Arkiv

5 mars, 2021

Flexibla foder: Redovisar erfarenheter från projekt på temadag

FLEXIBLA FODER: På RÖK-konferensens temadag om schaktfria metoder är en av föredragshållarna Fredrik Johansson, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten. …

Läs mer
4 mars, 2021

Boligeiere i Oslo må dokumentere tett ledningsnett

Oslo kommune, Vann og avløpsetaten, vil bli enda tydeligere tydelig på hvilke krav som gjelder for utbedring av private avløpsledninger. …

Läs mer
4 mars, 2021

Klimatförändringar ställer ökat krav på rörinspektion

RÖRINSPEKTION. Att klimatförändringar kommer att ställa ökande krav inom rörinspektionsbranschen har vuxit fram under en längre tid. …

Läs mer
3 mars, 2021

Sommerjobb viktig for rekruttering til VA-bransjen

Flere kommuner i Nord-Norge jakter på studenter som en viktig del av sin rekrutteringsstrategi. Sommerjobb for ingeniørstudenter er en av veiene å gå, og Tromsø kommune er blant kommunene som har gode erfaringer. …

Läs mer
3 mars, 2021

De fem mest lästa artiklarna från februari

Två artiklar om microtunneling, en artikel om styrd borrning i berg, en rapport om modernisering av VA-system, samt en artikel inför temadagen om schaktfria tekniker på digitala RÖK-konferensen. …

Läs mer
2 mars, 2021

Viktig forskning om vattenförsörjning och vattentillgång

Tillgång till vatten av god kvalitet, och i tillräcklig mängd, är grundläggande för människors hälsa och ett funktionellt samhälle. Det driver Karin Sjöstrand, forskare inom Mistra InfraMaint. …

Läs mer
1 mars, 2021

Spanar efter värme i jordens inre – djupaste borrningen någonsin i Göteborg

Värme från jordens inre, så kallad geotermisk energi, kan bli ett nytt sätt att värma fjärrvärmevattnet i Göteborg. …

Läs mer
1 mars, 2021

Vidar tar steget fra rør til kummer og tanker

Etter 18 år i ulike roller i Vitek AS er Vidar Tiedemann Aase (48) klar for nye utfordringer. Nå går han inn i stillingen som daglig leder i Bergensfirmaet Gategodsgutta AS. Dermed holder han seg innen samme bransje, men med et sterkere fokus på fornyelse av kummer og tanker. …

Läs mer
26 februari, 2021

Värnamo bygger ut med schaktfritt

Värnamo växer, nya bostäder byggs och VA-nätet anpassas efter nya förutsättningar. …

Läs mer
25 februari, 2021

Kurs og tematreff er SSTT Norge sine viktigste møteplasser

Tematreff, utvidede kurstilbud, konferanser og fortsatt satsing på ulike kommunikasjonskanaler med nyhetsbrev, oppdaterte nettsider og synlighet i sosiale medier står sentralt i handlingsplanen til den norske arbeidsgruppa i SSTT for 2021. …

Läs mer
25 februari, 2021

Smarta vattenmätare i fokus för exjobbare

Det känns givande att få vara med och göra VA-sektorn mer hållbar genom att se till att vattenanvändningen blir mer ansvarsfull. Därför gör Emelie Ekström och Sonia Sivadasan sitt exjobb kopplat till Mistra InfraMaint. …

Läs mer
24 februari, 2021

Exjobb djupdyker i digitaliseringens sårbarheter

En fallstudie på Gotland gav inblick i VA-sektorns utmaningar. Nu gör Frida Värnlund och Sarah Bjärkby sitt examensarbete om digitalisering och säkerhet inom den svenska vattensektorn. …

Läs mer
24 februari, 2021

Inviterer til nettkurs i NoDig-metoder

Den norske arbeidsgruppa i SSTT inviterer nå til et nytt innføringskurs i NoDig-metoder. Kurset arrangeres 20.-21.april, og denne gang er det ikke nødvendig å bruke tid på reise til kurset. …

Läs mer
23 februari, 2021

Norsk Vann varsler kraftig økning i gebyrene

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. …

Läs mer
23 februari, 2021

Fremmedvannet stjeler kapasitet som er dyrt å erstatte

-Over 50 prosent av avløpsvannet er fremmedvann som skyldes innlekk i ledningsnett og kummer. Det viser en målinger i flere norske byer. Fremmedvannet stjeler stor kapasitet som er dyrt å erstatte. …

Läs mer