Min Vardag – Rickard Cedervall

Publicerad: 26 februari, 2024

Rickard Cedervall arbetar idag som ansvarig för ledningsnäts tekniska ramverk som beskriver hur Stockholm Vatten och avfall (SVOA) ska bygga sin VA-anläggning. Han har nyligen valts in i den svenska arbetsgruppen inom SSTT och är en ivrig förespråkare för schaktfria metoder och hoppas kunna bidra på olika sätt till SSTT’s verksamhet.

Hans fokusområde är tekniska ramverk med huvuduppgift att förnya, förbättra och förvalta olika tekniska dokument som säkerställer en miniminivå för Stockholm Vatten och Avfalls VA-system. Det handlar om olika dokument såsom projekteringsanvisningar (de olika valen) och SVAMA (som beskriver hur) samt principritningar som tydliggör vald lösning.

-        Mycket av ramverket har redan en hel del material från SSTT inarbetat, men det finns fortfarande flertal områden där texter om schaktfria metoder behöver vidareutvecklas. Detta för att olika lösningar ska kunna skräddarsys för projektet.

Rickard Cedervall kommer från Umeå där han studerade till energiingenjör på universitetet. Utöver det har han byggt på med många olika kurser inom ekonomi, fastighetsjuridik, projektledning och mycket annat.

-        Jag var nog lite av en utbildningsnörd, när andra läste en skönlitterär bok tog jag en kurs till, förklarar han med ett leende.

Hur inleder du en vanlig arbetsdag?

Om jag har tid så börjar jag med en kopp kaffe med kollegorna eller samtidigt som jag kollar mejlflödet och åtgärdar inkommande ärenden, antingen direkt själv eller genom att slussa dem till någon av mina arbetsgrupper. Dock finns sällan tiden då många möten ligger väldigt tidigt, de dagarna följer kaffekoppen med in på mötet. Sedan rullar dagen på, ofta med många möten med mina olika arbetsgrupper. För att ladda batterierna så är jag noga med att hinna med lunchträning.

Vad hoppas du kunna bidra med till SSTT’s verksamhet?

Jag tror jag kan komma in med lite av ett helikopterperspektiv samt har ett kompetent nätverk bakom mig och är inblandad i många olika områden samtidigt. Förhoppningsvis kan jag se samband och sammanhang som kanske inte alla har möjlighet till.

Jag hoppas även att jag kan bidra med att lyfta utmaningar och frågeställningar som behöver hanteras för att utveckla schaktfria metoder för framtida behov hos VA-huvudmannen, utan schaktfritt kommer vi inte lyckas med den renoveringstakt vi behöver. Om Stockholm Vatten och Avfall kommit längre inom något område så kommer jag gärna dela med mig om detta, och jag lär gärna av andra. Jag brinner också för utbildningsfrågor och vill öka kompetensen inom schaktfria metoder, genom att bidra i utvecklingen och genomförandet av nya utbildningar och verka för en ökad samverkan mellan Sveriges kommuner och kommunala bolag.

Vilka frågor tycker du är viktiga för SSTT framöver?

Utifrån VA-huvudmannens behov finns det möjlighet för SSTT att bedriva metod och materialutveckling i Norden för att på sikt bli världsledande. Det handlar mycket om att bredda teknikområdet för att anpassa metoderna utifrån VA-anläggningarnas tekniska utmaningar. Via fokus på hållbarhet så behöver vi minska kemikalieanvändningen och den fossila inverkan och utveckla metoderna så att de möjliggör en hållbar slutprodukt för VA-huvudmannen.

Ylva Sjönell