De fem mest lästa artiklarna i februari

Publicerad: 5 mars, 2024

Forskningsrapporten om styrenutsläpp vid installation av flexibla foder var det som intresserade flest av SSTT's läsare under februari, därefter kom SVU-rapporten om täthetskontroller av VA-rör. Även positiva ekonomiska resultat för Eco Drilling AS lockade läsare liksom att en av SSTT's styrelseledamöter nu tagit plats i styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Inframaint. Den norska regeringens 25 mål för vatten och hälsa var också av stort intresse.

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I en ny rapport undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar.

En ny SVU-rapport från Svenskt Vatten släpptes i förra veckan på temat ”Göra rätt-hålla tätt” med fokus på täthetskontroller av tryckrörssystem inom VA. Syftet med rapporten är att ge underlag till en uppgradering av publikationerna P78 och P79.

NoDig-entreprenør Eco Drilling AS doblet staben, tredoblet omsetningen og investerte store midler i maskiner og utstyr i 2023. Kom likevel ut av sitt andre driftsår med positivt resultat. Kan drive elektrisk og utslippsfritt, men det takker nesten alle nei til. Daglig leder Roger Trøsviken ber om en realitetsorientering for å sikre både miljø og arbeidsplasser. 

Erik Karlsson, som sedan ett par år är styrelsemedlem i SSTT, är ny medlem i Mistra Inframaints styrelse. Det är ett forskningsprogram där forskare och kommuner tillsammans tar fram verktyg för beslutsstöd, bättre processer och smartare kommunal organisation för en mer hållbar infrastruktur. 

Ny teknologi, sterkere fagmiljø og Vannsenteret var tema i presentasjonen da «Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan» ble lansert fredag 16. februar 2024.

Ylva Sjönell