Vannstandard på nett!

Publicerad: 29 februari, 2024

Nå er Norsk Vanns Vannstandart publisert! Verktøyet Vannstandard er åpent og tilgjengelig for alle.

Vannstandard er kommunens verktøy for å kommunisere hvilke krav som gjelder for etablering og drift av vann- og avløpsanlegg i den enkelte kommune. Vannstandard er også et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

 • sentrale krav fra lovverket 
 • standardiserte krav fra Vannstandard 
 • eventuelle lokale krav stilt av den enkelte kommune  

Vannstandard omfatter følgende anleggstyper:

 • hovedledninger 
 • mindre avløpsanlegg, avgrenset til kapittel 12 i forurensningsforskriften 
 • olje- og fettutskillere avgrenset til forurensningsforskriften kapittel 15 og 15 A-4

Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-norm og VA/Miljø-blad.

Med Vannstandard ønsker Norsk Vann å oppnå

 • lik kvalitet uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • god kvalitet fordi kravene er godt kvalitetssikret og vi gjør det samme mange ganger
 • tidsbesparende system for den som skal beskrive, bestille, regne på og gjennomføre arbeid
 • bærekraftige løsninger med lang levetid

Vannstandard er tilpasset ulike målgrupper. Det passer godt for:

 • kommuner og foretak som legger planer på overordnet nivå prosjekterer og lager detaljbeskrivelser til utførende foretak, etablerer/bygger anlegg
 • kommunen som myndighet, som skal behandle søknad om utslipp- eller byggetillatelse
 • ansatte i kommunen eller foretak som skal utføre driftsoppgaver på vann- og avløpsanlegg
 • den som deltar på et kurs eller tar en utdanning, hvor bygging og drift av vann og avløp er tema

Norsk Vann tilbyr hyppige webinarer for både kommuner og foretak i forbindelse med lanseringen av Vannstandard. 

Les mer og gå til Vannstandard her. 

All informasjon og illustrasjonen er hentet fra Norsk Vann.