Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

Innehåll

  • Varför inspektion, vad använder man den till?

  • Kompletterande mätningar och undersäkningar

  • Upphandling av inspektion

  • Hantering av projekt

Målgrupp

Beställare av rörinspektion, framförallt i VA-organisationer

Anmälan görs via Svenskt vattens hemsida.