NoDig Konferens 2022

SSTTs NoDig konferans är ett viktig arrangemang för NoDig branschen i Sverige och Norge, där vi gemensamt samlas för att dela kunskap och erfarenheter och även inspirera varandra. Konferensen arrangeras normalt vart annat år i Sverige och vart annat år i Norge.

Årets NoDig konferens anordnas som en gemensam resa till ISTTs internationella möte i Helsingfors.

Anmälan är nu öppen!

Gå till NoDig 2022 →

Nyheter

Stora miljövinster när 117 år gammal ledning renoveras

5 augusti, 2022

Just nu är en av körbanorna är avstängd längs Drottninggatan i Malmö. Detta beror på att VA SYD utför en nödvändig renovering av en avloppsledning. Tack vare en schaktfri teknik kan arbetet utföras utan att stänga av en av Malmös mest trafikerade gator helt. Dessutom sparas hundratals ton koldioxid i projektet.

Från avhjälpande till förebyggande underhåll

2 augusti, 2022

Som stöd för ledande personer inom drift och underhåll att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar har en helt reviderad publikation, P113, tagits fram.

No Dig Alliance köper NCC NoDig

29 juli, 2022

No Dig Alliance bygger vidare för att bli ledande i Norden inom schaktfria tekniker - köper verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande av NCC.

Yrkeshögskola för VA-utbildningar

28 juli, 2022

På Arena Yrkeshögskola har man ambitionen att bli en sammanhållande nod för yrkeshögskoleutbildningar inom VA-området, hittills erbjuder man kurser och utbildningar i exempelvis VA-läcksökning och till rörnätstekniker. Inom kort hoppas man få sin ansökan om utbildning inom NoDig godkänd.

Schaktfria metoder räddningen i Märsta

21 juli, 2022

När Sigtuna Renhållning och Vatten skulle genomföra stora arbeten med ledningsomläggning vid Sätuna torg i Märsta var valet av schaktfria metoder lätt, inget annat hade fungerat.

Nytt samverkansprojekt för kompetensbyggande

12 juli, 2022

En unik möjlighet till kompetensbyggande för dig som jobbar inom VA – Nu lanseras Mistra InfraMaints samverkansprojekt ”Planering av underhåll inom VA”

SSTT flyttar sitt kansli

11 juli, 2022

Under början av sommaren har det skett vissa förändringar hos den kanslifunktion som SSTT (STVF, STLK och SPOL) har varit anslutna till. SSTT har därför valt att byta kanslifunktion och flyttar till ny adress. Dock sker ingen personalförändring vilket innebär att kansliet även fortsättningsvis kommer bemannas av Karin Lundwall Welin.

Utredning om styrenutsläpp

6 juli, 2022

Under arbetet med SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” visade det sig att det saknas relevanta data på hur mycket styrenutsläpp som flexibla foder kan orsaka.

Visa Arkiv

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbetar med