NoDig-Konferansen 2021 – 20. oktober 2021

Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn

NoDig-konferansen er et viktig treff for NoDig-bransjen i Sverige og Norge, hvor vi samles for å dele kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres normalt annethvert år i Sverige og Norge. På grunn av koronaviruspandemien, blir det digital konferanse i år.

Gå till NoDig 2021!

Nyheter

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

21 september, 2021

Hur ska beslutsfattare kunna avgöra om en åtgärd för dricksvattenförsörjning är mer eller mindre hållbar än en annan åtgärd med tanke på tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter? Projektet har utvecklat beslutsstödsverktyget WISER som kan ge strukturerad och transparent vägledning vid åtgärdsprioritering och beslut. Syftet är att identifiera de mest ändamålsenliga, resurseffektiva och hållbara lösningarna.

Fokus på det norske vannsenteret under Ukeslutt på fredag

20 september, 2021

Hvordan er framdriften for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås utenfor Oslo? Kan senteret utgjøre en forskjell når hele verdikjeden er samlet i et felles eierskap?

Göteborg och Kungsbacka samverkar kring vatten och avlopp

20 september, 2021

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.

Rättelse: Swagelining ingen ny schaktfri teknik

17 september, 2021

SSTT publicerade nyligen en nyhet från Norrvatten där bolaget skrev att ledningsrenoveringen i Lunda industriområde gjordes med en teknik som hävdades vara en ”ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige”. Men det visade sig vara felaktigt eftersom exempelvis Pollex i ett projekt i Göteborg för Kretslopp och vatten använde tekniken redan 2017.

SVU-rapporten om flexibla foder ligger klar

17 september, 2021

Den här veckan får Svenskt Vattens medlemmar ta del av SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder”. Författare är Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson från RISE, samt Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB. Inte minst inom den schaktfria branschen är intresset stort för vad rapportens tester och analyser kommer fram till, men den ger också råd för upphandlingar.

Schaktfri rörinfodringsteknik för längre ledningssträckor

16 september, 2021

Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige. Det är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre ledningssträckor i stadsmiljö, där man vill undvika stora schaktarbeten.

Grøftefri innføring i Bergen i november

16 september, 2021

Da er det endelig igjen klart for et fysisk kurs om NoDig metoder. Denne gang i Bergen, og datoene er 17. og 18.november. Påmeldingsfristen er satt til 3.november.

Renspumpteknik på stadig grund i komplext projekt

16 september, 2021

I industriområdet Högdalen strax utanför Stockholm har utförts ett i allra högsta grad unikt projekt där man verkligen tänjt på gränserna för vad hammarborrning med foderrör kan leverera. Bakgrunden till projektet är att SL bygger en ny förbindelse till Högdalsdepån från Hökarängen. Detta är en del av tunnelbanans utbyggnad i Stockholm.

Visa Arkiv

Kalender Corona-info

23sep.

Fagtreff med fornyelse av høytrykksledning i Narvik AVLYST!

(Narvik, Norge)

24sep.

Ukeslutt SSTT/RIN

(Online)

28–1sep.

NORDIWA wastewater conference

(Online)

28–30sep.

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 28: Fastighet - Kurstillfället är fullbokat!

Kurs (Fagerudd konferens Enköping)

30sep.

Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

Kurs (Fagerudd Konferens Enköping)

7okt.

För medlemmar: ISTT Educational Webinar Series

(Online)

19–21okt.

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 29: Mark

Kurs (Fagerudd Konferens Enköping)

20okt.

NoDig-konferansen 2021

(Online)

21okt.

Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet

Kurs (Fagerudd Konferens Enköping)

26–28okt.

Rörnät - introduktion

Kurs (Online)

16–18nov.

Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 29: Fastighet

Kurs (Fagerudd konferens Enköping)

16–17nov.

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - grundkurs

Kurs (Online)

17–18nov.

Innføringskurs i NoDig-metoder

Kurs (Scandic Flesland Airport)

18–19jan.

Rörnät och klimat 2022

(Waterfront Stockholm)

15–18mars

Underhållsmässan

(Svenska Mässan Göteborg)

29–31mars

VA-mässan 2022

(Elmia Jönköping)

27–28juli

International No-Dig Conference & Exhibition 2022

(KLCC- Kuala Lumpur convention centre)

1–30sep.

IWA World Water Congress & Exhibition 2022

(Köpenhamn)

11–15sep.

IWA’s World Water Congress 2022

(Copenhagen)

13–15sep.

Water & Wastewater 2022

(Stockholmsmässan)

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbetar med