Kurstillfällen

 

Rörinspektionskurs nr 28: Fastighet

10 – 12 november Fagerudd konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Förnyelseplanering ledningsnät - uppgraderad version

10 – 11 november Stockholm

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm
Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

Läs mer

No-Dig tematreff Kumfornyelse XXL i Skien

10 november, klockan 10:00 – 14:00 Oppmøtested: Thon Hotel, Kongens gate 6 i Skien

Kjeldaas ASinviterer i samarbeid med SSTT og byggherreSkien kommune til tematreff om fornyelse av ekstremt dype kummer, med henholdsvis 10, 11 og 12 meters dybde.

Läs mer

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs

24 – 25 november Stockholm

Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder. Förnyelsetakten av VA-nätet hålls tillbaka av dyra metoder som tär på miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande får du lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning.

Läs mer