Hedersmedlemmar:

Edor Boström

Hedersledamot är en titel som tilldelas en person som gjort sig synnerligen förtjänt genom att ha främjat den aktuella organisationens verksamhet. Om det är någon som passar in på den beskrivningen så är det Edor Boström. Han har sedan 80-talet varit involverad i rörinspektionens utveckling i Sverige och har sedan starten av STVF 1988 funnits med dels som styrelsemedlem innan STVF uppgick i SSTT, dels som medlem i arbetsgruppen som bildades inom SSTT.

Under sina tidiga yrkesår fanns rörinspektion inte med i Edor Broströms arbetsbeskrivningar, han fokuserade då främst på olika automationsprojekt.

-        Jag har alltid varit intresserad av både elektronik och mekanik och kombinationer av de båda, automationsprocesser passade mig därför mycket bra. Men i början på 1980-talet blev det ont om jobb under en period och i den vevan ledde en annons från ett norskt företag där de sökte en återförsäljare till en första kontakt med högtrycksspolningsaggregat och inspektionskameror, berättar han.

Det blev början på Edor Broströms långa och framgångsrika karriär inom rörinspektion.

-        Vi den tidpunkten hade jag ombildat min enskilda firma till aktiebolaget VISAB i samarbete med Kjell Frödin på Vretmaskin. Jag hade tänkt att det bara skulle bli ett kort inhopp i den branschen, att jag sedan skulle återgå till automationsprojekt, men jag blev kvar. Vretmaskin marknadsförde spol och inspektionsutrustningar och VISAB sköte service. Vi bestämde oss för att vi behövde lära oss lite mer om vad rörinspektion handlar om i praktiken och startade en entreprenaddel av VISAB och byggde en liten spolbil, en av de första i Sverige.

Pionjärsjobb inom rörinspektion

Under något år därefter åkte de runt och spolade och filmade rör i Stockholmsområdet, delvis inspirerade av det norska företaget han jobbade med.

-        När vi tyckte att vi lärt oss tillräckligt om avlopp och rör sålde vi av entreprenaddelen och fokuserade bara på service och försäljning av spolaggregat och kamerautrustningar. Kjell Frödin stod för försäljningen och jag mest för servicen på VISAB (Vretmaskin Industriservice AB) som vi hette.

Det arbete de inledde där blev ett pionjärarbete för hur man jobbar med rörinspektioner, de satte ihop en prislista på olika typer av tjänster som branschen till stora delar använder ännu i dag.

-        Efter ett antal år beslutade jag och Kjell oss för att gå vidare var och en för sig och jag startade då ett nytt företag Origo, med fokus på service av rörinspektionsutrustningar, men även en del försäljning. 2001 blev jag kontaktad av IBAK den största tillverkaren i världen av kamerautrustningar, och fick ansvar för deras service och försäljning i Sverige.

Helheten viktigare än enskilda delar

Dessförinnan hade Edor Broström engagerat sig mycket i utvecklingen av branschen för rörinspektion och jobbade för att hitta olika sätt att stärka de som jobbade inom det området.

-        Ett av resultaten av det arbetet var att STVF startade som branschorganisation för rörinspektörer. Dock fick vårt företag Vretmaskin Industriservice inte bli medlemmar från början då det bara var entreprenörer som skulle få vara med. Men efter ett tag ändrade man reglerna och vi fick komma med, berättar Edor Broström med ett leende.

Han satt med i styrelsen för STVF under ett antal år och låg även bakom att STVF 2001 gick in i SSTT och bildade en arbetsgrupp inom den organisationen i stället.

-        Jag har alltid tyckt att helheten är viktigare än de enskilda delarna, och när det gäller renoveringsprojekt av ledningar så är ju filmning en viktig del både innan man beslutar hur röret ska renoveras, under själva renoveringen för att se till att man gör rätt och slutligen efter genomförd renovering för att inspektera kvaliteten på arbetet. Så allt hänger ihop och då tycker jag att det är bäst att alla aktörer finns med i samma branschförening, förklarar han.

Edor Broström engagerade sig senare även aktivt i SSTT och satt i styrelsen under en period.

-        Jag var kassör och min fru, som har en redovisningsbyrå, var controller under många år. Att jag även engagerade mig i SSTT beror just på det jag tidigare sa, att det är viktigt att arbeta gemensamt inom branschen, att samarbeta mellan olika aktörer som beställare och entreprenörer, rörinspektörer och reliningsföretag osv. Det är bara då vi kan driva utvecklingen inom branschen framåt på ett kraftfullt sätt.

Viktig kunskapsspridare

En av hans största drivkrafter är viljan att sprida kunskaper om de schaktfria metoderna och teknikerna till bredare grupper. I motiveringen till valet av Edor Broström som hedersmedlem stod bland annat:

Edor har med sitt engagemang i STVF och SSTT, under mer än tre decennier sen föreningen bildades, arbetat för att osjälviskt sprida kunskap om rörinspektionsteknik till beställare, på skolträffar och i andra sammanhang”

Han var också en mycket aktiv del i arbetet med att skapa en auktorisation för rörinspektörer och ta fram utbildningsmaterialet för de utbildningarna.

Numera har han lämnat sitt aktiva engagemang i SSTT och finns bara kvar i STVF’s arbetsgrupp. Han jobbar fortfarande i sitt företag, även om det nu är betydligt färre arbetstimmar än tidigare.

-        Jag har hela livet haft förmånen att jobba med min hobby och det kommer jag att fortsätta göra på olika sätt, konstaterar han.

Skulle gärna se en tredjepartskontroll

Om han tittar lite framåt för STVF’s räkning så skulle han gärna se att nästa steg skulle vara att få till en tredjepartskontroll av auktorisationen.

-        Jag tror det vore väldigt bra för hela branschen, idag varierar kunskaperna och kvaliteten på utförda jobb, även om man har gått utbildningarna. Så att kunna verifiera en viss kunskapsnivå vore bra tycker jag. Vi behöver inte kopiera Danmark som har gått väl långt, men det finns absolut områden där det kan fungera med en objektiv oberoende bedömning och kontroll.

När han fick frågan om att bli hedersmedlem så tyckte han det var väldigt hedrande, men även en annan tanke dök upp hos honom.

-        Jag tänkte direkt att ”har jag blivit så gammal nu”, berättar han med ett stort leende.

Och delvis stämmer det ju, det är ju först när man utfört viktiga jobb under en längre tid som man kan bli aktuell för ett hedersmedlemskap, som allt det fantastiska jobb som Edor Broström utfört. Men det utesluter ju inte att man fortsätter i samma takt och driver utvecklingen vidare framöver, något som Edor Broström med stor säkerhet kommer fortsätta att göra med stor framgång.