Klimat- och miljökalkylatorer för schaktfria metoder

NCC NoDig Klimatkalkylator

Med vår klimatkalkylatorn kan du enkelt beräkna och jämföra klimatbelastning mellan schaktfria metoder för ledningsbyggande och traditionell metod med schaktning och byte av rör. Se vilken besparing du kan göra idag!

Adress: www.ncc.se/vart-erbjudande/infrastruktur/mark-och-anlaggning/ledningsnat/schaktfritt-ledningsbyggande/nodig-klimatkalkylator/

Asplan Viak NoDig-kalkulator

Asplan Viak NoDig-kalkulator® er et verktøy for beregning av miljøeffekter og anleggskostnader ved valg av ulike metoder for ledningsfornyelse og konvensjonell graving / åpen grøft. Den er utviklet av Asplan Viak i samarbeid med CO2focus, med midler fra Stiftelsen Asplan. 

Adress: www.asplanviak.no/prosjekt/11415/