Samspillskontrakt for kompleks kulvert

Publicerad: 4 mars, 2024

Denne kulverten er klar for renovering, men ligger så vanskelig til at bare å filme den er en utfordring.  Nå er Kjeldaas og Asplan Viak på saken.

Denne kulverten er klar for renovering, men ligger så vanskelig til at bare å filme den er en utfordring. Nå er Kjeldaas og Asplan Viak på saken.

Hvis du har en gammel felles-avløpsførende teglsteinskulvert, som ligger på 7 til 10 meters dyp under blant annet vernede bygg, og du vet at den også har ligget såpass lenge på to-do-listen at det er på tide å hente den frem, hva gjør du da? 

Oslo VAV utlyste samspillskontrakt.

Målet er å få filmet kulverten, og å få sikret den. Men først må de få trygg tilkomst, fortrinnsvis via kummene. De er i diameter fra 70 til 90 cm, og går ned til mellom 7 og ti meters dybde. Å sende noen ned nå, er totalt uaktuelt. Til det er kummene i alt for dårlig stand. Derfor er første prioritet å finne en løsning for å sikre disse.

Usedvanlig utilgjengelig

Kulverten, på Frogner i Oslo, er i hovedsak teglsteingsbygget. I beskrivelsen står det også leirrør, naturstein og betong.

– Den går under flere fine gamle bygg, blant annet noen vernede eiendommer. Grunnen over kulverten består av en opp til 10 meter høy fylling. Vi antar at kulverten ble bygget i et søkk mellom høydedrag, og at det i etterkant er fylt masse over den. Å grave ned til kulverten er fysisk umulig. Det er nesten umulig å nå den punktvis også, forklarer Ove Emil Aker. 

Han er prosjektleder i Vann- og avløpsetatens prosjektavdeling, i seksjonen prosjektgjennomføring.

Flere ukjente faktorer

VAV vet at 611meter av ledningen er eggeformet, med dimensjon 1050 x 700mm. Totalt strekk er 634 meter. I kartverkets papirer er alderen satt til 1899, fordi de ikke har noen eksakt dato før 1900. Vannledningen som ligger øverst i traseen ble lagt ved starten av 1900-tallet.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sikre kulverten. Det er mulig vi også kan neddimensjonere den, eventuelt legge nye rør i den. Nå må vi først få tilgang via kummene, sier Aker.

Føre var

– Hva er årsaken til at dere har startet prosjektet? 

– Å inspisere kulverten med kamerakjøring har stått på rehabiliteringslisten vår en tid. Den er ikke blant de mest kritiske ledningene våre, men vi vet at den begynner å bli dårlig. Den har blitt svekket når det er tatt hull i den, og det er noen trappinger i kulverten, beskriver prosjektlederen.

– Hvorfor samspilskontrakt?

–  Vi har ikke fått filmet mer enn bruddstykker og vi sitter ikke på noen ekspertise for å kunne lage et prosjekt ut av dette. Målet nå er å finne ut hva som er mest hensiktsmessig metode for å sikre den. Der har andre kunnskap som vi ønsker å dra veksler på, svarer han.

Trekker inn ekstern kompetanse

Samspillskontrakten er nå i fase 1, som i realiteten er et forprosjekt. Der er målet å finne frem til løsninger for hvordan kummene kan sikres. 
– I dette er vi helt avhengige av å ha bistand fra noen utenfra, noen som sitter på en annen kunnskap enn den vi har. Det er også viktig å få bredere tilgang til kompetanse og erfaring, for å se ulike løsninger, understreker prosjektlederen.  

Kjeldaas as vant samspillskontrakten utlyst av Oslo VAV. Entreprenøren har trukket Asplan Viak inn som underentreprenør.

I utlysningsteksten unngikk Oslo VAV å definere metoder. Når det gjøres i utlysningsteksten, risikerer byggherren å redusere mulighetene for å finne riktig løsning.

– En del av konkurransegrunnlaget inn i samspillet var at oppdragstaker skulle bidra med et spenn i løsningsforslag, utdyper Ove Emil Aker.  

Fortsettelse følger

– Nå står vi i prosessen med å finne ut hvordan vi skal sikre kummene, for å få inspisert kulverten. Det ønsker vi å få gjort i løpet av våren. Vi må starte med å komme oss ned på noen punkter. Det er tidkrevende, og nå skal Vegvesenet i tillegg stenge Ring 1 i tre år. Da får vi ikke gjort noe i gatene som overtar trafikken. Heldigvis blir bare en av kummene påvirket. Til gjengjeld er det den kummen hvor det er størst utfordringer, og hvor vi kanskje virkelig burde ha fått grave noen meter!

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Oslo VAV.