Arkiv

30 september, 2020

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Ett av forskningsprojekten i MistraInframaint är frågan om underhåll av avloppsledningsnät för en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning. …

Läs mer
29 september, 2020

Forskning om digitalisering för vatten och avlopp

På måndagen 28 september gav Mistra InfraMaint en kort uppdatering från fyra forskningsprojekt om smart underhåll av infrastruktur. …

Läs mer
29 september, 2020

Tematreff kum- og ledningsfornyelse inkludert overpumping

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT og byggherre Oslo kommune vann- og avløpsetaten (VAV) til tematreff om kum- og ledningsfornyelse inkl. overpumping ved Fossumbekken i Oslo Tirsdag 6. oktober. Fossumbekken er et viktig natur- og fritidsområde på Grorud. …

Läs mer
25 september, 2020

Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen

Från Svenskt Vattens sida vill vi lyfta upp möjligheten att öka de investeringar och reinvesteringar som är en absolut nödvändighet för att bibehålla och utveckla Sveriges VA-infrastruktur. …

Läs mer
24 september, 2020

Projekt för underlag till certifieringsregler

Inom Svenskt Vattens Utvecklings (SVU) regi bedrivs ett projekt som går under namnet 5T vars syfte är att ta fram underlag till certifieringsregler för mekaniska egenskaper på produkter i ledningsnätet som kommer i kontakt med dricksvatten. …

Läs mer
23 september, 2020

Største rammeavtale noensinne på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen

Største rammeavtale noensinne på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen Olimb Rørfornying skal også de neste årene sørge for at Bergen kommune når sine mål om mest mulig fornyelse av avløpsnettet med minst mulig graving. …

Läs mer
23 september, 2020

Min Hverdag: Harald Darre Seip (29)

Harald Darre SeipProsjekteringsleder, Vann- og avløpsetaten Oslo KommuneSi litt om din bakgrunn og karrieren din så langtJeg er 29 år, kommer fra Trondheim og er utdannet sivilingeniør i vann- og miljøteknikk fra NMBU, Ås. …

Läs mer
22 september, 2020

”Teknik för läcksökning ännu ett utvecklingsområde”

Den 15:e september publicerade vi en artikel om Norrvattens erfarenheter av flexibelt foder för vatten. Men hur ska man kunna lokalisera läckor på ledningar som renoverats med den tekniken? …

Läs mer
21 september, 2020

Svenskt Vattens VD börjar blogga

Nu startar Pär Dalhielm en vd-blogg med ambitionen att lägga upp ett videoklipp eller en text ett par gånger i månaden. I det första avsnittet berättas om tanken bakom bloggen och Pär och Dan Löfgren resonerar om några aktuella frågor. …

Läs mer
17 september, 2020

Styrd borrning - skonsamt för bokskogen

Bokskogen i Torup utanför Svedala är ett unikt rekreationsområde och ett populärt utflyktsmål som erbjuder både natur- och kulturupplevelser. Bokskogen omfattar flera hundra hektar bokskog, odlingsmark, betesmark, ett slott med slottspark och trädgårdar. …

Läs mer
16 september, 2020

En proposition om vägar till hållbara vattentjänster väntas i december

Svenskt Vatten välkomnar utredningen om vägar till hållbara vattentjänster som äntligen kommer att utmynna i en proposition och vi får därmed veta vilka av förslagen i utredningen som kommer att föreslås bli ny lagstiftning. …

Läs mer
16 september, 2020

Totalåtagande vid VA-renovering spar pengar och skonar miljön

Hästhagen är ett klassiskt villaområde i Nacka kommun, och gränsar i söder till Nackareservatet. …

Läs mer
15 september, 2020

Ny SVU-rapport: Dimensioneringstal för vattenförbrukning

Projektets huvudsyfte var att kartlägga vattenförbrukningen för olika vattenanvändare samt förbrukningens variation i tiden – och att jämföra detta med dagens riktlinjer för dimensionering av vatten- och spillvattensystem. …

Läs mer
15 september, 2020

Blandade erfarenheter av flexibelt foder för vatten

Norrvatten har i två projekt testat att använda flexibelt foder för vatten och erfarenheterna är blandade. …

Läs mer
14 september, 2020

Sweco ansluter till internationella klimatmålen Science Based Targets

Sweco har nu anslutit sig till Science Based Targets, med klimatmål i linje med Parisavtalet. Sweco-koncernen, med bolag i 13 länder och projekt i över 70, har som mål är att vara klimatneutralt senast 2040. …

Läs mer