Nyheter

Annelie Hedström befordrad till professor

5 mai, 2021

Annelie Hedström vid Luleå tekniska universitet har befordrats till professor. I sin nya roll kommer Annelie att fortsätta att bidra till utvecklingen av forskningsämnet VA-teknik och den grundutbildning som ämnet bedriver. Särskilt fokus kommer Annelie att ha på forskningsområdet ledningsnät och frågor som rör utvecklingen av mer resurseffektiva VA-system.

Nya brunnar i Haninge kommun utan ett enda spadtag

4 mai, 2021

Aarsleff Rörteknik förnyade ett tiotal brunnar i Haninge kommun med schaktfri brunnsrenovering och flexibla foder. Utmaningen var dels de gamla och skadade betongbrunnarna och dels den begränsade tillgängligheten.

Aktivering av medlemsinloggning på SSTTs hemsida

3 mai, 2021

SSTT har en sida med exklusiv information bara för dig som är medlem. Sidan uppdateras löpande – lägg dig gärna till med vanan att logga in då och då, så att du inte missar några nyheter.

De fem mest lästa artiklarna från april 2021

3 mai, 2021

Tre svenska och två norska artiklar blev de mest lästa på SSTT hemsida under april månad. Klicka på rubrikerna för att läsa dem.

Uavhengig sluttkontroll fenget under Ukeslutt med SSTT og RIN

30 april, 2021

Tidenes første felles ukeslutt med SSTT og RIN samlet 33 engasjerte deltakere fredag ettermiddag, og dermed kan vi slå fast at det ble en meget god start på en ny og uformell møteplass på nettet.

Datadrivna metoder för planering av proaktivt underhåll

30 april, 2021

Den 18 juni kommer Emmanuel Okwori presentera sin licentiatavhandling om datadrivna metoder för planering av proaktivt underhåll och hantering av avloppsstopp på ett öppet seminarium vid Luleå tekniska universitet, med Frédéric Cherqui, INSA Lyon, Frankrike, som diskussionsledare.

”Det är bara vatten - det viktigaste vi har”

29 april, 2021

Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Över 100 kommuner och VA-organisationer kommunicerar tillsammans vattnets värde, med tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Festtale eller større politisk fokus på vann og avløp?

28 april, 2021

Under presentasjonen av State of the Nation hadde Rådgivende Ingeniørers Forenings styreleder Ole Petter Thunes og administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen et overraskende sterkt fokus på vann- og avløpssektoren.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med