juni, 2023

Innhold i ledningsnettet på Vannsenteret

Norsk vannbransje har i «alle» år ønsket et formålstjenlig test- og demonstrasjonsfelt for opplæring, kunnskapsformidling og kvalitetsheving. Nå bygges ledningsnettet i trinn 1 på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. …

Läs mer
2 juni, 2023

De fem mest lästa artiklarna under april

Hur Oslo kommun har genomfört ett pilotprojekt där de renoverat en vattenledning med flexibelt foder lockade flest läsare på SSTT's sida under april. …

Läs mer
1 juni, 2023

Årsmötet visar på hög aktivitet inom SSTT

SSTT’s Årsmöte 2023 samlade 32 deltagare till ett digitalt möte under tisdagen den 30 maj. …

Läs mer
30 maj, 2023

VA-Yngre: Engasjert 20-årsjubilant

VA-Yngres årsseminar i Bodø samlet flere delegater enn noen gang, bød på høyaktuelle tema og -befaringer. …

Läs mer
30 maj, 2023

Tomas Helenius – ny ordförande för SSTT

På SSTT’s Årsmöte idag valdes Tomas Helenius till ny ordförande för SSTT efter Borghild T. Folkedal. …

Läs mer
30 maj, 2023

Min arbeidshverdag - Andreas Ims Winther

VA-ingeniøren er ansatt i Kristiansand kommune og utdannet petroleumsingeniør. Han har bred erfaring fra arbeidslivet, og et reflektert syn på mulighetene i vannbransjen. …

Läs mer
25 maj, 2023

Teknikträffen – Framtid, miljö och säkerhet

Årets Teknikträff den 23-24 augusti har utökats till två hela dagar för att få med allt spännande innehåll. …

Läs mer
23 maj, 2023

Redovisningspraxis ett problem för VA-finansiering

När VA-ledningar behöver förnyas i en snabb takt på grund av ett bristandeunderhåll behövs stora investeringar. Frågan är hur de ska finansieras då VA endast finansieras via avgifter. …

Läs mer
24 maj, 2023

Bærum: Videreutvikler sitt gode NoDig-fagmiljø

Bærum kommune Vann og avløp har utlyst to nye lederstillinger, med vekt på grøftefrie anleggsmetoder. Målet er å utvikle kommunens gode fagmiljø ytterligere innen miljøvennlige VA-anleggsmetoder. …

Läs mer
22 maj, 2023

Kommunal rørfornyelse: Hva er barrierene?

Hele 30 informanter fra 24 kommuner stilte opp i totalt 61 dybdeintervjuer gjennom et forskningsarbeid som gikk over tre år. I tillegg kommer samtaler, spørreundersøkelse og mer ustrukturerte intervjuer. Målet? …

Läs mer
17 maj, 2023

Högaktuell kurs i Säkerhetsarbete nu uppdaterad

I september startar Svenskt Vattens uppdaterade kurs i Säkerhetsarbete. Kursen tar ett helhetsgrepp om säkerhetsfrågorna och riktar sig mot en bred målgrupp inom VA-verksamhet. …

Läs mer
15 maj, 2023

Veldig vekst for NoDig i USA

I en kommentar beskriver Todd Grafenauer, Vice President – nestleder – og opplæringssjef i Murphy Pipeline Contractors i USA, hvordan de med europeisk teknologi har fått amerikanske ordførere til å skryte av at de bruker NoDig til å fornye vann og …

Läs mer
11 maj, 2023

Mistra Inframaint: Snart dags för fas två – detta ska vi göra!

Till hösten går Mistra InfraMaint in i fas två, och tar nästa steg i att bygga upp det viktiga forskningsområde som krävs för att vi även i framtiden ska ha en fungerande infrastruktur – och ett fungerande samhälle. …

Läs mer
11 maj, 2023

Manglende tilsyn med mindre avløpsanlegg

En tilsynsaksjon gjennomført av Statsforvalteren i 25 kommuner viser at tre av fire kommuner ikke fører systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Det beskriver Miljødirektoratet i en pressemelding. …

Läs mer
10 maj, 2023

Vinner av VA-yngres hederspris 2023

Det vil si; Ingrid Holøyen Skjærbakken var ikke der, hun mottok prisen på avstand. Mer om det senere.  Hele VA-yngres arbeidsutvalg står bak tildelingen. Prisen gis til en person som har utvist stort engasjement for de yngre i bransjen. …

Läs mer