Nyheter

De fem mest lästa artiklarna i november

6 december, 2022

Under november lockades läsarna mest av en stor sjöledning som har sagts för att förse Fornebu med vatten, arbetet har skett med öppna schakt, borrning och sjöledning. Stort intresse har också visats artikeln om det NoDig-ramavtal som Bardu kommun har slutit, liksom forskningsprojektet Gör rätt-håll tätt som utförs på forskningsinstitutet RISE.

Örebro kommun snabbar på ledningsbyten

2 december, 2022

De senaste åren har kommunen utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar samt serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. En av målsättningarna är att använda schaktfria tekniker för minst hälften av projekten.

Her trekkes fiber Stavanger-Oslo

29 november, 2022

En «digital motorvei» er under bygging mellom Stavanger og Oslo. Ny fiberforbindelse skal styrke og sikre nettforbindelsen mellom øst og vest. 40 mm SESU-Cable trekkerør har gjort det mulig å legge fiberforbindelsen gjennom fjellvann og følsomt fjellterreng med vesentlig mindre graving og inngrep.

Leveranser i TV4-formatet inom kort för alla mätningar

28 november, 2022

För ett år sedan presenterades publikationen ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” där en av nyheterna var ett byte av överföringsformat från TV3 till TV4. Programvaror som kan antingen skicka eller ta emot enligt TV4 har dock inte funnits hittills, men de är på gång.

TraineeVANN: Han landet i riktig bransje

25 november, 2022

Sigurd Semb Mikkelsen liker realfag, brenner for klimaet og ønsker å bidra med konkret arbeid som utgjør en forskjell. Linjevalget på NTNU var noe tilfeldig. Men som sivilingeniør og deltaker i Norsk Vanns traineeprogram, TraineeVANN, er han ikke i tvil: I vannbransjen får han bruke kunnskapen og engasjementet sitt.

Lyckad tunnelanslutning i sprucket berg

24 november, 2022

Stockholms Stad planerar en omfattande exploatering i Stadshagen på Kungsholmen och arbeten pågår med att förtäta och utveckla stadsdelen. Om- och tillbyggnad i den här storleksordningen leder oftast till såväl konflikt med befintlig infrastruktur som behov av nya ledningar för t ex el, vatten och avlopp.

Svenskt Vattens vision på agendan under COP27

20 november, 2022

Den 6 – 18 november genomförs FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Frågor relaterade till VA har fått stort utrymme under konferensen och Svenskt Vatten har lyft några av branschens viktigaste frågor i ett panelsamtal anordnat av Ragn-Sells. Under samtalet diskuterade Anders Finnson, miljöexpert, vårt arbete med klimatneutral VA 2030 och resan från reningsverk till resursverk som en viktig väg att minska klimatavtrycket.

Uppgraderingen av STVF’s kursverksamhet nu i mål

17 november, 2022

Den första kursen som ges digitalt pågår just nu och avser rörinspektör mark. Det är ett omfattande arbete som utförts av arbetsgruppen med både uppgraderat kursmaterial, digitaliseringen av utbildningsmomenten samt tentamina för auktorisation.

Visa Arkiv

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbetar med