Kontakt

Arbetsgrupp i Norge

Se http://www.sstt.se/index.php?pageId=580

Arbetsgrupp i Sverige

Se http://www.sstt.se/index.php?pageId=581

 

Sekretariat i Norge

Ellen Margrethe Jahren Randa

SSTT Norge

+47 97 18 60 78

kontakt@sstt.no

Sekretariat i Sverige

Karin Lundwall Welin

SSTT Sverige

+46 (0)70 438 01 54

kontakt@sstt.se

Redaktion

Ylva Sjönell

Redaktör

+46 (0)70 951 95 07

ylva.sjonell@gmail.com

Hendrik Panman

Norska arbetsgruppen

+47 95 81 52 53

h.panman@kjeldaas-as.no

Inger Anita Merkesdal

Journalist Norge

+47 907 66 643

ingeranita@vannfakta.no

Postadress i Sverige:

SSTT
Gezelius väg 12
134 31 Gustavsberg

Postadresse i Norge:

SSTT c/o Asplan Viak AS
Dr. Hansteins gate 13
3044 Drammen