Arkiv

8 februari, 2023

Nye dager for Norsk NoDig-konferanse!

NoDig-konferansen 2023 gjennomføres i Drammen dagene 29. og 30. november. Arrangementet er flyttet til disse dagene på grunn av en ny stor VA-messe i Sverige. SSTTs NoDig-konferanse 2023 arrangeres på Quality Hotel River Station. …

Läs mer
7 februari, 2023

De fem mest lästa artiklarna i januari

Under januari intresserades läsarna mest av en bred palett artiklar, alltifrån ett ökat intresse för ledningsrenoveringar hos bland annat bostadsrätter till att samverkan inom branschen är avgörande för att stärka varumärket och öka …

Läs mer
7 februari, 2023

NoDig: Verdien av tapt tid

– Det har vært for mye svada i miljøkrav. Generelle krav om å være "grønn" og så videre. Men så koker det ned til at betalingsviljen ikke følger med. …

Läs mer
6 februari, 2023

Vattentäta strategier – ny artikel om långsiktig planering av underhåll

Hur kan kommuner lyckas vända ett eftersatt underhåll inom VA samt gata och väg? …

Läs mer
3 februari, 2023

Världspremiär för styren- och bisfenolfritt flexibelt foder i kommunala självfallsledningar

2021 presenterade Inpipe Sweden AB det första flexibla fodret som varken innehåller styren eller Bisfenol. Det är dessutom delvis tillverkat från bioavfall vilket minskar användningen av petroleumprodukter och därmed ger en mindre klimatpåverkan. …

Läs mer
2 februari, 2023

Vannsenteret etterlyser vannlekkasjer

Det vil si; Til trenings- og testfeltet på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur trengs det lekkasjepunkt. Det vil si rørbiter med hull i.   Treningsfeltet etableres med et komplekst ledningsnett for opplæring og uttesting av utstyr knyttet til ulike driftsoppgaver. …

Läs mer
30 januari, 2023

Teknikträffen 2023 – Anmälan öppen!

Efter flera års pandemirestriktioner kan vi nu äntligen mötas igen på Teknikträffen i augusti. …

Läs mer
30 januari, 2023

Min arbeidshverdag - Eirik Evjen Hagtvedt

VA-ingeniør Eirik Evjen Hagtvedt (28 år) er prosjektleder i Horten kommune. Han er utdannetsivilingeniør bygg og miljøteknikk på NTNU, med spesialisering innen vann- ogavløpsteknikk. …

Läs mer
30 januari, 2023

Manglende miljøtiltak og støtte til klimatilpasning

Kostnader fremstår som den klart viktigste barrieren for klimatilpasning, etterfulgt av usikkerhet knyttet til virkninger og manglende kunnskap og kompetanse i bedriften. Samtidig utlyser Miljødirektoratet midler til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning. …

Läs mer
30 januari, 2023

Kvalitetssäkrar rörinspektioner i fastigheter

Med den uppdaterade versionen av handboken T25 säkerställs att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att ett större fokus läggs på inspektörerna och deras rutiner för hur inspektioner ska utföras. …

Läs mer
25 januari, 2023

Ny vägledning för hållbar dagvattenhantering

Dagvattenhantering har länge varit en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle – men på senare tid har frågan fått ytterligare uppsving. …

Läs mer
23 januari, 2023

Leveransesikkerhet og kvaliteten på ledningsnettet

Jan Stenersen, daglig leder i TroVA, leder av den norske arbeidsgruppa og styremedlem i SSTT, var tydelig på at situasjonen er prekær under bakken, i sitt foredrag under VA-seminaret på Arctic Entrepreneur 2023. …

Läs mer
23 januari, 2023

Samverkan avgörande för utveckling

Ju fler som engagerar sig och vill samverka med andra för att hitta nya lösningar desto snabbare kan en bransch utvecklas och skapa mervärde för de som jobbar i den. …

Läs mer
19 januari, 2023

Stöd till Ukraina efterfrågas

Svenskt Vatten går nu ut med en ny förfrågan om stöd till Ukraina med material till vattenförsörjning (VA), och som partner till Svenskt Vatten stöttar SSTT denna förfrågan och ber våra medlemmar om stöd. …

Läs mer
17 januari, 2023

Nu är samverkansprojektet i full gång

Under 2022 lanserade vi Mistra InfraMaints första samverkansprojekt: Planering av underhåll inom VA. Ett sex månader långt lärandeprojekt för kompetensbyggande, riktat till den som arbetar inom VA. …

Läs mer