Arkiv

4 juli, 2019

Water & Wastewater – ny internationell VA-mässa 2021

I september 2021 lanserar Stockholmsmässan den nya VA-mässan Water&Wastewater. Bakgrunden är att VA-branschen står inför stora utmaningar. …

Läs mer
4 juli, 2019

Almedalen: VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet som måste skyddas mot såväl klimatförändringar som terrorism. Generellt har dock kommunerna än så länge inte kommit speciellt långt i det arbete. …

Läs mer
3 juli, 2019

Klimatkalkylator i Trenchless International

I sommarnumret av Trenchless International med utgivning i dag 3 juli finns en artikel om NCC NoDig klimatkalkylator. Artikeln med rubriken "Climate-saving effects of NoDig in black and white" tar upp de fördelar som schaktfria tekniker ger i jämförelse med de traditionella. …

Läs mer
2 juli, 2019

Almedalen: NoDig-teknik kan göra skillnad i miljöpåverkan

VA-organisationerna i Sverige står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och gammalt ledningsnät kommer att vara frågor som får en allt högre grad av vikt. …

Läs mer
2 juli, 2019

Ny mässa för VA

Den 23-24 oktober 2019 lanseras en ny mötesplats i Göteborg för den svenska VA-, återvinnings- och avfallsindustrin under namnet Water & Waste. …

Läs mer
2 juli, 2019

Hattexpressen en rullande fabrik för flexibla foder

Aarsleff Rörteknik introducerar nu ytterligare möjligheter för ledningsförnyelse med flexibla foder i Sverige. En specialiserad och komplett enhet i lastbilsformat för servisledningsrenoveringar, som Aarsleff kallar för Hattexpressen. …

Läs mer
1 juli, 2019

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. …

Läs mer
28 juni, 2019

Infodrad avloppsledning genom nöjesparken Liseberg

Göteborg Stad Kretslopp och vatten har tillsammans med entreprenören Avloppsrallarna infordrat en 1.120 meter lång kombinerad avloppsledning i dimensionen 1500 mm genom bland annat Lisebergs nöjespark. …

Läs mer
26 juni, 2019

Restoration specialist secures patent

A pipe restoration manufacturer has secured a patent for a coating process that protects failing non-metallic pipes and fittings. …

Läs mer
25 juni, 2019

Nya planer kräver nya tjänster och lösningar

Vattnets betydelse har en extra tyngd på Gotland sedan flera år tillbaka. Frågan drivs idag inte av tjänstemän utan av politikerna. Som ett led beslutades i slutet av 2018 en ny VA-strategi och en ny VA-plan. …

Läs mer
25 juni, 2019

Min vardag - Christer Silver Holmberg

Christer Silver Holmberg var ”bondpojken” som utbildade sig till snickare på gymnasiet för att därefter gå ett påbyggnadsår med inriktning som anläggningsmaskinförare (grävmaskin, hjullastare mm). …

Läs mer
21 juni, 2019

En bransje i endring hovedtema for Hallingtreff 2020

«En bransje i endring!» blir hovedtemaet for Hallingtreff 2020.  I årevis har norsk vannbransje ropt på oppmerksomhet og ressurser til blant annet å ta igjen det enorme etterslepet på ledningsnettet. …

Läs mer
19 juni, 2019

Flera framtidsprojekt pågår på Gotland

Vattenfråga är en central fråga för Gotland och öns framtid. Det är viktigare att lösa hur man ska kunna förse nybyggnation med vatten än med annan infrastruktur, menar VA-chefen Susanne Bergegaard Pettersson. …

Läs mer
18 juni, 2019

14 millioner for løsninger til vann som ressurs

Med en tildeling på 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge fikk Bærum kommune en knallstart på sitt ønske om å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder. …

Läs mer
18 juni, 2019

Bräckvattenverk ska lösa Gotlands behov av dricksvatten

Det man nu gjort på Gotland för att lösa behovet av dricksvatten är att bygga bräckvattenverk där Östersjöns vatten avsaltas. …

Läs mer