Vår varumärkesplattform

Varumärkesplattformens syfte är att visa på SSTT:s identitet, löfte och önskad riktning.

SSTT:s varumärkesplattform är ett stöd till oss medlemmar för hur vi ska fatta kloka beslut, kommunice- ra, lyssna och uppmuntra varandra för att tillsammans nå fram till det varumärke vi är värda.

Ladda ner Varumärkesplattform (PDF)