Kurstillfällen

 

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs

22 – 23 november Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Stockholm

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 500 miljarder, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvärdet för hela VA-systemet. En huvuduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa enorma investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt.

En grov bedömning är att investeringarna i förnyelse av VA-näten kommer att öka gradvis 3-4 ggr under den närmaste 25-årsperioden.

Ökade kunskaper om schaktfritt ledningsbyggande är en nyckel om förnyelsetakten ska öka. Eftersom schaktfritt ledningsbyggande har lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast är billigare än konventionell schaktning, dvs du får fler meter ledning förnyad eller byggd till en lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan samt minimerar omgivningens påverkan.

Kursen ska dels belysa för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels belysa för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Läs mer

Teknikträff / Uppgraderingstentamen i Mark / Fastighet

1 februari, klockan 09:00 – 11:30 First Hotel Arlanda Airport, Stockholm

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 23: Mark

6 – 8 mars Enköping, Fagerudd

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer

Rörinspektionskurs nr 23: Fastighetsinspektion

17 – 19 april Fagerudd Konferens i Enköping

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.
Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.
En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Läs mer