Arkiv

5 maj, 2017

Elsker å dele kunnskap om NoDig

Det er viktig at rådgivere gjør seg kjent med de NoDig-metodene som finnes. Samtidig må vi oppmuntre byggherrer til både å ønske og kreve at NoDig er førstevalget. …

Läs mer
4 maj, 2017

Mats Rostö fra Nacka ny leder for SSTT

  Et sterkere samarbeid med Norsk Vann og Svenskt Vatten og bedre kommunikasjon. Det var tema på SSTTs årsmøte i Karlstad, hvor Mats Rostö fra Nacka Vatten och Avfall ble valgt til ny styreleder i SSTT etter Lars Wermskog fra Oslo VAV. …

Läs mer
3 maj, 2017

Fornyelsestakten er på vei opp

Det ble investert 10,2 milliarder kroner i VA-anlegg i Norge i 2015, viser undersøkelse fra Norsk Vann. –Det ser ut som utviklingen går riktig vei. BILDET: RIKTIG VEI: –Vi ser at kommunen jobber godt med dette og våre tall viser at det skjer noe. …

Läs mer
3 maj, 2017

Anbud med lavest CO2-utslipp bør vinne

-Politiske klimamål er meningsløse uten de riktige innkjøpsmetoder, mener advokat og ekspert på offentlige innkjøp, Magnus Josephson. …

Läs mer
3 maj, 2017

– Miljøfordelene er underkommunisert

– Gravefrie metoder er bra for økonomien og miljøet, sier Jonas Mader. Han er forretningsutvikler for NoDig i NCC, og var klar i sitt budskap under NoDig-konferansen i Karlstad. …

Läs mer
25 april, 2017

Klart for NoDig-konferanse i Karlstad

I over ti år har Lars Wermskog jobbet for SSTT. Nå overlater han roret til yngre krefter på årsmøtet i Karlstad 3. – 4. mai. Bildet: – Engasjementet i SST har aldri vært bedre, forteller Lars Wermskog som nå gir seg i SSTT. …

Läs mer
21 april, 2017

Gravefritt også på vannledninger

Olimb har etablert samarbeid med Innovasjon Norge for fornyelse av vannledninger med minimal eller ingen oppgraving.  Bildet: Akilleshælen i fornying av vannledninger har vært opprustede anboringsklammer. Nå har Olimb kommet opp med en ny løsning. …

Läs mer
30 mars, 2017

Kallelse till SSTTs Årsmöte i Karlstad, Torsdagen den 4 maj kl. 8:00.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta av respektive deltagare på www.sstt.se Handlingarna uppdateras löpande, vartefter de blir klara    

Läs mer
25 mars, 2017

Rørinspeksjon i stort tempo og omfang

Etter pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus må Søndre Follo Renseanlegg IKS utvide kapasiteten på rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby kommuner innen 2019. …

Läs mer
3 mars, 2017

Norske VA teknikk AS blir en del av NIRAS Norge

Bildet: Duoen Kristin Hamre og Arve Hansen har vært aktive forkjempere for NoDig både i norsk og nordisk sammenheng. Nå inngår VA teknikk AS i NIRAS Norge AS. …

Läs mer
2 mars, 2017

Sverige ligger 13 år foran med vannvakt

Bildet: Vannvakten et eksempel på godt samarbeid mellom stat og faglige aktører. …

Läs mer
27 februari, 2017

Norsk innovasjon med fokus på NoDig-separering

Oslo, Bergen og Trondheim kommune ønsker nå kontakt med teknologiutviklere, forskere, leverandører, entreprenører, konsulenter, bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å komme opp med ny metodikk og teknologi for gravefri separering av fellessystemer. …

Läs mer
16 februari, 2017

Norsk NoDig-veileder fra Norsk Vann er klar

Det nedgravde ledningsnettet for vann og avløp i Norge må fornyes raskere enn i dag. Bruk av gravefrie metoder bør benyttes i flere kommuner, mener Norsk Vann. Nå kommer ny veiledning som skal stimulere til smartere fornyelse av en viktig infrastruktur. …

Läs mer
15 februari, 2017

En lang vei å gå mot det perfekte

Rørdagene Pipelife: Seniorrådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen, hentes stadig inn som vannbransjens og rørbransjens profet. Under Rørdagene i regi av Pipelife tegnet han i dag et framtidsbilde på vei mot det perfekte. Bildet: For Tom A. …

Läs mer
15 februari, 2017

Rörinspektion för beställare, kurs

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar. …

Läs mer