Image

Om våra utbildningar

SSTT, STVF och SPOL har kurser inom schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande, rörinspektion av ledningar samt spolning av ledningar.

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs (ONLINE-kurs)

Under kursen tar vi upp hur du med schaktfria metoder uppnår mindre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning. Du lär dig för- och nackdelar och kan avgöra när schaktfritt är rätt val. Efter kursen vet du vilka faktorer inom schaktfria tekniker som bidrar till lyckade projekt.

Innehåll

  • Varför schaktfritt ledningsbyggande 
  • Val av läggningsmetoder
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Schaktfria metoder - positiv påverkan på miljö och samhälle

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl vid renovering som nyanläggning, samt konsulter.

Kursen genomförs i samarbete med Svenskt Vatten.

Anmälan görs via Svenskt Vattens hemsida

Inspektion av ledningar i mark och fastighet

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 600 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.

Från och med 2012 delas utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar.
En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Nästa kurstillfällen presenteras på STVFs hemsida

Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör

Uppgraderingstentamen avläggs vart 5.e år för att bibehålla sin auktorisation. Dessa provtillfällen anordnas i samband med STVFs Teknikträff och löpande under året via ett antal tillfällen på olika orter i landet. 

Nästa provtillfällen presenteras på STVFs hemsida
 

Rörinspektion för beställare (Svenskt vattenutbildning)

Kursen vänder sig till dig som beställer rörinspektion, framförallt i VA-organisationer, samt större fastighetsägare som har fler markförlagda ledningar att förvalta. Kursen baseras bl a på P122, rörinspektion av avloppsledningar i mark.

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

Innehåll

  • Genomgång av P122
  • Hur förbereder man inspektion
  • Hur utvärderar man resultatet
  • Hur kan man handla upp inspektion
  • Ett inspektionsuppdrag från start till må

Målgrupp

Beställare av rörinspektion, framförallt i VA-organisationer samt större fastighetsägare som har fler markförlagda ledningar att förvalta

Anmälan görs via Svenskt vattens hemsida. 

NYHET!

Kurs Auktoriserad spoltekniker

Kursen och dess efterföljande auktorisation är avsedd för att på ett positivt sätt utveckla en gemensam standard för denna del av vår bransch samt öka statusen för en spolteknikers arbete.

Under tre innehållsrika dagar blandas både teoretiska och praktiska övningar, ledda av lärare med gedigen arbetslivserfarenhet inom branschen. I slutet av dag tre erbjuds en tentamen för SPOLs behörighet Auktoriserad spoltekniker. 

Nästa kurstillfällen presenteras på SSTTs kalender

 

Vid frågor om kurser kontakta oss på mail kontakt@sstt.se