Hedersmedlemmar:

Arve Hansen

Arve Hansen invaldes som hedersmedlem av SSTT i samband med årskonferensen 2018 i Oslo. Tyvärr blev invalet postumt eftersom Arve Hansen avled ett par veckor innan konferensen.

Så här löd motiveringen 2018:
"Inval av hedersmedlem – Arve Hansen

Arve Hansen har sannsynligvis gjort mer for NoDig-utviklingen i Norge enn noen andre. Han har vært en tydelig pådriver for gravefrie metoder i Norge siden midten av 80-tallet.

Arve er en dyktig fagmann med stor teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Arve har en væremåte som er lett å like - han er eksepsjonelt flink til å skape dialog, og er en brobygger mellom utefolk og innefolk. Han ser løsninger in situ. Og er en pådriver for å skape nye løsninger. Dette har ført til mange innovative prosjekter med NoDig-løsninger i hele Norge.
I tillegg er han en god diskusjonspartner og en svært trivelig person.

Gjennom å ære en nøkkelperson i bransjen, det være seg gjennom SSTT, RIN, Norsk Vann, VA/Miljøblad og undervisning på høyskoler og universitet, har han satt NoDig på VA-kartet.

Arves mål har alltid vært å dele erfaringer, heve kunnskapen om faget og sikre god kvalitet i alle ledd, fra planlegging og forundersøkelser til utførelse og sluttkontroll.

Med denne holdningen har han lagt ned utallige dugnadstimer i SSTT, og virkelig nådd ut med sitt budskap på en formidabel måte."