Arkiv

27 februari, 2024

Bortech: Rigget for det grønne skiftet

Med landets største borerigg på helelektrisk drift, kan Bortech bore opptil Ø 1200 mm. i opptil 700   meters lengde, samt opptil 1300-1400 meter i mindre dimensjoner oppover 300 høydemeter. Det gjør de nå. …

Läs mer
26 februari, 2024

Min Vardag – Rickard Cedervall

Rickard Cedervall arbetar idag som ansvarig för ledningsnäts tekniska ramverk som beskriver hur Stockholm Vatten och avfall (SVOA) ska bygga sin VA-anläggning. …

Läs mer
26 februari, 2024

Utmaningar vid en vattenläcka

Att en aktiv läckagekontroll borde finnas högt upp VA-organisationernas agenda blir extra uppenbart under vinterhalvåret. …

Läs mer
25 februari, 2024

NoDig metodeoversikt

Grøftefrie metoder kalles gjerne NoDig-metoder og brukes både til nyetableringer og til rehabilitering av rør. Nå har SSTT publisert en oversikt over 8 grøftefrie metoder som benyttes ved nyetablering og 6 som benyttes ved rehabilitering/fornyelse. …

Läs mer
22 februari, 2024

Styrenutsläpp vid installation av flexibla foder

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I en ny rapport undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar. …

Läs mer
20 februari, 2024

Ny rapport om täthetskontroller av VA-rör

En ny SVU-rapport från Svenskt Vatten släpptes i förra veckan på temat ”Göra rätt-hålla tätt” med fokus på täthetskontroller av tryckrörssystem inom VA. …

Läs mer
20 februari, 2024

Regjeringens 25 mål for vann og helse

Ny teknologi, sterkere fagmiljø og Vannsenteret var tema i presentasjonen da «Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan» ble lansert fredag 16. februar 2024. …

Läs mer
16 februari, 2024

Nyskapende rørsystem til fjernvarmenettets nye «termos»

Hallingplast utvikler nyskapende rørsystem til en «termos» som skal lagre nær kokende varmt vann gjennom sommeren, for å benyttes direkte inn i Oslos fjernvarmenett i vinterhalvåret. Teksten er hentet fra en pressemelding, fra Hallingplast. …

Läs mer
15 februari, 2024

Forskning och innovationer allt viktigare för VA-branschen!

I början av februari samlades VA-Sveriges forsknings- och innovationsintresserade i Uppsala för att utforska nya lösningar under en konferens anordnad av de fyra Svenskt Vatten-finansierade forskningsklustren. …

Läs mer
14 februari, 2024

Invitasjon til markedsdialog for uløste avløps-utfordringer

I samarbeid med Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer 22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt til markedsdialog. …

Läs mer
12 februari, 2024

Forskningsstyrelse förstärks från SSTT

Erik Karlsson, som sedan ett par år är styrelsemedlem i SSTT, är ny medlem i Mistra Inframaints styrelse. …

Läs mer
12 februari, 2024

Nytt samarbeid for å tilby tette vannkummer

Hallingplast og Haplast, som begge er norske plastrørprodusenter, har inngått et samarbeid for å tilby Haplasts egenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere til hele Norge. …

Läs mer
9 februari, 2024

Svenskt Vatten söker nya medlemmar till kommittéerna för dricksvatten, rörnät och SVU

Var med och bidra till VA-branschens fortsatta utveckling genom samverkan! Nu söker flera av Svenskt Vattens kommittéer nya medlemmar. Förutom att främja branschens samverkan ger arbetet dig chansen att ta del av nya perspektiv och verka på ett nationellt plan. …

Läs mer
8 februari, 2024

Målrettet, kompetansehevende kurs

Vann- og avløpsledningsnettene i Norge står overfor betydelige utfordringer knyttet til forfall og funksjonssvikt. Det er en stor utfordring for kommunene å fornye disse ledningene på en så effektiv måte som mulig. …

Läs mer
7 februari, 2024

ISTT Webinar 2024 -02-08

Webinar -- 2024-02-08 Resilient and Structural Trenchless Watermain Pipe Renewal Technology Presenter: Martin Bureau Date: 8 February 2024 Organization: ALTRA SANEXEN Time: 14:00 GMT (09:00 am US EST, US, 22:00 Beijing, 15:00 Berlin) URL: Click here to see this on the …

Läs mer