Arkiv

27 november, 2020

Hallingtreff med fokus på tidsinnstilte bomber

Mange kommuner har for lite fokus på inn- og utlekking av vann og avløpskummer. En av disse kommunene er Tromsø, som de siste årene virkelig har tatt tak i utfordringene. 10.000 kummer er registrert, og svært mange av dem er i en for dårlig tilstand. …

Läs mer
26 november, 2020

Byter ut rör i Norrvattens hela distributionsnät

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem med sträckor där rörmaterialet i huvudvattenledningar bestått av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. …

Läs mer
25 november, 2020

Nytt grepp om VA-investeringar

Svenskt Vatten och Kommuninvest har under hösten fört en dialog kring förutsättningar för finansiering på VA-området. Ett första resultat av den dialogen är en gemensam broschyr "Finansiering av VA-investeringar". …

Läs mer
25 november, 2020

Min vardag - Philip Hellström

Man kan säga att Philip Hellström, IRG TV-inspektion och ny medlem av intressegruppen för STVF, är uppvuxen i branschen. Han brinner för kvalitet och inspireras av att få jobba med världens viktigaste livsmedel - vatten. …

Läs mer
24 november, 2020

Aarsleff stärker upp med ny affärsområdeschef

Aarsleff Rörteknik rekryterar Ann-Marie D’Amico som affärsområdeschef för verksamhetsområdet fastighet. Ann-Marie D’Amico kommer närmast från Nynäshamns kommun, där hon hade rollen som VA-chef. …

Läs mer
23 november, 2020

ISTT webinar: A review of developments in UV Cured CIPP lining from its introduction

Join the second ISTT educational webinar with Dr. Dec Downy!  Note: This webinar is for ISTT members only. …

Läs mer
20 november, 2020

Varumärkesplattform och kommunikationsstrategi

Vid senaste styrelsemötet i SSTT fattades beslut på varumärkesplattform och kommunikationsstrategi. – Vårt varumärke handlar om det upparbetade förtroendet, den bild och de känslor vi lämnar ifrån oss i möten med andra människor. …

Läs mer
19 november, 2020

Dette er en samspillskontrakt, og sånn bruker du den

Ikke lenger byggherren befalerEn tradisjonell kontrakt mellom byggherre og entreprenør styres i korte trekk av byggherrens, og i noen tilfeller med innspill fra konsulentenes, detaljerte beskrivelse av en bestemt løsning. …

Läs mer
19 november, 2020

Uppstartsmöte för nya intressegruppen spolbilsoperatörer

SSTT:s nya intressegrupp för spolbilsoperatörer har haft sitt uppstartsmöte. …

Läs mer
19 november, 2020

Högsta styrenkoncentrationen vid transportbilens öppnande

Styren är en vanlig komponent i CIPP-hartser och studier som gjorts i USA tidigare har ifrågasatts. En ny studie visade att högsta koncentrationen uppmättes vid transportbilens öppnande. …

Läs mer
19 november, 2020

VA-mässan på Elmia i Jönköping flyttas till 2022

Med anledning av Covid-19 (Corona) pandemin och dess påverkan på mäss- och mötesbranschen flyttas VA-mässan fram till 2022. …

Läs mer
18 november, 2020

P114: Uppdaterad branschstandard på området dricksvatten

Svenskt Vatten har precis publicerat P114, den nya och uppdaterade branschstandarden på området distribution av dricksvatten som ersätter gamla P83. Arbetet med uppdateringen har pågått under ett par år. …

Läs mer
17 november, 2020

Ny vägtrumma håller bäcken i schack

En kollapsad vägtrumma under Vänersborgsvägen vid Gisslatorp mellan Alingsås och Vårgårda gjorde att vatten från bäcken hamnade på avvägar och behövde ledas tillbaka i sin fålla. …

Läs mer
17 november, 2020

Taxejustering för en långsiktigt hållbar VA- och avfallshantering

Kommunfullmäktige i Nacka beslutade den 16 november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2021. Avgifterna som berörs är bland annat bruknings- och anläggningsavgiften för VA. …

Läs mer
16 november, 2020

Teknikträffen i februari är inställd

STVF har beslutat att ställa in Teknikträffen 2021, som var planerad att genomföras 10-11 februari. Anledningen är förstås de allt mer rigorösa reglerna kring saker som bland annat arrangemang och som har med Coronapandemin att göra. …

Läs mer