Kollapsad avloppsledning nära dricksvattentäkt

Publicerad i #SSTT nr. 3/2015 – 25 april, 2016

Kollapsad avloppsledning nära dricksvattentäkt

Försommarens grönska ramar in Mälarens vatten. Strandlandskapet vid Stäket väster om Stockholm ser ut som ett vykort. Men här har idyllen tillfälligt störts av en havererad ledning, som leder avloppet från Upplands-Bro kommuns 25.000 invånare fram till Käppalaverkets avloppstunnel.

Käppalaverket tog över samlingsledningen från Upplands-Bro kommun för ett år sedan, och i samband med det gjordes en okulär besiktning. Då upptäcktes, att betongledningen var i mycket dåligt skick, och åtgärder var nödvändiga. Under upphandlingen kollapsade en sträcka på sju meter, och situationen blev akut. Svavelvätet i avloppsvattnet hade försvagat betongledningen, betongens bindemedel hade frätts bort, och armeringsjärnen stack fram. Läget är extra känsligt, eftersom området är en skyddszon för dricksvatten och ligger nära ett av Mälarens dricksvattenintag. 

Magnus Ohlsson från Käppala reningsverk berättar:

– Vi hade svårt att bestämma oss för, hur vi skulle gå tillväga, ledningen låg tio meter från sjön och delar av den befann sig på privat mark. Vi diskuterade olika metoder, men insåg snart, att infodring var enda alternativet. Sweco fick uppdraget som projektledare och anlitade Sveab, som i sin tur anlitade Aarsleff; det enda företag, som stod beredd att utföra den här typen av uppdrag.

– Det var tidspress och en känslig miljö, så det var en allvarlig situation, berättar Fredrik Almgren, platschef på Sveab. Och så var det lite otur, eftersom Kristi Himmelsfärd råkade infinna sig precis under tiden. Först ordnade vi överpumpning förbi den aktuella sträckan. Det var stora mängder spillvatten, som transporterades i ledningen, och förbiledningen hade en kapacitet på 400 liter/sek. Aarsleff fick uppdraget att förnya ledningen med Aarsleffs flexibla foder. Dimensionen på avsnitten är Ø900 och Ø1000. En sträcka på totalt 220 meter renoverades i sex avsnitt, ett om dagen. Montaget av den nya självbärande ledningen utfördes med hjälp av tryckluft och ånga. – Vi förstod snart, att det bara är Aarsleff Rörteknik, som kan utföra infodringar i den här storleken. Aarsleff är också bra på att finna lösningar i svåra situationer. Med kort varsel satte de igång och har nu avslutat förnyelsen. Allt har fungerat mycket bra, och det känns skönt att veta, att vi nu har en fräsch och fin ledning för lång tid framöver, säger Magnus Ohlsson. Swecos projektledare Åke Söderdal är också mycket nöjd med resultatet:

– Det blev ett väldigt lyckat resultat. Att göra förnya en Ø1000-ledning på sammanlagt 220 meter, och på så kort tid, är det ingen annan, som klarar av. Nu har vi en säker ledning. På rörmaterialets glatta insida biter inga svavelväten, och den förnyade ledningen är säkrad för lång tid framåt. Aarsleff genomförde sin del av uppdraget på drygt en vecka.