SSTT:s verksamhet och mål

Schaktfritt för vårt hållbara samhälle 

SSTT ska verka för att ledningsförnyelse, ledningsbyggande samt underhåll av ledningsnät ska göras med resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik.
SSTT arbetar proaktivt och bidrar till branschens utveckling inom h
ållbara schaktfria lösningar. Tillsammans strävar vi att hela tiden se ett steg längre fram, hur vi kan vara med och påverka samt bidra till en bättre morgondag. 

SSTT:s agerande ska vara klokt och framsynt

- Vi vet att med schaktfria lösningar utnyttjas offentliga medel effektivt. Utsläpp av koldioxid reduceras, resursåtgången minskas och störningar på handel, infrastruktur och samhällsservice minimeras. Detta är parametrar som kommer såväl samhället som människor till godo. Därför är det hållbart och klokt att välja schaktfria metoder.
 - Vi vet att för att nå fram och ta platssom framsynt engagerad samhällsaktör, ett självklart kompetenscentrum för schaktfritt, ska vi tillsammans generöst dela med oss av vår samlade kunskap och erfarenhet.
 - Vi vet
att fler ledningsägare skulle kunna välja schaktfria lösningar. För att påverka dessa val skall vi proaktivt erbjuda ökad kunskap, peka på övertygande referensobjekt, allt pedagogiskt förpackat.

Trygga i vår upparbetade kunskap ska vi fortsätta agera i redan upparbetade kanaler, men också våga utmana nya olika forum med barriärbrytande argument för miljö och klimat.