Publicerad i #SSTT, november 2016 – 11 november, 2016

Styr upp styrd borrning

SSTT vill förbättra projekteringsfasen vid styrd borrning. Med både beställare och borrentreprenörer i en nytillsatt arbetsgrupp siktar SSTT mot en helhetsförbättring för branschen. De projekteringsanvisningar som gruppen tar fram förväntas vara klara under 2017.

 

En av de två entreprenörer som sitter med i arbetsgruppen är 42-åringen Magnus Tingsrand, BAB Rörtryckning. Han har erfarenhet av schaktfria metoder sedan 1991. Idag arbetar han administrativt, men har tidigare själv både tryckt rör och suttit som operatör på borrigg. Manus Tingsrand har under sina tjugofem år i branschen stött på diverse olika svårigheter i själva utförandefasen. Inte sällan saker som hade kunnat åtgärdas redan i projekteringen.

– Jag önskar att jag kunde säga att det är sällan som projekteringsbrister ställer till det vid utförandet, men dessvärre är det ganska ofta. Vid de allra flesta tillfällen är det enkla fel och brister som inte hade varit där om man hade utgått från en bra checklista eller någon form av projekteringsanvisningar, säger Magnus Tingsrand. 

Bland de enklare och mindre kostsamma exemplen på missar i projekteringen kan nämnas att rör med för tunn vägg används, att man ritar fel radie eller att det glöms bort att den gemensamma radien – plan och profil – blir tightare än vad de blir när man ser dem var för sig. Magnus Tingsrand fortsätter med en kladdig klassiker:

– När projekteringen anger att provborrningen ska ske i exakt samma planläge som entreprenören sedan i skarpt läge ska borra kan det bli geggigt! Borrslammet letar sig då upp ur de vertikala provborrningshålen längs med hela sträckan, vilket blir både kladdigt och besvärligt. 

 

Även på beställarsidan finns en medvetenhet kring att det behövs ett bättre stöd i projekteringen vid styrd borrning. Fredrik Johansson, till vardags på Kretslopp och Vatten Göteborgs kommun, är också med i SSTT:s arbetsgrupp som nu tar fram projekteringsanvisningar. Han berättar att det är en stor andel av de problem som tillstöter under utförandefasen vid styrd borrning som hade kunnat åtgärdas redan vid projekteringen:

– Ja, i vårt fall är det nog i vartannat fall som felen hade kunnat avstyrts i projekteringsfasen. Bristande geoteknisk utredning, eller fel val av geoteknisk undersökning, är en av de vanligaste orsakerna. Att ledningsläget har blivit justerat är också förekommande, säger Fredrik Johansson. 

Men ovanstående problem är långt ifrån olösliga. Fredrik Johansson kommenterar hur han som beställare ser på det:

– Vi som beställare, eller de konsulter som arbetar för oss, har helt enkelt mindre bra kunskap om utförandet av styrd borrning och vår kravställning har därför släpat efter. De allmänna beskrivningar som finns idag är mer för metodval i utredningsskedet och de räcker inte till senare i processen. Det som har saknats under projekteringen är mer konkreta anvisningar och en checklista för att säkerställa att ingenting missas.

Kretslopp och Vatten i Göteborg använder idag en checklista för flexibla foder och det var denna goda erfarenhet som sådde fröet till att ta fram något motsvarande för styrd borrning:

– Styrd borrning används mycket i Göteborg, men vi saknar tydliga projekteringsanvisningar.

De aktuella aktörerna inom schaktfritt finns representerade inom SSTT och där finns också mycket kompetens för att ta fram bra materialet som kan gagna alla i branschen: beställare, konsulter och entreprenörer. 

En till person med lång erfarenhet av schaktfria metoder som sitter med i arbetsgruppen är Mats Ohlsson, Stockholm Vatten. Efter 30 år i branschen och 10 år som lärare inom schaktfritt på IUC (Installatörernas utbildningscentrum)hoppas han att de projekteringsanvisningar som SSTT tar fram kan öka användandet av styrd borrning:

– En projekteringsanvisning kan troligen både höja kompetensen hos konsulterna och öka antalet projekt där metoden föreskrivs. Känner man inte till metoden är det lätt att föreslå en konventionell schaktning. Idag upplever många av oss att det inte sällan finns kompetensbrister hos projekterande konsulter beträffande området med schaktfria metoder, säger Mats Ohlsson. 

Just på Stockholm Vatten har man en del egna projekteringsanvisningar, som gäller både schakt och olika schaktfria metoder (där styrd borrning finns med till viss del), vilka gjort stor nytta för framförallt konsulterna. Men Mats Ohlsson ser inte att SSTT:s arbete tar slut när anvisningarna för styrd borrning är klara:

– Det kan definitivt behövas liknande anvisningar för andra av de schaktfria metoderna. Då SSTT är en intresseförening som vill utveckla och sprida kunskapen om schaktfria metoder känns det väldigt passande att de nu aktuella anvisningarna för styrd borrning tas fram just i detta sammanhang.

Om SSTT:s projekteringsanvisningar för styrd borrning

Vad?

SSTT tar fram projekteringsanvisningar för styrd borrning.

Varför?

Öka kunskaperna och därmed möjligheterna till att metoden används oftare och på ett  bättre sätt. 

Vilka?

SSTT:s arbetsgrupp består av Magnus Tingsrand (BAB rörtryckning), Fredrik Johansson (Kretslopp och Vatten Göteborgs kommun), Joacim Kullinger (Styrud) och Mats Ohlsson (Stockholm Vatten)

Hur?

Arbetsgruppen har Stockholm Vattens anvisningar som bas och utvecklar dessa.

När?

Arbetsgruppen siktar på att färdigställa projekteringsanvisningarna under 2017.