NoDig og drikkevann

Publicerad: 11 mars, 2024

Dykkerteknikks Mensvannprosjekt ligger isolert i skogen. For staben var det en drømmejobb, samtidig var det svært viktig å påvirke omgivelsene minst mulig.

Dykkerteknikks Mensvannprosjekt ligger isolert i skogen. For staben var det en drømmejobb, samtidig var det svært viktig å påvirke omgivelsene minst mulig.

Denne råvannsledningen, på nesten 3000 meters lengde, sørger for ny drikkevannsforsyning til Porsgrunn kommune. Av hensyn til fremdriften, og driftssikkerheten etter overtakelsen, måtte prosjekt fungere knirkefritt fra første dag.

Mensvann er en innsjø i noe av det vakreste skogsterrenget en kan tenke seg, i Telemark. Inntil nylig har Porsgrunn kommune i all hovedsak fått drikkevannet sitt pumpet fra Farris-vannet. Høydeforskjellen gjorde at det ble benyttet store strøm-mengder for å pumpe vann oppoverbakke. Dette er kostbar og unødig bruk av energi. Nå får kommunen råvann via selvfall. 

Økt bruk av ledninger i vann 

Dykkerteknikk AS, etablert i 1976, leverer tjenester innen dykking og marine operasjoner. Blant annet utfører de komplette installasjoner innen ledningsanlegg i sjø og vann.

– Vi tar på oss oppdrag over hele landet, og har også internasjonale prosjekt. Vi har hatt prosjekter blant annet i Tyskland og i Skottland, beskriver Oddbjørn Årlid.

Han er prosjektleder i Dykkerteknikk, og arbeider primært med oppgav er knyttet til drikkevann, avløp og overvann. 

– Vi har rik erfaring fra legging av både trykkledninger og trykkløse ledninger i vann. Dette er ofte riktig alternativ økonomisk sett. I bynære områder gir det også en formidabel gevinst miljømessig sett, fremfor å grave grøfter i by og bygd, understreker Årlid. 

Selskapet registrerer en økning i bruk av sjøledninger, og venter at det vil bli ytterligere økning når nye EU-krav innføres.

– Det blir for kostbart å ha flere små avløpsanlegg. Vi ser for oss at løsningen blir å bygge færre og større stasjoner. Det gir behov for overføringsledninger, og ofte vil løsningen være å senke de i vann. Overføringsledninger benyttes også ved oppgraderinger knyttet til kapasitet eller alder, beskriver prosjektlederen.  

Det måtte gå fort

I Telemark handlet prosjektet om kostnad og kvalitet på drikkevannet. 

– Ved å hente råvann fra Mensvann slipper kommunen kostnadene med pumpingen. Vannet derfra er i tillegg renere. Slik sett var prosjektet motivert både av økonomi og kvalitet, forklarer prosjektlederen.

Fordi kommunen ønsket arbeidet ferdigstilt før vinteren kom, ble dette et hasteprosjekt. Dykkerteknikk og kommunen signerte kontrakten 07. juli 2023. Tidlig i november, før frosten kom, hadde de lagt, senket og koblet ferdig råvannsledningen. 

Utfordringer i idyll

Dykkerteknikks riggplass lå i vannkanten, langt inni skogen. Hele anleggsperioden ble gjennomført uten tilkobling til verken strøm eller avløp. Til gjengjeld fikk staben fra Dykkerteknikk arbeide i full fred, uten skipstrafikk å ta hensyn til og uten forstyrrelser fra noen. De eneste menneskene i området er en og annen turgåer, samt noen jegere. 

– Dette er så å si Norsk natur på sitt beste, med hytter uten innlagt vann og gamle grusveier. Det er primitivt og vakkert, forteller Oddbjørn Årlid.

Tilkomstveien til anleggsområdet, om lag 10 km fra Porsgrunn sentrum, var en blindvei med bom. 

Fra land til vann

Råvannsledningen, ø800mm PE100 SDR26, er 2748 meter lang og koblet på det eksisterende inntaket i Mjøvann. 

Rørene, på 20 meters lengde, ble sveiset på land og loddbelastet etter at den var sveiset ferdig. Råvannsledningen er 20 prosent belastet, loddene er montert med 9 meters avstand. Dykkerteknikk produserte to ledninger, på henholdsvis 1600 meter og 1148 meter. De ble mellomlagret flytende på vannet, og koblet med en flenskobling på land. Da det siste loddet var på plass, ble ledningen lagt i posisjon langs planlagt trase. Så ble den fylt med vann og senket. Nå ligger råvannsledningen på fra 40 meter til 3 meters dyp.

Pipelife har levert rørene. Ledningen er senket ved bruk av belastningsloddene Capone, fra  Skjæveland Gruppen. 

Positivt samarbeid

– Vi var helt avhengige av at leverandørene våre leverte i riktig antall og til rett tid. Veiene til anlegget er vanskelige å kjøre på. For å unngå at vi måtte følge sjåførene for å finne veien fra sentrum, ønsket vi at rør og lodd ble fraktet med erfarne sjåfører. At de brukte de samme sjåførene, som kjente ruten og var selvgående, fikk stor betydning for prosjektet, beskriver han.

I etterkant hadde Dykkerteknikk møte med begge leverandørene, og gav dem gode tilbakemeldinger for leveransene.

– Og kommunen? 

– Også Porsgrunn kommune var svært fornøyd, og fra vår side opplevde vi at kommunen også bidro godt inn i samarbeidet. Det blir mye skryt nå, men dette har virkelig vært et godt prosjekt, hvor alle dro i samme retning fra start til slutt, svarer Dykkerteknikks prosjektleder Oddbjørn Årlid.

Her er de siste meterne av ledningen på vei ned i vannet.

Her er de siste meterne av ledningen på vei ned i vannet.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Dykkerteknikk AS.