Hedersmedlemmar:

Sverre Haug

Det er snart 25 år siden Sverre Haug begynte å arbeide på dugnad for SSTT i Norge. I dag er han æresmedlem i SSTT.

– Samarbeidet i SSTT-sammenheng betydde veldig mye for meg. Det var der jeg hentet inspirasjon og kompetanse. Det vi kunne lære av ledningseiere og entreprenører i Norge og i våre naboland var svært viktig for oss i Oslo. Spesielt lærte vi mye av danskene, som hadde gode kontakter nedover i Europa og som stadig lå i front med nye løsninger.

Miljøgevinsten

Sverre ledet anleggsavdelingen i Oslo VAV og han mener selv at han har gravd alt for mye. Han mener at miljøgevinsten er det viktigste argumentet fremover, i tillegg til at NoDig-metoden er en suveren økonomisk vinner i 90 prosent av tilfellene. E lavere merpris totalt sett, og miljøgevinsten er bra, men NoDig-metoden sparer også folk for irritasjonen over stengte veier, oppgraving, transportforflytning og mye støy.

Selv turte han aldri å fortelle taxisjåførene i hovedstaden at mannen som satt i baksetet ofte var ansvarlig for all gravingen de var så utrolig irriterte over.

– Hadde jeg innrømmet at jeg var mannen bak de mange hull og omkjøringer hadde kanskje en av disse sjåførene puttet meg nedi og begravet meg levende der og da, sier han med et godt smil og smittende latter.

Ble beordret til å gå inn i SSTT 

Siden Oslo Vann lå i hovedstaden var det viktig å ligge i forkant når det gjaldt nye metoder og innovative løsninger. Den beste måten å gjøre det på var å delta i de foraene der nye løsninger ble diskutert, og selv kunne de stille ledningsnettet til disposisjon dersom de fant det forsvarlig og riktig.

– Jeg ble nærmest beordret av toppledelsen i Oslo Vann til å gå inn i SSTT, fordi min arbeidsgiver ville holde seg godt orientert også innen denne delen av entreprenørbransjen. 

Det er mange røvere i bransjen forteller han, men at bestikkelser eller andre tilbud som har vært på kanten aldri har kommet fra NoDig-entreprenørene.

– Og det er fordi gjennom SSTT-foreningen har bygget opp et gjensidig forhold både når det gjelder tillit og respekt.

Gi plass til yngre krefter

Etter tusenvis av dugnadstimer mener han selv at det er på tide å slippe yngre krefter til, og nevner blant annet at SSTT må ta vare på gruppen VA-yngre, som nå er godt etablert i alle de tre medlemslandene.

– Vi må jobbe hardt for å få flere unge inn i dette arbeidet. SSTT er en viktig møteplass der mennesker kan snakke sammen ansikt til ansikt, og ikke bare holde kontakten via nettet.

Aldri mer tomt for øl…

Etter mange år som leder i den norske arbeidsgruppen av SSTT har han trukket seg rolig tilbake, men med rungende latter glemmer han aldri begynnelsen.

– Det var en primitiv start på Gabels Hus hotell der danskene tømte hotellet for øl. Nå har vi det også festlig når vi samles - men det blir aldri mer tomt på øl..