SSTT:s mål

SSTT skall bidra till ett effektivt genomförande, underhåll och förnyelse av samhällets tekniska infrastruktur, där:

  • SSTT:s huvuduppgift är att vara ett öppet forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och utveckling inom schaktfritt ledningsbyggande.

  • SSTT ska vara mötesplats för informationsspridning mellan alla aktörer inom schaktfritt ledningsbyggande (NoDig metoder). 
    Till exempel ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter.

  • SSTT ska arbeta för att skapa öppna kontakter och nätverk mellan nordiska aktörer inom schaktfritt ledningsbyggande och nationella och internationella utbildningsinstitutioner och branschorganisationer, så att kunskapen om alternativa metoder används.

Genom att aktivt arbeta mot dessa mål kan infrastruktur bevaras och underhållas med minimal miljöpåverkan, resursåtgång och olägenheter för omgivningen. I övrigt påverka till en positiv och hållbar samhällsutveckling.