Avlopp och fiber under Pite älv

Publicerad i #28 SSTT nr. 1/2015 – 22 februari, 2016

Avlopp och fiber under Pite älv

Det ligger en befintlig ledning i dimension 140mm på älvens botten, men den har dömts ut efter ett antal reparationer och efter inspektion av dykare. Planeringen för att ersätta den med en ny tog vid för ett par år sedan, och Styrud, som tidigare utfört ett antal ledningsdragningar åt kommunen, kom med i diskussionerna på ett tidigt stadium. Kravet på den nya ledningen var ökad kapacitet och ökad säkerhet. I stället för att ligga på botten, skulle den nya ledningen förläggas under botten. Förberedelserna inför projektets start har varit mycket omfattande. Man har bland annat använt georadar för att undersöka bottenprofilen och fastställa, huruvida det finns sten och block på älvens botten. Efter utvärdering fattade man beslut om den nya ledingens läge, väl medvetna om, att de inledande 100-150 metrarna skulle innebära tuffa tag i hård mark. Johnny Tuoma, projektledare på Styrud bedömde dock, att med rätt utrustning skulle dessa svårigheter kunna övervinnas. Men Laine Berg, enhetschef på Piteå kommun påpekar dessutom, att det fanns ett annat bekymmer.

 

Styrd borrning med D100.

- Nånstans därnere finns det en vattenintagsledning till pappersbruket, och den måste vi ju ta hänsyn till. Ett felskär här, och vi riskerade både stillestånd i fabriken och skadestånd, förklarar Laine Berg.

- Just det, vi skulle passera under brukets ledning, men ingen visste exakt var den befann sig, utan det var lite av ett lotteri med bara ett par ungefärliga mätpunkter att förhålla sig till. Vi gick så djupt, vi kunde, utifrån de mätpunkter vi hade. Det var tufft i det hårda materialet, men det gick ju bra, säger Johnny Tuoma nöjt. Styrud ställde upp med en av sina stora riggar för styrd borrning, D100 från Vermeer. Borrning av pilothålet började på fredagen, och piloten var igenom på söndag förmiddag - en 810 meter lång borrning i en krökt linje ned till ca 14 meters djup, dvs. 3-4 meter under älvbotten. Hålet rymdes upp till 350 mm, och på tisdagen var det hemdraget och klart.

Projektledare Johnny Tuoma, Styrud, i samråd med Piteå kommun och SCA inför den kritiska borrningen under brukets intagsledning.

- Det var inte bara en ledning, utan två som drogs med under älven, berättar Laine Berg. Under planeringens gång, hakade även Piteå energi på tåget och såg en möjlighet att på ett smidigt sätt få med en fiberledning till sina kunder. Ekonomiskt och bra för alla! Så efter ett minutiöst förberedande arbete från både kommunens och Styruds sida och bara 4 dagars borrning är de på plats; en 160mm avloppsledning och ett 110-rör för fiber.

- Den gamla ledningen kopplas ur nu i dagarna, berättar Laine Berg. Den ska piggrensas, och därefter fylls den med vatten, så att den inte flyter upp.

850 m svetsad ledning är utlagd längs vägen, och hemdraget är påbörjat.

”Under planeringens gång, hakade även Piteå energi på tåget och såg en möjlighet att på ett smidigt sätt få med en fiberledning till sina kunder. Ekonomiskt och bra för alla!”

Laine Berg, Enhetschef på Piteå Kommun