Nyheter

Ny vägledning för hållbar dagvattenhantering

25 januar, 2023

Dagvattenhantering har länge varit en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle – men på senare tid har frågan fått ytterligare uppsving. Skyfall och översvämningar diskuteras allt oftare och mer ingående, inte minst i arbetet med framtagandet av en vattentjänstplan. Aktualitet och vikt till trots är dagvattenfrågan en hårdknäckt nöt, inte minst då ansvaret är fördelat på många olika aktörer. Av denna anledning, samt bakomliggande bestämmelser, har Naturvårdsverket och Boverket tagit fram vägledning för hållbar dagvattenhantering med bidrag och granskning från bland annat Svenskt Vatten.

VA-dagene by PAM: invitasjon til konferanse

25 januar, 2023

Konferansen VA-dagene by PAM er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget. For tredje gang arrangeres konferansen. I år på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 12-13. april 2023.

Leveransesikkerhet og kvaliteten på ledningsnettet

23 januar, 2023

Jan Stenersen, daglig leder i TroVA, leder av den norske arbeidsgruppa og styremedlem i SSTT, var tydelig på at situasjonen er prekær under bakken, i sitt foredrag under VA-seminaret på Arctic Entrepreneur 2023. Han mener ansvarlige, statlige myndigheter må ta tak før situasjonen kommer helt ut av kontroll.

Samverkan avgörande för utveckling

23 januar, 2023

Ju fler som engagerar sig och vill samverka med andra för att hitta nya lösningar desto snabbare kan en bransch utvecklas och skapa mervärde för de som jobbar i den. Bland rörinspektörer fastighet behövs därför ett större engagemang från fler för att utveckla det området vidare.

Stöd till Ukraina efterfrågas

19 januar, 2023

Svenskt Vatten går nu ut med en ny förfrågan om stöd till Ukraina med material till vattenförsörjning (VA), och som partner till Svenskt Vatten stöttar SSTT denna förfrågan och ber våra medlemmar om stöd. Information om vilket stöd som kan ges ska skickas till Svenskt Vatten senast den 31 januari.

Nu är samverkansprojektet i full gång

17 januar, 2023

Under 2022 lanserade vi Mistra InfraMaints första samverkansprojekt: Planering av underhåll inom VA. Ett sex månader långt lärandeprojekt för kompetensbyggande, riktat till den som arbetar inom VA.

NoDig-kurs i februar: møt foredragsholdere!

16 januar, 2023

Hva må ledningseiere, rådgivere og entreprenører ta hensyn til ved NoDig prosjekt? Grøftefri anleggsmetode er bærekraftig, tidseffektiv og økonomisk gunstig. Men hvilke spørsmål bør ledningseierne stille internt og til rådgivere, hva bør en god beskrivelse inneholde og hva er siste nytt innen fagområdet?

Ju mer samverkan desto bättre underhåll

13 januar, 2023

Då VA är en central del i samhällsbyggnadsarbetet borde en tydlig plan för hur anläggningstillgångar ska förvaltas och förnyas finnas i alla kommuner, den borde även synas tydligt i budgetar och årsredovisningar. Studier visar att så sällan sker vilket leder till att underhållet inte får tillräckliga resurser.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med