Bortech: Rigget for det grønne skiftet

Publicerad: 27 februari, 2024

Den nye helelektriske riggen på 150 tonn benytter Bortech på prosjektet Tverrelva, hvor de arbeider direkte for byggherre Vesterålskraft Produksjon AS.

Den nye helelektriske riggen på 150 tonn benytter Bortech på prosjektet Tverrelva, hvor de arbeider direkte for byggherre Vesterålskraft Produksjon AS.

Med landets største borerigg på helelektrisk drift, kan Bortech bore opptil Ø 1200 mm. i opptil 700   meters lengde, samt opptil 1300-1400 meter i mindre dimensjoner oppover 300 høydemeter. Det gjør de nå.

I Vesterålen midtvinters har den solide familiebedriften virkelig vist hva ansatte og maskiner kan levere.

Mens busser og tog har stått værfast i hovedstaden, har Ingunn og andre uvær herjet vilt i nord, blant annet i Vesterålen. Der har Bortech to boreprosjekt på gang. Begge gjennomføres i fjell, og i Vesterålen handler det om bratte fjellsider. Arbeidene startet med en avtale om å bore en tunnel for å transportere ferskvann fra et vann, Lilandsvatnet, til et fiskeslakteri. På grunn av det prosjektet fikk Porsgrunns-firmaet et prosjekt til, en halvtimes kjøretid unna den første riggplassen. I prosjekt nummer to i Vesterålen denne vinteren jobber Bortech direkte for Vesterålskraft Produksjon AS.

Arbeidsplass utenom det vanlige

På ferskvannstunnelen er Sortland kommune byggherre, mens Bortech arbeidet på oppdrag av hovedentreprenør Ottar Bergesen og sønner. Sortland kommune leverer ferskvann fra Lilandsvatnet til Holmøy fiskeslakteri. Det etableres en ny, moderne fabrikk, hvor det investeres formidable beløp. Fra Lilandsvatnet pumpes vannet i dag opp og over ei myr. Når slakteriet utvider kapasiteten og trenger mer vann, ble det riktig å bore tunnel og la vannet falle med selvfall til slakteriet.

Bortech har fått gjennomslag for pilothullet på Ø 200 mm, og arbeider for å utvide det til Ø 400 mm. Når det er gjort, skal hovedentreprenøren trekket en PE-ledning gjennom tunnelen. 

– Hvordan går det?

– Det går mye i måking. Vi fikk 70 centimeter nysnø forleden, svarer daglig leder Endre Brubakken med en liten latter.

– I alpintsammenheng er bakken bratt som en sort løype, beskriver han.

Det var også krevende å anlegge riggplass der. Maskiner, utstyr og brakkerigg er kjørt opp med lastbærer, slike maskiner som frakter ut tømmer fra hogstfelt.

Krevende formasjon

Tunnelen til Lilandsvatnet er 634 meter lang. En uforutsett utfordring har vært svært krevende grunnforhold. Helt fra starten på boringen ble borestrengen dratt mot venstre. For å kompensere for dette, har de måttet styre 50 prosent mot høyre hele tiden.

– Da vi var kommet 414 meter inn, var det klin umulig å fortsette i samme løpet. Så vi trakk oss tilbake til om lag 380 meter og laget et sidesteg derfra. Da vi var kommet til samme området på 414 meter, var det bom stopp igjen. Så trakk vi oss ut til 320 meter og laget et nytt sidesteg derfra også, forklarer den erfarne daglige lederen.  

Problemet var at strengen, som fra starten hadde blitt dratt til venstre, plutselig svinge mot høyre. Da ble radiusen så krapp, at hadde de fortsatt, ville borestrengen knekt.

– Det er ikke ofte det må bores to sidesteg. Vi var ganske så glade da vi så krona komme ut i andre enden!

Veldig flatt hull

Fra start til slutt hadde de bare 2 prosent fall å gå på. Det stiller svært høye krav til nøyaktigheten.

– Det er ikke hvem som helst som kan bore med slik presisjon?

– Nei, avgjort ikke. Prosjektlederen vår begynte å jobbe offshore på 1980-tallet. Han har enorm kompetanse og et vanvittig kontaktnett. Det kommer til nytte gang på gang, svarer Brubakken. 

Bortechs prosjektleder har ansvar for begge Vesterålen-prosjektene. På prosjektene er det i tillegg alltid to borefolk. De jobber 14 – 14 skift, noe firmaet har fått godkjenning for. 

Under arbeidet med pilothullet hadde de også en styreingeniør på plass. Han satt på pc-en og hadde stålkontroll på hvor de var til enhver tid.

Helelektrisk drift i fjellet

En halvtimes kjøring unna står landets største borerigg på helelektrisk drift. I prosjektet Tverrelva borer Bortech på oppdrag av Vesterålskraft Produksjon AS en tunnel som skal levere vann til et minikraftverk. Riggen er kjøpt inn nettopp for å bore lange og store hull i fjell, og får virkelig «kjørt seg» i Vesterålen.  

Arbeidet foregår riktignok ikke  høyt til fjells. De står i fjellsiden, om lag 400 meter over havet. Men det er snaufjell og det er bratt. Det ble laget anleggsvei og skutt ut riggplass for riggen. Der oppe over tregrensa ble det også satt opp en trafo for å forsyne den helelektriske maskinen. 

Nesten begravd

De borer oppover. Tunnelen er 557 meter lang, og skal ende opp med diameter Ø 840 mm. Det er noen uker siden de var ferdige med pilothullet. Denne gangen var det uten større utfordringer. I første omgang utvider de tunnelen til Ø 610 mm, som vi akkurat er ferdig med.

Med denne riggen kan Bortech bore Ø 310 mm. pilot på 1,3 kilometer. Den er tiltenkt for å legge høyspent i bakken, til boring av vannledninger, kraft-forsyning og avløp.

– Hvordan går det?

– Vi har hatt utfordringer med været. Da «Ingunn» kom på besøk måtte vi stengt ned på grunn av ras, vær og vind. Vi sto midt i stormøyet. Riggen var nesten begravd i snø og mannskapsbrakka ble dyttet ut. Det blir ikke så mye verre enn dette, beskriver Endre Brubakken.  

En stor stolthet

Den nye riggen kjøpte firmaet i Tyskland. I Norge er det ifølge ham en større rigg, men den er ikke på el. Brubakken beskriver at i Norge er det flere rigger på halve størrelsen, men de har ikke krefter til å bore oppover med rulleborekroner.

– Boremasten på riggen vår er 17 meter lang. Vi bruker de samme borerørene som blir benyttet i Nordsjøen. De er 9,6 meter lange. På riggen er en egen kran som setter stengene fra borestreng-magasinet over i riggen. Den mater selv og vi kan legge tre stenger i riggen. Derfor slipper vi å være avhengige av kranen hele tiden, forklarer han.

Riggen er spesialtilpasset Bortechs ønske om mest mulig fleksibilitet og styrke. Elektro-motoren står i en kontainer ved siden av selve riggen, og de kan bore både opp- og nedover.

– Noe av det som er spennende, er at fordi den er elektrisk, trenger denne mindre kraft. Nå drives den av strøm. Men selv om den hadde vært drevet på diesel, via aggregat, ville den krevd 30 prosent mindre energi. Årsaken er at den trenger mindre energi til å drive anlegget, enn det dieseldrevne rigger gjør, sier Brubakken entusiastisk.

 

Vil du lære mer om metodene?

Solid familiebedrift

Mannen er dypt engasjert i arbeidet på anleggene. I tillegg til ansvaret for ansatte, for å levere nye tilbud og å ha hele oversikten, «må» han også opp og bore litt ... Firmaet ble etablert av faren hans, i Porsgrunn, i 1992. Nå eies og drives det av Endre Brubakken og broren, Frode Brubakken.

Frode Brubakken har fagbrev i brønnborefaget fastland, og har vært i firmaet siden begynelsen av 2000 tallet. Endre Brubakken har fagbrev som industrirørlegger og var lærling da han startet i firmaet, i 2007. Men han var med faren på boring fra han var liten, og faren, Eigil Brubakken, startet med boring allerede på 1970-tallet.

Nå har Bortech 15 ansatte, og begge brødrene er engasjert i driften. Broren som «potet» ute, hvor han har ansvar for gjennomboringer og de mindre riggene. Han har også ansvar for opplæringen av nye folk. 

Lange hull med lav toleranse

– Hva er planene videre, nå med den nye riggen? 

– Vi sikter oss inn på mer spesialjobber, hvor vi borer alt fra 10 til 1300 meter med lav toleranse i fjell. I februar har vi en jobb ved Haukeliseter, for Hæhre. Da skal vi bore mens vannstanden er på sitt laveste, svarer lederen.  

Fremfor å skyte grøfter og bygge enorme høyspentmaster for å få frem elektrisk kraft, kan høyspent legges i borede tunneler. Når det skal produseres mer energi fra fornybare ressurser, trengs også flere tunneler for minikraftverk.

– Energibransjen ser at tunneler er en løsning for å sikre er forsyningen. Kostnadene blir høye. Men mer må ned i bakken, også på grunn av rasfare og naturhensyn, sier daglig leder Endre Brubakken. 

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Bortech.