Mikrotunnling under E18 löste sista etappen av Rotebroleden

Publicerad: 17 mars, 2020

Foton från projektet.

Trafikverket har byggt om Rotebroleden mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro i Stockholm. Av den anledningen behövde Norrvattens huvudvattenledning flyttas.

- Att lägga 80 meter vattenledning under E18 är en utmaning och vi valde att använda den schaktfria metoden mikrotunnling för att inte gräva upp vägen, säger projektledaren Annika Falkmar vid Norrvatten.

Huvudvattenledningen låg i vägen för Trafikverkets ombyggnad och i samband med det beslutade Norrvatten att förnya ledningsmaterialet och höja kapaciteten längs hela sträckan för att möta framtidens vattenförsörjning.

- Norrvattens medlemskommuner växer och för att klara efterfrågan gör vi en dimensionsökning från 1000 mm till 1200 mm på huvudvattenledningarna, säger Annika Falkmar.

Detta är den sista etappen på Rotebroledens projekt som pågått sedan 2016 och där cirka sju kilometer huvudvattenledningar har bytts ut. 

- Denna etapp är extra komplex då huvudvattenledningen ska korsa E18 vid trafikplats Stäket i Järfälla. Att lägga 80 meter vattenledning under E18 är en utmaning och vi valde att använda den schaktfria metoden mikrotunnling för att inte gräva upp vägen.

 

Valde schaktfria mikrotunnling

I början av projektet tog Norrvatten fram två utredningar parallellt för att besluta om vilken metod som skulle användas för omläggning av huvudvattenledningen. 

- I den första utredningen undersökte vi möjligheten att renovera en befintlig kulvert som ledningen ligger i. I den andra utredningen tittade vi på möjligheten att med olika schaktfria metoder borra en ny kulvert på 1600 mm att förlägga den nya vattenledningen i. Att renovera befintlig kulvert skulle ge en ny livslängd på ca 30-40 år medan livslängden på en ny kulvert är 150 år.

Norrvatten beslutade att gå vidare med utredningen om att borra en ny kulvert med den schaktfria metoden mikrotunnling. 

- Johan Lundberg AB hjälpte till med utredningen om den nya kulverten och där kom vi fram till att mikrotunnling är den bästa metoden. Metoden klarar de flesta jordmaterial, stenigt material samt block och berg. Metoden har en aktiv styrning som vid tryckning av långa längder kan ge mycket hög noggrannhet. I detta projekt är markförhållandena för borrningen berg, bergartsfördelningen består mestadels av granit och gnejs.

 

Klar en månad tidigare

För borrningen svarade BAB Rörtryckning och projektledaren Magnus Tingstrand kan konstatera att själva mikrotunnlingen gick utan problem.

- Det är härligt att konstatera att vi inte stött på några problem. Vi startade arbetet direkt efter jul och nyår. Vi borrade igenom häromdagen och har cirka två veckor kvar att avetablera. 

- Kul med projekt där man faktiskt kan korta ner tidsplanen, säger Magnus.

- Det är flera utmaningar i detta projekt, dels eftersom schakterna som behövs för mikrotunnlingen är 10 –14 meter djupa och cirka 7 x 5 meter stora. Ytan vi har för byggarbetsplatsen är mycket begränsad, i stort sätt hela ytan på båda sidor om E18 används. Planeringen kring ytorna, sprängningarna för bergschakterna och en tajt tidplan för alla moment har varit en utmaning. Och nu närmast påbörjas arbetet med att lägga 1200 mm stålledningar på 10-14 meters djup, säger Annika Falkmar.

Borrningen blev klar en månad före planerad tidpunkt, ovanligt?

- Mikrotunnlig i homogent berg är svårt att tidsbestämma då bergets egenskaper spelar in på slitage, avverkning och framdrift. I Skandinavien är berget hårt och det finns endel okunskap kring det håra berget hos de som levererar tunnelborrmaskiner och diskar dvs de verktyg som bearbetar berget, säger Annika. 

- Beräknad framdrift kan vara mycket svårbestämd beroende på bergets egenskaper. I detta fallet så sparade vi mycket tid på att vårt team gjorde diskbyten med mera på rekordtid, men också på grund av bra planerat arbete och samarbete mellan alla inblandade i projektet. Detta tillsammans är förklaringen till att vi har kunnat kapa tid, säger Magnus.

 

Stort intresse

Det har varit ett stort intresse bland många att titta på projektet.

- Vi har haft otroligt många på studiebesök, Norrvatten, SVOA, Trafikverket, Järfälla Kommun, Skanska Teknik, PEAB, Swedavia, Infra konsult med flera, säger Magnus.

Annika menar att mikrotunnling nu blivit mer accepterad i Sverige och används i allt fler projekt.

- Metoden används mycket i andra länder, men har haft en långsammare start i Sverige. På senare tid har den blivit mer accepterad som en metod i Sverige och används i allt fler projekt. Många är intresserade av metoden och vill skapa sig en större kunskap och inblick i förutsättningarna och möjligheterna som mikrotunnling kan erbjuda. Detta projekt som är komplext med de stora schakterna och den stora borren för ett huvudvattenledningsprojekt har dragit till sig uppmärksamhet från bland andra i VA-branschen. 

- Det har tagit mycket lång tid att få metoden accepterad. Jag hade mitt första mikrotunnelprojekt för 20 år sedan, men nu känns det som att det blivit en accepterad metod som allt fler ser nyttan och möjligheterna med, säger Magnus

Under hösten 2020 beräknas projektet vara färdigt.

 

Annika Falkmar Norrvatten och Magnus Tingstrand BAB.

Annika Falkmar Norrvatten och Magnus Tingstrand BAB.

Jan Bjerkesjö