SSTT:s strategi

För samhälle, ekonomi och klimat – med schaktfri teknik! 

SSTT är ett nätverk som framsynt och oberoende verkar i Sverige och Norge sedan 1989 för att underhåll, förnyelse samt nyanläggning av ledningsnät ska göras med smart, resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik. Schaktfria metoder minimerar utsläppen av koldioxid, minskar resursåtgången samt störningar på infrastruktur, samhällsservice, natur och handel. 

Målgrupperna för SSTT:s verksamhet är främst ledningsägare, beslutsfattare, konsulter, leverantörer, entreprenörer, akademin och studenter. För dessa ska vi vara: 

Lösningsorienterat kunskapscentrum
• SSTT erbjuder samlad expertis med god kunskap om schaktfria metoder f
ör ledningsarbeten.
• SSTT har tillg
ång till relevant data och dokumentation kring schaktfria metoder och samarbetar med forskarsamhället.
• SSTT ska vara det sj
älvklara valet när branschen och beslutsfattare söker den senaste kunskapen och lösningar för schaktfritt ledningsbyggande. 

Nätverksfrämjande
• SSTT
är uppbyggd som ett nätverk och skapas av de människor som engagerar sig i arbetet och som har samma problemställningar och mål.
• SSTT riktar sig till alla akt
örer, personer, företag och organisationer med intresse för schaktfri teknik.
• Med utbildningar, konferenser, erfarenhetsutbyte och en
öppen inkluderande attityd stimuleras relevanta aktörer att engagera sig i verksamheten och åtnjuta de fördelar föreningens nätverk erbjuder. 

Framsynta
• SSTT agerar utifr
ån det alltmer påtagliga klimat- och miljöhotet som ger ökade belastningar på människa och samhälle – vi är en del av lösningen.
• SSTT:s uppdrag
är att öka och stödja användandet av schaktfria metoder och tekniklösningar som ger mindre miljöpåverkan, är resurs- och kostnadseffektiv och minskar olägenheter på omgivningen samt reducerar utsläppen av koldioxid kraftfullt.
• SSTT samlar bred erfarenhet och expertisen inom schaktfria metoder. F
öreningens företrädare är proaktiva och drivs av att utveckla tekniken och bejakar innovativa lösningar, för människa, samhälle och miljö. Tillsammans ska vi vara med och driva delar av utvecklingen av framtidens teknik inom schaktfria lösningar.