Webinar

 

SSTT anordnar tematräffar och webinar i ett utbildande syfte för att kunna erbjuda dig ännu en väg för ökandet av kunskapen gällande val av schaktfria metoder. Tillsammans kan vi arbeta hållbart och framsynt för att gemensamt bidra till en bättre morgondag.

Med schaktfria lösningar utnyttjas offentliga medel effektivt. Utsläpp av koldioxid reduceras, resursåtgången minskas och störningar på handel, infrastruktur och samhällsservice minimeras. Detta är parametrar som kommer såväl samhället som människor till godo. Därför är det hållbart och klokt att välja schaktfria metoder.

Ta gärna del av nedan material från ett urval av tidigare genomförda event samt besök gärna även vår sida med metodöversikter.