Image

SSTT – Scandinavian Society for Trenchless Technology 

SSTT är ett nätverk som framsynt och oberoende verkar i Sverige och Norge sedan 1989 för att underhåll, förnyelse samt nyanläggning av ledningsnät ska göras med smart, resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik. Schaktfria metoder minimerar utsläppen av koldioxid, minskar resursåtgången samt störningar på infrastruktur, samhällsservice, natur och handel. 

SSTT:s verktyg för att nå de uppenbara fördelarna med schaktfria metoder är att samla vetenskapliga landvinningar, kunskap och erfarenheter och sprida detta till leverantörer, entreprenörer, konsulter och akademi, samt inspirera ledningsägare/beställare att fatta välgrundade beslut för klimat, miljö samhälle och ekonomi.

F
ör att sprida kunskap och inspirera fungerar SSTT som ett lösningsorienterat kunskapscenter som arrangerar branschmöten, utbildningar, konferenser, seminarier och öppna forum.

F
öreningen SSTT är öppen för alla med intresse för schaktfri teknik. Mer än 1200 medlemmar i Sverige och Norge representerar ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter. En vald styrelse leder verksamheten medan de nationella arbetsgrupperna ansvarar för det operativa arbetet. Vår föreningsdrivna verksamhet är neutral och demokratisk vilket ger utrymme för olika åsikter med bred dialog och debatt.

Medlemskap i SSTT innebär bland annat tillgång till expertis kring frågor om schaktfri teknik, som kan ge svar på frågor kring metodval och genomförande byggd på mångårig erfarenhet och kompetens samt även tillgång till information om den senaste globala teknikutvecklingen från den internationella organisationen ISTT.