NoDig-Konferanse 2022

NoDig-konferansen er et viktig treff for NoDig-bransjen i Sverige og Norge, hvor vi samles for å dele kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres normalt annethvert år i Sverige og Norge.

Årets NoDig-konferanse arrangeres som en felles tur til ISTTs internasjonale møte i Helsinki.

Registreringen er nå åpen!

Gå til NoDig 2022 →

Nyheter

Fas 2 i forskningsprogrammet Inframaint

29 juni, 2022

Sedan 2018 finansierar forskningsstiftelsen Mistra ett större forskningsprogram som syftar till att bidra till en hållbar infrastruktur. Genom programmets projekt ska aktörer i framför allt kommuner stödjas i arbetet med att komma till rätta med de omfattande underhållsbehov som finns.

Förändrat klimat och finansiering – utmaningar för infrastrukturen

29 juni, 2022

Klimatförändringens utmaningar för infrastruktur och god finansiering av underhåll. Under Mistra InfraMaints matchmakingevent bollade forskare och behovsägare projektidéer och utforskade samverkansmöjligheter. Eventet är en del av forskningsprogrammets förberedelser inför ansökan om en andra fas.

Min hverdag: Produktsjef som ser verdien av kompetansedeling

27 juni, 2022

Svein Rune Myhre (52) er salgs- og produktsjef i Olimb Rørfornying AS. Kunnskapsdeling innen NoDig står høyt på agendaen hos en fagperson som har vært i bransjen hele sitt yrkesaktive liv, og som har gått med Olimb-logo på brystkassa med stolthet og tilfredshet.

Kurser för rörinspektörer blir digitala

27 juni, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet kommer kurserna nu att anpassas för att kunna ges i digital form. I samband med det uppdateras även kursmaterialet.

Salt smältvatten i kombination med segjärnsrör orsakade läcka

23 juni, 2022

Den stora vattenläckan som orsakade stopp i Söderledstunneln i Stockholm natten till den 10 juni berodde sannolikt på att salt och smältvatten under åren läckt ner från vägnätet, och gatorna ovan tunneln, som troligtvis orsakat rostangrepp på segjärnsrören i dricksvattenledningen.

Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen

22 juni, 2022

Nu har slutligen utredningen om vägar till hållbara vattentjänster, som lämnade sitt betänkande 2018, landat i nya förändringar i lagen om allmänna vattentjänster. Svenskt Vatten anser att flera av förändringarna är positiva. Framför allt införs ett krav på vattentjänstplaner och kommunerna får en möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta till fastighetsägare att ordna egna lösningar, även i samlad bebyggelse.

Viktig å ha med driftsfolk - også i samspillskontrakter

21 juni, 2022

HALLINGTREFF 2022: – Vi hører for lite på driftsfolka. Jeg har vært med på noen samspillskontrakter, men ikke sett ett eneste driftsmenneske der. Få dem med, oppfordrer Vidar Hjellum i VA Consult.

Hallingtreff for siste gang for VA-journalisten

21 juni, 2022

HALLINGTREFF 2022: Hallingtreff har akkurat feiret sitt 25-års jubileum. Odd Borgestrand (67) har hatt en sentral rolle som formidler i over 20 av dem. Nå er det slutt, og Odd har vært på sitt siste Hallingtreff. – Savner ham allerede, sier møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl.

Vis Arkiv

Hold deg oppdatert

Abboner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om hva som foregår i SSTT og NoDig-bransjen.

Lämna följande fält tomt

Vi samarbeider med