Image

Bli medlem i SSTT

Medlemmarna i SSTT idag har den mest aktuella kunskapen om miljöanpassat ledningsbyggande, konstruktion och renovering när det gäller att arbeta med infrastrukturen under jord.

Kunskapen kan vara avgörande för dig vid val ledningar för vatten och avlopp, men även för gas och el.

Det finns många sätt, på vilka du kan skaffa ny kunskap i dag. I SSTT:s nätverk får du denna kunskap i kombination med många års erfarenhet. Ett nätverk som också ger dig globala kontakter via ISTT, den internationella delen av nätverket.

Via SSTTs Nyhetsbrev, kan du få intressanta artiklar och nyheter från den skandinaviska schaktfria världen. Artiklar publiceras även löpande på hemsida och via våra sociala medier.

På www.sstt.se blir du regelbundet informerad om svenska, skandinaviska och globala händelser, och du kommer att ha tillgång till sammanfattning av NoDig metoder, publikationer, och inte minst en överblick av det globala nätverket ISTT. Allt detta och mycket mer kan du bli en del av.

Bli medlem                                                       

Ett företagsmedlemskap kostar endast SEK 5.100,- exkl. moms (inklusive medlemsavgift för en personlig medlem)
och följande personliga medlemskap SEK 1.472,- per person exkl. moms.

Läs föreningens stadgar här 

(I det personliga medlemskapet ingår bla tillgång till SSTTs och ISTTs information och nätverk, medlemspris vid SSTTs arrangemang samt vissa erbjudanden om rabattavtal.)  

Gå med nu, så att du med din kompetens blir en del av vår gemensamma kunskap.

Kontakta Karin Lundwall Welin på det svenska kansliet om du några frågor

Tel: +46 (0)70-4380154 eller skicka ett mejl.

Skicka ett mail till kontakt@sstt.se för mer information!

 

Ansöka om att bli medlem