NoDig-Konferanse 2022

NoDig-konferansen er et viktig treff for NoDig-bransjen i Sverige og Norge, hvor vi samles for å dele kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres normalt annethvert år i Sverige og Norge.

Årets NoDig-konferanse arrangeres som en felles tur til ISTTs internasjonale møte i Helsinki.

Registreringen er nå åpen!

Gå til NoDig 2022 →

Nyheter

Stora miljövinster när 117 år gammal ledning renoveras

5 august, 2022

Just nu är en av körbanorna är avstängd längs Drottninggatan i Malmö. Detta beror på att VA SYD utför en nödvändig renovering av en avloppsledning. Tack vare en schaktfri teknik kan arbetet utföras utan att stänga av en av Malmös mest trafikerade gator helt. Dessutom sparas hundratals ton koldioxid i projektet.

Recykling – vinst för både plånbok och miljö

2 august, 2022

Ett samhälle i tillväxt och utveckling har ett aldrig sinande behov av såväl utbyggnad av ledningsnät för ökad kapacitet, som av förnyelse av åldrande infrastruktur. Att bygga livsviktig infrastruktur med hållbarhet och säkerhet i fokus, samtidigt som ekonomi och effektivitet finns med som tungt vägande parametrar i upphandling och utförande är en utmaning som är helt nödvändig att ta sig an.

Från avhjälpande till förebyggande underhåll

2 august, 2022

Som stöd för ledande personer inom drift och underhåll att på ett systematiskt och effektivt sätt arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar har en helt reviderad publikation, P113, tagits fram.

No Dig Alliance köper NCC NoDig

29 juli, 2022

No Dig Alliance bygger vidare för att bli ledande i Norden inom schaktfria tekniker - köper verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande av NCC.

Yrkeshögskola för VA-utbildningar

28 juli, 2022

På Arena Yrkeshögskola har man ambitionen att bli en sammanhållande nod för yrkeshögskoleutbildningar inom VA-området, hittills erbjuder man kurser och utbildningar i exempelvis VA-läcksökning och till rörnätstekniker. Inom kort hoppas man få sin ansökan om utbildning inom NoDig godkänd.

Schaktfria metoder räddningen i Märsta

21 juli, 2022

När Sigtuna Renhållning och Vatten skulle genomföra stora arbeten med ledningsomläggning vid Sätuna torg i Märsta var valet av schaktfria metoder lätt, inget annat hade fungerat.

Nytt samverkansprojekt för kompetensbyggande

12 juli, 2022

En unik möjlighet till kompetensbyggande för dig som jobbar inom VA – Nu lanseras Mistra InfraMaints samverkansprojekt ”Planering av underhåll inom VA”

SSTT flyttar sitt kansli

11 juli, 2022

Under början av sommaren har det skett vissa förändringar hos den kanslifunktion som SSTT (STVF, STLK och SPOL) har varit anslutna till. SSTT har därför valt att byta kanslifunktion och flyttar till ny adress. Dock sker ingen personalförändring vilket innebär att kansliet även fortsättningsvis kommer bemannas av Karin Lundwall Welin.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med