NoDig metodeoversikt

Publicerad: 25 februari, 2024

Her er 14 grøftefrie metoder beskrevet med generell informasjon. Intensjonen er at SSTT skal bygge videre på de beskrevne metodene, så følg med!

Her er 14 grøftefrie metoder beskrevet med generell informasjon. Intensjonen er at SSTT skal bygge videre på de beskrevne metodene, så følg med!

Grøftefrie metoder kalles gjerne NoDig-metoder og brukes både til nyetableringer og til rehabilitering av rør. Nå har SSTT publisert en oversikt over 8 grøftefrie metoder som benyttes ved nyetablering og 6 som benyttes ved rehabilitering/fornyelse.  

Oversikten er produsert av SSTT for å skape en generell introduksjon til metodene som er tilgjengelige på det nordiske markedet. Metodebeskrivelsene har allerede vært publisert på svensk en tid, nå foreligger de også på norsk. 

Hva er grøftefrie metoder?

Grøftefrie metoder er et begrep for arbeid som utføres uten eller med begrenset bruk av graving. Metodene brukes til å bygge og rehabilitere/fornye rørledninger for vann og avløp, fjernvarme, fjernkjøling, elektrisitet, gass eller bredbånd.

Dette innebærer at infrastrukturen beholdes, vedlikeholdes og utvikles med minimal ressurs- og miljøpåvirkning og med liten innvirkning på omgivelser og nærmiljø, som trafikk, handel eller bolig.

Økonomiske og miljømessige fordeler

Det er både økonomiske og miljømessige fordeler med de grøftefrie metodene.

  • Utgraving med eventuelle sikringer utgår, og små eller ingen utgravde masser må transporteres eller deponeres. Dessuten utgår eller reduseres behovet for reetablering av overflaten.
  • Grøftefrie metoder er i de fleste tilfeller raskere og innebærer mindre inngrep i nærmiljøet. Dermed blir trafikk, handel og bolig mye mindre forstyrret og i en kortere periode. Grøftefrie metoder reduserer også CO2-utslipp betydelig sammenlignet med konvensjonell graving.
  • Når rørledninger skal krysse store veier, og jernbaner, vassdrag og naturfølsomme miljøer gir grøftefrie metoder mange fordeler.

Her finner du alle metodebeskrivelsene. Der er også gode råd for et vellykket resultat, og tips for å komme i gang. 

Intensjonen er at SSTT skal bygge videre på de beskrevne metodene, med prosjekteringsinstruksjoner for hver metode. Metodeoversikten gir ikke et fullstendig bilde av metodene som grunnlag for prosjektering og anskaffelser.

Interesert i å lære mer om grøftefrie metoder? Da kan SSTTs innføringskurs i NoDig-metoder være midt i blinken for deg. Kommende kurs gjennomføres i Trondheim i mars. Påmeldingsfristen er 1. mars. 2024!