Hedersmedlemmar

Nedan följer presentationer av några av SSTT:s hedersmedlemmar.

Hans Bäckman – ny hedersmedlem som drivit på vattenfrågorna

Vid Årsmötet i maj 2023 valdes Hans Bäckman till hedersmedlem i SSTT efter att under många år varit en mycket stark drivkraft för utvecklingen av arbetet med vattenfrågor I Sverige, Norden och Europa.

Läs mer

Edor Boström

Hedersledamot är en titel som tilldelas en person som gjort sig synnerligen förtjänt genom att ha främjat den aktuella organisationens verksamhet. Om det är någon som passar in på den beskrivningen så är det Edor Boström. Han har sedan 80-talet varit involverad i rörinspektionens utveckling i Sverige och har sedan starten av STVF 1988 funnits med dels som styrelsemedlem innan STVF uppgick i SSTT, dels som medlem i arbetsgruppen som bildades inom SSTT.

Läs mer

Sverre Haug

Det er snart 25 år siden Sverre Haug begynte å arbeide på dugnad for SSTT i Norge. I dag er han æresmedlem i SSTT. "Samarbeidet i SSTT-sammenheng betydde veldig mye for meg. Det var der jeg hentet inspirasjon og kompetanse. Det vi kunne lære av ledningseiere og entreprenører i Norge og i våre naboland var svært viktig for oss i Oslo. Spesielt lærte vi mye av danskene, som hadde gode kontakter nedover i Europa og som stadig lå i front med nye løsninger."

Läs mer

Thomas Månsson

I samband med SSTT årsmötesförhandlingar 2020 valdes Thomas Månsson till hedersledamot i SSTT. Han valdes in i STVF:s arbetsgrupp 1990 och arbetade som drivande kraft inom STVF och SSTT fram till 2019 då han på egen begäran lämnade för att fokusera på sitt dagliga arbete inom Aarsleff Rörteknik.

Läs mer

Arve Hansen

Arve Hansen invaldes som hedersmedlem av SSTT i samband med årskonferensen 2018 i Oslo. Tyvärr blev invalet postumt eftersom Arve Hansen avled ett par veckor innan konferensen.

Läs mer

Rolf Alm

SSTT utsåg Rolf Alm till hedersmedlem i samband med årskonferensen i Oslo i maj 2018. Han drev SSTT:s kansli under många år med passion och noggrannhet och har på så vis varit en bidragande anledning till föreningens framgångar. Samtidigt skötte Rolf kansliet för STVF. Tidigt förstod Rolf att även rörinspektion tillhör NoDig. Särskilt i samband med renovering, då inspektion av en ledning före, under och efter arbetet är absolut nödvändigt. Rolf höll i taktpinnen när SSTT:s styrelse övertygades om att ta upp STVF som en intressegrupp inom SSTT. Rolf var även projektledare för framtagandet av en utbildning för rörinspektörer, vilken leder till en auktorisation.

Läs mer