Feedback fra ’første hold’ kursister på SSTT’s opgravningsfri efteruddannelseskursus på VA University i Horsens

Publicerad i #1/2015 – 29 mars, 2016

Feedback fra ’første hold’ kursister på SSTT’s opgravningsfri efteruddannelseskursus på VA University i Horsens

SSTT og VIA University College i Horsens gennemførte i efteråret et nyt bachelor/efteruddannelseskursus i No Dig for 19 kursister. Kurset er naturligvis blevet bredt evalueret, men vi har også stillet en række spørgsmål til 3 kursister og fået deres tilbagemeldinger. 

Hvad var dine forventninger før kurset? 

Kristian L. Hansen, Aarhus Vand A/S

 Som udgangspunkt havde jeg ret store forventninger til kurset. NoDig metoder er noget, vi bruger meget af i Aarhus Vand, og langt henad vejen læner vi os op af vores NoDig entreprenørs store erfaring på området. Som projektleder ønskede jeg derfor at blive klædt mere på til at indgå i dialogen med entreprenøren også selvom vort samarbejde i dag bygger på ”partnering” og en stor grad af tillid til, at alle parter (bygherre og entreprenører) vil det bedste projekt både hvad angår kvalitet, effektivitet og pris. Kort sagt var mit mål med kurset ikke at opnå større faglig vi den end de NoDig entreprenører, der arbejder med det hver dag, men blot at få større forståelse for ”deres” verden. Derudover havde jeg en forventning om at blive introduceret lidt til teknikkerne bagved de mest brugte NoDig metoder, og her var jeg særligt interesseret i styret boring, da vi bruger det meget i vores vandprojekter i Aarhus.

Kom kurset rundt om alle facetter af et NoDig projekt?

Indholdet var lidt mere overordnet, end jeg havde forestillet mig. Det skyldes, kan jeg godt se nu, at NoDig metoderne spænder meget vidt - og det er jo i sig selv en god viden at have fået. Faktisk var det brede overblik over de mange forskellige NoDig metoder et fint udbytte at tage med sig, specielt som projektleder i en forsyningsvirksomhed. Det samme gælder de to dage, som var afsat til planlægning og projektering. De taler bestemt til projektledere og rådgivere rundt omkring. Som entreprenør inden for NoDig (dem var der et par stykker med af), så vil jeg tro, at man kunne savne det mere hardcore tekniske. Udover de to dage afsat til planlægning og projektering, så var der 3 dage, hvor de forskellige NoDig metoder og materialer blev gennemgået. Her var jeg personligt lidt mere på ”udebane”,
og derfor var der også flere ”aha”-oplevelser her. Under hele forløbet blev der fra undervisernes side brugt eksempler fra ”det virkelige liv”, hvilket gjorde undervisningen spændende og relevant. I det hele taget var materialet godt præsenteret af underviserne og på en sober måde, hvor man ikke gik derfra med en
falsk fornemmelse af, at NoDig er løsningen på alt! Jeg kunne dog godt savne noget mere ”hands on” at se teknikkerne i praksis. Reaistisk set, så vil det dog forlænge kurset, for hvad skulle så ud?
 
Var det udbytterigt, at kursusdeltagerene var bredt repræsenterede (forsyningsfolk, rådgivere og entreprenører) ?
Rådgivere, projektledere fra forsyninger, entreprenører og en enkelt studerende en blandet flok. Jeg tror, at NOGLE af entreprenørerne savnede lidt mere teknisk og udførselsspecifik viden, men for mig var indholdet fint. Og sammensætningen gav en god dynamik, som man nok vil savne, hvis man udvalgte kursisterne efter baggrund. Selv den ”skuffede” entreprenør burde kunne se værdien i at få indblik i de bagvedliggende betragtninger (planlægning/projektering) i projekter, som de skal give tilbud på i fremtiden. I det hele taget var det fint, at vi var forskellige. Netværksmæssigt var det i det hele taget fint! Forsyningsbranchen er, efter min opfattelse, en branche med stor åbenhed, hvor viden ikke holdes tæt på kroppen, så det er jo rart at kunne sige hej til kollegaer fra kurset, næste gang vi ses på en messe eller andet. Hvem ved, hvilke gode ideer, der bliver delt ved et tilfælde?
 
Fik du nogle brugbare værktøjer med hjem?
Jeg kom ikke hjem med en bred vifte af køre klare værktøjer, men med en bredere viden om de tanker, man skal gøre sig, før man gennemfører et NoDig projekt. Det afspejler også den virkelighed, vi arbejder i til daglig, nemlig, at ikke to projekter er ens, og det vigtigste er at gøre et grundigt forarbejde. Der er helt sikkert tanker, som jeg vil gøre mig fremadrettet, som jeg ikke gjorde før. Det har værdi. Selvom vi ikke dykkede helt ned i teknikken, så har jeg også viden med derfra, som jeg bestemt ikke havde før! Eksamensopgavens indhold kredsede meget om det planlægnings- og projekteringsmæssige, og knapt så meget om teknikkerne, og for mig var det en god måde at få ”summeret” kurset op på. Det kan sikkert også give værdi at gennemlæse den i ny og næ for at genopfriske hukommelsen. I forhold til kursusudbyttet, så er det ikke en absolut nødvendighed at tage eksamensopgaven for fremtidige kursister. Jeg vil klart anbefale selve kurset, og så holde mig til, at eksamensdelen er ”for din egen skyld”, hvis du kan overskue at give det den ekstra skalle for de sidste 10%. Man vil være godt stillet, hvis man ”blot” tager kurset, tror jeg.
 
Anita Rosen Danielsen,
Munck Forsyningsledninger a/s:
Baggrund: Jeg er 35 år og uddannet diplomingeniør fra Odense Teknikum. Jeg har været ansat som projektleder hos Munck Forsyningsledninger a/s i 8 år. Det seneste år har jeg været i vores NoDig-afdeling, hvor jeg primært arbejder med rørsprængning for Vand Center Syd. Ud over rørsprængning har jeg hos Munck Forsyningsledninger a/s også arbejdet med fjernvarme, fiber og KSML.
 
Hvad var dine forventninger før kurset?
Da jeg tilmeldte mig kurset i NoDig, forventede jeg at få et større kendskab til de forskellige metoder, der findes inden for No-Dig, samt redskaber jeg kan bruge i mine fremtidige opgaver inden for rørsprængning.
 
Kom kurset rundt ved alle facetter af et NoDig projekt – planlægning, myndighedsbehandling, valg af NoDig metode og installationsteknikker?
Kurset var opbygget med én kursusdag om ugen i 4 uger, så de første 2 kursusdage var der megen generel information vedr. planlægning og myndighedsbehandling mv. Det var begrænset, hvor meget vi kom ind på, hvilke metoder man skal vælge, men det afspejler nok, at metodevalget og opfindsomheden ikke er så begrænset, når man snakker NoDig. De sidste 2 dage havde et bredt udvalg af entreprenørvirksomheder et indlæg, hvor de forskellige metoder blev præsenteret. Det var meget inspirerende at høre om de forskellige specialer inden for NoDig fra fagfolk, og der blev gennemgået forskellige cases, som tog udgangspunkt i NoDig projekter, der er udført. Det har helt klart givet et bedre indblik i den brede vifte af løsningsmuligheder, der er
til forskellige opgaver, der skal løses indenfor NoDig.
 
Var det udbytterigt, at kursusdeltagerne var bredt repræsenterede?
Det er en stor styrke for holdet, at det er så bredt repræsenteret, hvilket blandt andet gav udslag i gode diskussioner og forskellige synspunkter på samme sag. Det er især relevant for forsyningsvirksomheder og rådgivere, da det er dem, som i planlægningsfasen skal beslutte, om der skal anvendes en NoDig løsning og til dels også hvilken metode. Jo større kendskab, der er blandt planlægsningsfolkene til metoderne, desto mere oplagt er det, at de måske vil vælge en NoDig-løsning frem for eksempelvis traditionel opgravning.
 
Fik du nogle brugbare værktøjer?
Jeg har helt klart fået større indsigt i de forskellige metoder, forberedelserne der går forud og hele set-uppet, de forskellige metoder kræver, og er derved bedre rustet, når valget af NoDig løsning skal foretages. Jeg valgte også at skrive en eksamensopgave om en konkret NoDig opgave vedr. en tunnelleringsopgave i Svendborg. Det krævede en del selvstudie at løse opgaven, men det, der blev gennemgået på kursusdagene, var meget relevant og til stor hjælp for løsning af opgaven. I forhold til planlægning og myndighedsbehandling er det noget, vi i forvejen har procedure for hos Munck Forsyningsledninger a/s. Derudover blev vi også introduceret for SSTT’s hjemmeside, der indeholder forskellige værktøjer, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde.
 
Vil du evt. anbefale kurset til andre?
Det er et utroligt spændende kursus, som selvfølgelig kræver lidt finpudsning, da det er første gang det har kørt, men indholdet var meget relevant og utroligt inspirerende med oplæg fra ”folk i marken”. Kurset henvender sig til både rådgivere, forsyningsfolk og entreprenører samt studerende, der ønsker et overordnet indblik i de forskellige NoDig-metoder på et højere fagligt niveau. Jeg vil derfor varmt anbefale kurset til alle med interesse i at få en bred, dyberegående viden om NoDig-metoder.
 
Udtalelse fra Martin Vingløv Jensen,
Entrepriseleder, Per Aarsleff A/S.
Med NoDig uddannelsen har SSTT og VIA i Horsens skabt rammerne for et forum, hvor fagpersoner med forskellige forudsætninger kan mødes og få udvidet deres horisont. Da kurset består af forelæsninger med mange eksempler fra ”den virkelige verden” og cases, som vi skulle løse undervejs, er der skabt grobund for en fælles erfaringsudveksling. For mig var det vigtigt, at denne erfaringsudveksling kunne foregå ved at diskutere diverse løsninger og modeller åbent, for på den måde at belyse fordele og ulemper. Vi har altså diskuteret alt fra tekniske detaljer ved specifikke installationsmetoder og anskuet alternative løsningsmodeller, ligesom vi har berørt udbudsformer og de fordele og ulemper, der er ved eksempelvis at arbejde i partnering frem for rammeaftaler. Jeg synes kurset alt-i-alt var meget givende og det er opløftende at vide, at det er tiltænkt til både studerende, som endnu sidder på skolebænken, og personer, der har været mange år i branchen. På den måde er vi i stand til at forøge kompetenceniveauet blandt fremtidens No-Dig ingeniører.