Arkiv

25 maj, 2022

Engagerande Tematräff om rörspräckning

I samarbete med SSTT arrangerade Kretslopp och Vatten tillsammans med Pollex en digital Tematräff där de berättade mer ingående om hur den schaktfria metoden rörspräckning kan användas då man behöver förnya vattenledningar. …

Läs mer
23 maj, 2022

Uppföljning på byggplatsen avgörande

Som ledningsnätsägare och beställare av olika jobb på VA-ledningar är det allra viktigast att ha koll på helheten och att följa arbetet på plats, det är enda sättet att säkerställa kvaliteteten på de nya ledningarna. …

Läs mer
23 maj, 2022

Flera vägar att säkra kvaliteten

Installationer av flexibla foder skiljer sig från andra rörinstallationer då själva slutprodukten av de flexibla fodren i princip sker på plats under mark. …

Läs mer
20 maj, 2022

Lyckat Årsmöte

Ca 35 medlemmar deltog i det digitala årsmöte som SSTT avhöll idag. Förutom själva årsmötet fick deltagarna lyssna till tre intressanta presentationer. …

Läs mer
16 maj, 2022

Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras

Hur är egentligen statusen på den för samhället centrala infrastrukturen? Åldras eller föryngras den? Finns det en underhållsskuld eller bygger vi som samhälle upp värdet på infrastrukturens balansräkning? …

Läs mer
12 maj, 2022

Norske kommuner må få kontroll med utslippene

Ålesund kommune på vestkysten av Norge  er en av mange norske kommuner som har sluppet ut avløpsvann fra tusenvis av innbyggere rett ut i fjorden, men nå har Statsforvalteren gitt beskjed om at nok er nok. …

Läs mer
12 maj, 2022

Framsnakket NoDig på VA-konferanse i Ålesund

En rekke norske kommuner nå har svært kort tid på seg til å oppfylle gjeldende rensekrav. Behovet er ledningsfornyelse er skrikende, og flere kommuner må ta i bruk grøftefrie metoder for å ta igjen noe av det enorme etterslepet. …

Läs mer
12 maj, 2022

28 sänkbrunnar och 2 km rörtryckning i Bålsta

Under våren 2021 drog Styrud igång produktionen av en pumpstation i närheten av Aronsborgsrondellen i Bålsta. …

Läs mer
11 maj, 2022

SSTT’s årsmöte 2022

Den 19 maj är det dags för årets årsmöte och även i år kommer det hållas digitalt. Förutom själva årsmötet finns möjligheter att lyssna på tre spännande föredrag i anslutning till mötet. …

Läs mer
11 maj, 2022

-Vi trenger unge til å holde liv i bransjen

Anleggsbransjen trenger hundrevis av unge anleggsmekanikere. Med det grønne skiftet kommer en rekke nye og spennende utfordringer for mekanikere, understreker messesjef Tone L. Grøstad under ungdomsdagen til Vei og Anlegg. Her fikk ungdommene et tett møte med prosjektet UNG 300. …

Läs mer
11 maj, 2022

Norske Vannprisen 2022 til en unik rådgiver

Ledningseksperten og senioringeniøren Tom A. Karlsen i Cowi i Fredrikstad er utnevnt til vinner av Vannprisen 2022. Gjennom et langt yrkesliv har han bidratt til kompetanseheving innen rådgiverbransjen. …

Läs mer
10 maj, 2022

Pipelife vil ha fart på det grønne skiftet

-Vi er alltid tilstede og vi skal være ledende med fornyelse av infrastruktur på en bærekraftig måte selv om folk flest ikke ser oss. …

Läs mer
10 maj, 2022

Digital Tematräff – Rörspräckning

Den 24 maj anordnas ett digitalt livesänt event där man får följa ett projekt med rörspräckning från planeringsstadiet hos beställaren till entreprenörens genomförande. …

Läs mer
9 maj, 2022

Fra krigshelvete til norsk vannbransje

Den syriske vanningeniøren Fadi Shallab (46) og hans kollega Radwan Zanhar (36) uttrykker sin  takknemlighet gjennom tårer til alle som har bidratt til at de nå er integrert  det norske samfunnet og kan forsørge seg selv, takket være fast jobb hos …

Läs mer
9 maj, 2022

Vill du hjälpa oss med projekteringsanvisningar?

Efter färdigställandet av projektanvisningar för styrd borrning jobbar nu projektgruppen med nya projekteringsanvisningar, denna gång för kontinuerliga rör. …

Läs mer