Nyheter

Styrenutsläpp vid installation av flexibla foder

22 februar, 2024

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I en ny rapport undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar.

Ny rapport om täthetskontroller av VA-rör

20 februar, 2024

En ny SVU-rapport från Svenskt Vatten släpptes i förra veckan på temat ”Göra rätt-hålla tätt” med fokus på täthetskontroller av tryckrörssystem inom VA. Syftet med rapporten är att ge underlag till en uppgradering av publikationerna P78 och P79.

Regjeringens 25 mål for vann og helse

20 februar, 2024

Ny teknologi, sterkere fagmiljø og Vannsenteret var tema i presentasjonen da «Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan» ble lansert fredag 16. februar 2024.

Nyskapende rørsystem til fjernvarmenettets nye «termos»

16 februar, 2024

Hallingplast utvikler nyskapende rørsystem til en «termos» som skal lagre nær kokende varmt vann gjennom sommeren, for å benyttes direkte inn i Oslos fjernvarmenett i vinterhalvåret.

Forskning och innovationer allt viktigare för VA-branschen!

15 februar, 2024

I början av februari samlades VA-Sveriges forsknings- och innovationsintresserade i Uppsala för att utforska nya lösningar under en konferens anordnad av de fyra Svenskt Vatten-finansierade forskningsklustren. Med klimatförändringar som en pådrivande faktor är det tydligt att VA-branschen spelar en avgörande roll för att säkerställa tillgången till vatten. Forskning och innovation är nyckeln till att möta dessa utmaningar.

Invitasjon til markedsdialog for uløste avløps-utfordringer

14 februar, 2024

I samarbeid med Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer 22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt til markedsdialog. Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser knyttet til avløpsrensing.

Forskningsstyrelse förstärks från SSTT

12 februar, 2024

Erik Karlsson, som sedan ett par år är styrelsemedlem i SSTT, är ny medlem i Mistra Inframaints styrelse. Det är ett forskningsprogram där forskare och kommuner tillsammans tar fram verktyg för beslutsstöd, bättre processer och smartare kommunal organisation för en mer hållbar infrastruktur.

Nytt samarbeid for å tilby tette vannkummer

12 februar, 2024

Hallingplast og Haplast, som begge er norske plastrørprodusenter, har inngått et samarbeid for å tilby Haplasts egenutviklede spesialprodukter raskere og rimeligere til hele Norge.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med