ISTT

En internationell förening för No-Dig

ISTT är SSTT:s internationella paraplyorganisation med föreningar i mer än 30 länder. Under 2011 firade ISTT 25 år som organisation. Trenchless International är ISTT:s tidning som publiceras fyra gånger per år.

Trenchless International arbetar för att sprida kunskap om schaktfritt ledningsbyggande och främja allmän diskussion och debatt.

Trenchless International utkommer 4 gånger per år och varje nummer innehåller både fallstudier, reportage och nyheter om ISTT och anslutna organisationer NoDig installationer och rehabiliteringsprojekt, politik, lagstiftning och nyheter.

Trenchless International är den enda internationella tidskriften dedikerad schaktfritt ledningsbyggande och är mycket internationell eftersom den representerar alla kontinenter.

NoDig är en världsomspännande marknad och det finns mycket att vinna på att dela internationella information.