Hedersmedlemmar

Nedan följer presentationer av några av SSTT:s hedersmedlemmar.

Rolf Alm

SSTT utsåg Rolf Alm till hedersmedlem i samband med årskonferensen i Oslo i maj 2018. Han drev SSTT:s kansli under många år med passion och noggrannhet och har på så vis varit en bidragande anledning till föreningens framgångar. Samtidigt skötte Rolf kansliet för STVF. Tidigt förstod Rolf att även rörinspektion tillhör NoDig. Särskilt i samband med renovering, då inspektion av en ledning före, under och efter arbetet är absolut nödvändigt. Rolf höll i taktpinnen när SSTT:s styrelse övertygades om att ta upp STVF som en intressegrupp inom SSTT. Rolf var även projektledare för framtagandet av en utbildning för rörinspektörer, vilken leder till en auktorisation.

Läs mer

Arve Hansen

Arve Hansen invaldes som hedersmedlem av SSTT i samband med årskonferensen 2018 i Oslo. Tyvärr blev invalet postumt eftersom Arve Hansen avled ett par veckor innan konferensen.

Läs mer

Thomas Månsson

I samband med SSTT årsmötesförhandlingar 2020 valdes Thomas Månsson till hedersledamot i SSTT. Han valdes in i STVF:s arbetsgrupp 1990 och arbetade som drivande kraft inom STVF och SSTT fram till 2019 då han på egen begäran lämnade för att fokusera på sitt dagliga arbete inom Aarsleff Rörteknik.

Läs mer

Sverre Haug

Det er snart 25 år siden Sverre Haug begynte å arbeide på dugnad for SSTT i Norge. I dag er han æresmedlem i SSTT. "Samarbeidet i SSTT-sammenheng betydde veldig mye for meg. Det var der jeg hentet inspirasjon og kompetanse. Det vi kunne lære av ledningseiere og entreprenører i Norge og i våre naboland var svært viktig for oss i Oslo. Spesielt lærte vi mye av danskene, som hadde gode kontakter nedover i Europa og som stadig lå i front med nye løsninger."

Läs mer