Svar från "Fråga SSTT"

6 mars, 2019

«Lange hatter» ved strømperenovering av hovedavløpsledninger og stikkledninger

Vi har spørsmål om strømperenovering av stikkledninger fra hovedledning og ut i fra vei. Har forstått det slik at det er «hatter» som kan spesiallages i den lengden man ønsker. …

Läs mer
6 december, 2018

Vurdere metode for utskiftning av eksisterende overføringsledning

Vi har et prosjekt der vi vurderer metode for utskiftning av eksisterende overføringsledning, 800mm sentab-ledning. Tiltakshaver så for seg en ny ledning i samme trase som eksisterende. Kommunen ønsker at ny ledning skal være i duktilt støpejern. …

Läs mer
19 november, 2018

Hvor mye større dimensjon kan beskaffes ved utblokking?

Hvor mye større dimensjon kan beskaffes ved utblokking? Tommelfingerregel fra NoDig-håndboken tilsier at en fordobling av dimensjon ofte går bra. Men jeg mener å ha sett eksempler på større oppdimensjonering enn dette. …

Läs mer
17 september, 2018

Tettilsluttet rør: Vi ønsker å bruke NoDig metode for rehabilitering av en gammel støpejernsledning (630m). Vi vil bruke tettilsluttet rør med dimensjon 150mm. Hva er maks lengde på ledning som kan innføres uten at det må installeres mellom nedstigningsku

Normalt begrenses installasjonslengde av en kombinasjon av flere faktorer, som bend og avvinklinger på eksisterende ledning, dimensjonsoverganger m.m. F.eks. kan som oftest ett bend på inntil 22 grader passeres under inntrekking, men ikke flere bend etter hverandre. …

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 6 - Kan man ange någon tryckklass på den relinade ledningen?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. SVAR: Ja enligt svar fråga 1.

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 5 - Finns det något ungefärligt pris per meter för de här dimensionerna?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. …

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 4 - Vad blir det för slutlig innerdiameter för de tre dimensionerna?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. …

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 3 - Vilka ungefärliga längder klarar man att köra åt gången betongledning 400, 500, 600?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. …

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 2 - Finns det erfarenheter av att oönskade ämnen ”fälls ut” från materialet som tillsätts?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. …

Läs mer
3 oktober, 2017

Ny råvattenledning, fråga 1 - Vilken metod/materialval är att föredra för att uppnå lång livslängd?

Frågeställningen gäller en ny råvattenledning med självfall (ev. kommande användning som trycksatt ledning för dricksvatten), sträcka ca 15 km, dimension ca 700-800. Därav relining av befintliga betongledningar (400-600), sträcka 2 km. …

Läs mer
10 april, 2016

Hur ser kraven ut för att få bli certifierad rörinspektör? Finns kravet kvar att man minst ska ha arbetet med markförlagd rörinspektion i ett år för att få bli certifierad? Hur länge tycker ni att man ska ha jobbat med markförlagd rörinspektion för att få

Kravet för att bli auktoriserad rörinspektör är minst ett års arbete med rörinspektion och att man genomgått STVF's utbildning "Auktoriserad rörinspektör" med godkänd tentamen. …

Läs mer
6 mars, 2016

Kan man göra styrd borrning med början i fri vattenmassa och sedan vidare in lermaterial?

I princip nej. Man ska undvika ha borrör utan stöd av jord i längre sträckor än en längden på den borrstång man använder. Maskinerna kan då ”orka” böja rören vid hårt motstånd. Det betyder i praktiken 3-6 meter beroende på storlek av maskin.

Läs mer
23 november, 2015

Hvilke dimensjoner kan man bore for?

Fra det minste røret og opp til 3 meters diameter.

Läs mer
23 november, 2015

Hvor langt kan dere bore?

Metodeavhengig – opptil 1000 meter.

Läs mer
23 november, 2015

Er dette konkurransedyktig utenfor sentrum i byer, er ikke dette veldig dyrt?

Mange eksempler at dette er billigere en konvensjonell oppgraving.

Läs mer
23 november, 2015

Anvendelsesområder (vann, avløp og overvann)?

Kan brukes på alle typer selvfallsrør og det finnes egne produkter for vann.

Läs mer
23 november, 2015

Hvilke typer av rør kan strømpeforing brukes på?

Alle typer og former (runde, firkantet og eggeformede).

Läs mer
1 januari, 1970