Image

Ett öppet forum och mötesplats för diskussion

SSTT: s webbplats är ett öppet forum och mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning och utveckling av schaktfri teknik. Medlemmarna är alla aktörer inom schaktfritt ledningsbyggande (NoDig-metoder), t.ex. ledningsägare leverantörer, entreprenörer och konsulter.

SSTT bidrar därmed till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett minimum av miljöpåverkan och resursanvändning när det gäller expansion, underhåll och förnyelse av samhällets tekniska infrastruktur.

SSTT är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, schaktfria metoder för lednings och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc.

 SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs-och olägenhet för omgivningen.

SSTT är en mötesplats för spridning av information mellan alla som arbetar med NoDig metoder. Inom SSTT diskuteras för och nackdelar om nybyggnation, underhåll och förnyelse av anläggningar. Både tekniskt och ekonomiskt.

Som medlem deltar du i ett nätverk av engagerade medarbetare som delar sina erfarenheter om hur schaktfria metoder för ledningar och kabel fungerar. Bland annat i medlemsländernas tidningen NoDigINFO, genom månatliga nyhetsbrev och på denna webbplats och i den internationella tidskriften Trenchless Technology.

SSTT ordnar nätverksträffar, temadagar, årliga möten och gemensamma resor till konferenser och utställningar.

Scandinavian Society för Trenchless Technology är ett skandinaviskt samarbete, som inleddes 1989 och är verksamt i Norge och Sverige. SSTT deltar i internationellt samarbete med liknande organisationer över hela världen.