Klimat- och miljökalkylatorer för schaktfria metoder

Asplan Viak NoDig-kalkulator

Asplan Viak NoDig-kalkulator® er et verktøy for beregning av miljøeffekter og anleggskostnader ved valg av ulike metoder for ledningsfornyelse og konvensjonell graving / åpen grøft. Den er utviklet av Asplan Viak i samarbeid med CO2focus, med midler fra Stiftelsen Asplan. 

Adress: nodig.avinet.no