Nyheter

Styrda borrningarna ger stora tidsbesparingar i projekt

12 april, 2021

Infrastrukturarbetet i Barkarbystaden II är ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och Skanska och i projektet ingår omfattande ledningsarbeten under dåliga geotekniska markförhållanden med lös lera. Här lämpar sig de schaktfria metoderna väldigt väl, säger projekteringsledaren Niclas Fernström från Skanska.

Begränsad erfarenhet skapar tveksamhet kring flexibla foder

9 april, 2021

Det råder fortsatt tveksamheter bland ledningsägare att använda flexibla foder när det gäller dricksvattenledningar. EU:s dricksvattendirektiv vann laga kraft i januari i år och bestämmelserna ska införas i svensk lagstiftning.

IKT LinerReport: Ett prov av åtta uppfyllde inte målvärdet

9 april, 2021

De övergripande testresultaten för 2020 är de lägsta under de senaste sex åren. Ett av åtta CIPP-foder (flexibla foder) uppnådde inte sitt förväntade målvärde i minst ett av testkriterierna. Det visar IKT LinerReport 2020.

Major partners announced for Digital World Water Congress

8 april, 2021

A range of leading organisations have been announced as supporters and sponsors for IWA’s Digital World Water Congress, being held from 24 May – 4 June this year.

Dom anser att allmän VA-anläggning minskar risken för påverkan på miljö och hälsa

8 april, 2021

I en konflikt mellan Botkyrka kommun och en samfällighet, där samfälligheten ville ha en allmän VA-anläggning, bedömde Mark- och miljööverdomstolen till samfällighetens fördel. De ansåg att en allmän VA-anläggning skulle ge minskade negativa effekter för människor och miljö.

Golder är nu en del av WSP

8 april, 2021

I veckan tillkännagav WSP förvärvet av det globala teknik- och konsultföretaget Golder. Med Golder i teamet stärker WSP Sverige sin position inom miljörådgivning ytterligare och WSP blir därmed världsledande inom miljörådgivning.

Lyckad renovering av ledning från 1930-talet

7 april, 2021

Swoosh blev involverade i ett projekt i Umeå med renovering av en ledning från 1930-talet med stora dimensioner och förlagd under en av Umeås mest trafikerade vägpunkter och dessutom under Bottniabanan. Under arbetet ställdes man inför flera utmaningar.

Svenska arbetsgruppens handlingsplan för 2021

6 april, 2021

Den svenska arbetsgruppen ser fram emot att få jobba för mer schaktfritt i Sverige. Mycket i vår omvärld pekar åt rätt håll, såsom teknikutveckling, ökande förnyelsetakt samt mognad och intresse för teknikerna. SSTT har här en väldigt viktig roll att fylla genom att stötta medlemmar och branschen med utbildningar, information och omvärldsbevakning inom schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande.

Vis Arkiv

Kalender Corona-info

15–16apr.

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande – grundkurs

Kurs (Online)

20–21apr.

Innføring i NoDig metoder 2021

Kurs (Online)

23apr.

ISTT Educational Webinar Series

(Online )

18–19mai

Läcksökning - grundkurs

Kurs (Stockholm-Bromma)

18–20mai

Rörnät - introduktion

Kurs (Online)

24–4mai

Digital World Water Congress

(Online)

26mai

SSTT årsmöte

(Online)

1–2jun.

Läcksökning - grundkurs

Kurs (Stockholm-Bromma)

21–22sep.

Vattenstämman

(Online)

28–30sep.

NORDIWA wastewater conference

(Gothia Towers, Göteborg)

20okt.

NoDig-konferansen 2021

(Online)

16–17nov.

International No-Dig Conference & Exhibition

(KLCC- Kuala Lumpur convention centre)

18–19jan.

Rörnät och klimat 2022

(Waterfront Stockholm)

29–31mar.

VA-mässan 2022

(Elmia Jönköping)

1–30sep.

IWA World Water Congress & Exhibition 2022

(Köpenhamn)

13–15sep.

Water & Wastewater 2022

(Stockholmsmässan)

3–5okt.

International No-Dig 2022

(Messukeskus Helsinki Expo and Convention Centre)

21–22mar.

Rörnät och klimat 2023

(Gothia Towers i Göteborg)

På grund av restriktioner i samband med corona-pandemin så ställer STVF in provtillfällena för uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör den 21 januari.

Nya provtillfällen kommer att publiceras på hemsidan så fort det åter är möjligt att genomföra arrangemang med fysiskt deltagande.

STVF ger auktoriserade rörinspektörer 18 månaders respit gällande skrivandet av sin uppgraderingstentamen i samband med corona-pandemin. Respiten gäller auktorisationer som har förfallodatum under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2020.

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med