Kurstillfällen

 

Kum- og ledningsfornyelse inkludert overpumping

6 oktober, klockan 10:00 – 14:00 Maria Dehlis vei 43 - Oslo

6.oktober invitere Kjeldaas AS sammen med SSTT og byggherre Oslo Kommune VAV til tematreff på Grorud i Oslo. Tema er kum- og ledningsfornyelse inkludert overpumping, og stedet er det viktige natur- og fritidsområdet Fossumbekken. Det er også mulighet for "strømpevandring"!

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 28: Mark

13 – 15 oktober Fagerudd konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Innføring i NoDig metoder 2020 - Bergen

20 – 21 oktober Internet

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?
NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 28: Fastighet

10 – 12 november Fagerudd konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Innføringskurs for NoDig metoder

17 – 18 november Hotell Park Inn Gardermoen

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Läs mer

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs

24 – 25 november Stockholm

Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder. Förnyelsetakten av VA-nätet hålls tillbaka av dyra metoder som tär på miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande får du lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning.

Läs mer

Schaktfritt grundkurs

24 – 25 november Stockholm Bromma

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs
Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till, och en vägledning till hur du kan hantera dem.

Läs mer