Nyheter

Utredning ska se över bestämmelser om vattenfrågor i plan- och bygglagen

28 oktober, 2021

Regeringen ger i dag en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheter att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Syftet är att underlätta kommunernas tillämpning av dessa krav.

Murray River HDD sets TC Energy record

28 oktober, 2021

The recent completion of the Murray River Horizontal Directional Drill (HDD) marks a huge milestone for Coastal Gaslink in North America, the largest trenchless water crossing on the project has been completed with zero safety incidents.

Nya vattenledningar till anrika hotell Eggers

26 oktober, 2021

STYRD BORRNING: En gammal gisten och trasig vattenledning måste ersättas med en ny för att förse Hotell Eggers med vatten i kranarna. Läget är så centralt man kan komma, utanför Centralstationen i Göteborg, där det också pågår flera entreprenader parallellt för Västlänken, som i sig är en utmaning modell större.

SSTT og RIN tar Ukeslutt-pause

23 oktober, 2021

«Korona-tiltaket» Ukeslutt, som har vært avholdt som et digitalt fagtreff en fredag i måneden, blir nå satt på pause. Det opplyser lederne i RIN og SSTT, Reidar Kveine og Borghild T. Folkedal.

Byggenæringen hedret overvannsløsning med innovasjonspris

22 oktober, 2021

Bygg Reis Deg: – I en verden med stadig varmere og våtere klima, var det modellering av overvann som vant Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

NoDig-kurs i Bergen utsatt til 2022

21 oktober, 2021

Det planlagte innføringskurset i NoDig i Bergen 17.-18.november må dessverre utsettes til 2022. Potensielle deltakere er dessverre litt for sent ute med å bekrefte at de vil delta på kurset.

Förslag: Så här ska EU:s nya dricksvattendirektiv införas

21 oktober, 2021

Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en eventuell handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få utökade uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och riskhantering.

Klimavennlig konferanse med god deltakelse

20 oktober, 2021

-Dette har vært gøy!! Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at vi kunne møttes fysisk, ble det digital konferanse i år. Vi i SSTT er selv veldig fornøyde med arrangementet, og håper det har vært interessant å se på for deltakerne også.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med