Med kunskap till politiken – Inframaint träffade VA-beredskapsutredningen

Publicerad: 7 mars, 2024

Mistra InfraMaint vill bidra brett med kunskaper och insikter kring hållbar infrastrukturomsorg. Inte minst är det viktigt att hålla kontakten med våra beslutsfattare – tidigare i år föreläste programledningens Robert Jonsson för VA-beredskapsutredningen.

Robert Jonsson, universitetslektor på Linköpings Universitet och del i vår programledning, gästade tidigare i år Regeringskansliet för en föreläsning om strategisk tillgångsförvaltning och organisering för långsiktigt hållbart kommunalt VA. Han var inbjuden av VA-beredskapsutredningen som har fått i uppgift av regeringen att se över regelverk och ansvarsfördelning, och föreslå eventuella förändringar för att säkerställa robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. 

Robert Jonssons forskning kretsar kring organisering och styrning av strategisk tillgångsförvaltning i en kommunal kontext.

– Det är bra att regeringen tillsatt en utredning avseende stärkt vattenförsörjning, det finns ett omfattande eftersatt underhåll. Många kommuner har heller inte investerat i vattenverk och reningsverk på länge, samtidigt som Sveriges befolkning har växt. Sedan två år tillbaka är det även krig i Europa, vilket har påverkat säkerhetsläget. Mot bakgrund av detta är det viktigt att politiken får ta del av ny forskning om strategisk tillgångsförvaltning i kommuner, säger Robert Jonsson.

Med sig till Regeringskansliet hade han budskapet att det krävs många olika kapaciteter för att klara av strategisk tillgångsförvaltning och därmed stärkt vattenförsörjning.
– Det behöver finnas politisk, finansiell, teknisk personal, institutionell och medborgerlig kapacitet. Idag skiljer sig kapacitetsläget mellan de svenska kommunerna. Det skapar olika förutsättningar att klara av stärkt vattenförsörjning. Och på sikt måste strategisk tillgångsförvaltning bli en del av god ekonomisk hushållning i en kommunal kontext, så att problemet med en omfattande underhållsskuld inte upprepas.

Vad hoppas du att de som lyssnade ska göra med sina nya insikter?

– Jag hoppas att utredningen tar hänsyn till att det skiljer mycket mellan olika kommuners kapacitet avseende att klara av stärkt vattenförsörjning och strategisk tillgångsförvaltning. Att enbart skjuta till medel från staten är inte någon hållbar lösning, då det som sagt krävs flera olika kapaciteter. Jag hoppas också att utredningen tar hänsyn till betydelsen av att strategisk tillgångsförvaltning är en del av god ekonomisk hushållning.

 

Nyhet från Mistra Inframaint