Glasfiberstrumpa för dricksvattenledning

Norska Kjeldaas AS och Sande kommun strax utanför Oslo har visat både vilja och mod inom relining. Tillsammans blev de först i Europa med att förnya en dricksvattenledning med UV-härdad glassfiberstrumpa.

 

Bildtext: Klart för att sätta in den första av två H2O-Liners, som vardera är 250 meter långa, i Sande kommun utanför Oslo.

Den välkända tyska producenten Saertex multiCom har letat globalt efter entreprenörer och ledningsägare för att pröva en världsnyhet inom schaktfri förnyelse av dricksvattenledning. Företaget Kjeldaas AS, som arbetar sydväst om Oslo och alltid är på jakt efter innovativa lösningar, antog utmaningen. I och med ett ramavtal med Sande kommun kunde pilotprojektet inledas och de båda parterna hamnade i frontlinjen för schaktfria metoder. Arbetet blev så när en världspremiär, men den norska duon fick se sig slagna av en amerikansk firma på målsnöret. Men Europaetta blev man i vart fall.

Sande kommun på (IFAT)


Projektet fick stor uppmärksamhet vid årets prestigefyllda IFAT-mässan i München. I den tyska firman Saertex multiCom:s monter rullade hela tiden en video på storskärm från det norska projektet. Projektledaren Hendrik Panman erkänner att han kände en viss stolthet över att se sina egna medarbetare och maskiner på film under en mässa som drog nära 140 000 besökaren från över 170 olika länder.

Förnyelse av avloppsledningar med UV-härdande glasfiberstrumpor har genomförts i ett antal projekt, men kraven för förnyelse av just dricksvattenledningar har varit en stor utmaning för den internationella schaktfria branschen. Tyska Saertex multiCom har nu slutligen lyckats utveckla en produkt som klarar alla de stränga krav som ställs vid  förnyelse av dricksvattenledningar. Den glasfiberstrumpa som har tagits fram heter Saertex-Liner H2O ®, men kallas allmänt för H2O-Liner.

Stark, säker och tunn

Saertex multiCom är stora inom tillverkning av material för vindkraftverk, flygplan, bilar och båtar, samt strumpor för vatten och avlopp. H2O-Linern vävs, sys och impregneras på fabriken under kontrollerade förhållanden enligt ISO 9001. Vid själva installationen görs indragning av strumpan i dricksvattenledningen, därefter kalibreras den med luft och härdas till sist med UV-ljus. Den inre beläggningen i glasfiberstrumpan är täckt ända fram tills den är på plats inne i röret och skall härdas.

- Både tillverknings- och installationsmetoden gör att själva glasfiberstrumpan utsätts för minimal föroreningsrisk fram tills det att dricksvattenledningen är helt klar och i drift, säger projektledaren Hendrik Panman på Kjeldaas AS.

Den särskilda uppbyggnaden av strumpan med glasfiber gör den både stark och tunn. Exempelvis fick den förnyade vattenledningen i Sande kommun bara 3,4 % minskad diameter, från 250 till 241,4 millimeters tjocklek.

- När lite längre dricksvattenledningar ska förnyas kommer både konsulter och entreprenörer att vara måna om att bibehålla högsta möjliga kapacitet. H20-Linern är då en bra lösning eftersom den är så tunn, förklarar Hendrik Panman.

Flexibel och snabb installation

En annan fördel är att H2O-linern kan lagras upp till sex månader före installation. Installationen kan således skjutas upp om något oförutsett skulle inträffa.

- Maskiner och utrustning kräver inte heller så mycket plats och kan lätt riggas upp och ner. Detta ger stor flexibilitet och snabba installationer. När de nödvändiga förberedelserna är gjorda, är det bara en fråga om timmar innan den nya dricksvattenledningen är härdad och klar. Därefter kopplas gammal och ny ledning ihop och provtryckning sker. Störningen för omgivningen blir därför väldigt liten och kortvarig, berättar Hendrik Panman. 

Miljö


Hendrik Panman poängterar också att metoden med UV-härdande glasfiberstrumpa är miljövänlig. Den enda energiförbrukningen under installationen är de åtta lamporna på 400 Watt styck. Man slipper

lägga resurser för att gräva gropar och hantera överskottsmaterial. Det blir inte heller några utsläpp eller föroreningar till omkringliggande mark och vatten under härdningsprocessen.

- Sett ur ett klimatperspektiv, är relining med glasfiberstrumpa och UV-ljus en mycket bra metod när det gäller reparationer av vatten- och avloppsledningarna, säger Hendrik Panman i Kjeldaas AS.