Arkiv

21 september, 2022

Kilmatförbättrad betong i dricksvattenanläggningar

I slutet av 2021 publicerades en reviderad version av s.k. tillämpningsstandarden för betong som bland annat tillåter fler olika bindemedelssammansättningar, syftet är att minska betongens klimatpåverkan. …

Läs mer
19 september, 2022

Oslo tester strømpefornying på vannledninger

Oslo kommune erkjenner at strømpefornying er en nødvendig metode for å fornye drikkevannsnettet. Men med mange bend på ledningsnettet er det nødvendig å blant annet lære mer om hvordan strømpen oppførere seg i bend. …

Läs mer
19 september, 2022

Osäkert läge gynnar inte VA

I riksdagsvalet 2022 har den politiska diskussionen om klimat, vattenförsörjning och kommunalinfrastruktur varit nästan helt frånvarande. …

Läs mer
15 september, 2022

Klimatneutral VA-bransch 2030

Svenskt Vatten har precis startat ett initiativ för minskad klimatpåverkan från den svenska VA-branschen. …

Läs mer
14 september, 2022

Hallingtreff i januar igjen!

Norges mest tradisjonsrike fagtreff innen vann og avløp blir igjen arrangert i januar – men først i 2024. Nå er planleggingen startet. Har du innspill eller forslag til programmet? På forsommeren i år feiret tradisjonsrike Hallingtreff 25 år. …

Läs mer
12 september, 2022

Hedemora Energi höjer kvaliteten på ledningsdokumentation med hjälp av Geomatikk

Hedemora Energi förser invånarna i Hedemora med omnejd med el, vatten & avlopp, fjärrvärme, stadsnät och återvinning. …

Läs mer
12 september, 2022

– Vi må vise dem bransjen

ÅRSKONFERANSE NORSK VANN: Når de unge ikke engang vet at vi finnes, kan vi ikke vente at de skal lete etter jobber i vannbransjen! Kommunikasjonsrådgiver Frode Skår beskrev hvordan bransjen kan slutte å være de hemmelige tjenestene i sitt foredrag om rekruttering. …

Läs mer
12 september, 2022

Utradisjonell rekruttering gir resultat

Marte Helene Lie, virksomhetsleder Vann og vannmiljø i Asker kommune, bidro med konkrete beskrivelser av rekrutteringsarbeid som gir resultat i sitt foredrag på Norsk Vanns årskonferanse 2022. …

Läs mer
12 september, 2022

Kvinner som synliggjør vannbransjen!

«Åja, du jobber i bæsjen du?» Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått den kommentaren når jeg forteller at jeg jobber på IVAR IKS sitt sentralrenseanlegg på Nord-Jæren. …

Läs mer
9 september, 2022

Beräknar samhällskostnader för trafikstörningar

I ett forskningsprojekt inom InfraMaint tittar man på hur störningar och avstängningar vid trafiknära entreprenader som VA-arbeten och beläggningsarbeten bidrar till ökade kostnader för samhället och medborgarna. …

Läs mer
7 september, 2022

Klimatkonferensen: komplexa utmaningar, men full fart framåt

Svenskt Vattens nya Klimatkonferens lockade omkring 120 deltagare som fick ta del av ett digert program om klimatpåverkan och klimatanpassning inom VA-sektorn. Kontentan? Det handlar om teknik, ekonomi och juridik och det bubblar av initiativ på olika nivåer. …

Läs mer
6 september, 2022

Velkomne til å snakke sammen

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE: Aleksander Øren Heen, statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, var tydelig på at vannbransjen er velkomne til å snakke med myndighetene, da han holdt foredrag om Klima- og miljødepartementets bidrag til å …

Läs mer
6 september, 2022

Årets bedreVANN kommune er Klepp!

Klepp kommune, en mellomstor norsk kommune på Jæren med 20.163 innbyggere, ble tildelt utmerkelsen for Årets bedreVANN-kommune 2021 under Norsk Vanns årskonferanse 2022. …

Läs mer
6 september, 2022

Drammen er vinneren av attraktiv pris!

Begrunnelsen er videre at kommunen aldri har takket nei til å la sine ansatte bidra inn i arbeidet i vannbransjen. De siste to årene har kommunen bidratt inn med tre medlemmer i Vannkomiteen og Samfunnskomiteen. De har også et aktivt medlem i en Norsk Vann arbeidsgruppe. …

Läs mer
5 september, 2022

De fem mest lästa artiklarna under augusti

Under augusti intresserade sig läsarna mest för artikeln om P113, publikationen som ger råd om hur man kan arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnätet, även en av de första eldrivna filmbussarna lockade till läsning samt olika klimatperspektiv samt …

Läs mer