Min vardag - David Jacobsson

Publicerad: 30 mars, 2020

David Jacobsson arbetar med projekt över hela landet i sin roll som konsult. Foto Johan Lundbergs AB.

David Jacobsson arbetar med projekt över hela landet i sin roll som konsult. Foto Johan Lundbergs AB.

David Jacobsson är en välkänd person inom SSTT-familjen i Sverige, bland annat efter sina tidigare år som ordförande. David är utbildad civilingenjör i grunden inom väg och vatten. Han har nu arbetat 20 år i branschen, varav 14 år inom Göteborg och Borås stad, fyra år på Sweco och de senaste två åren på konsultföretaget Johan Lundberg AB.

- Vårt bolag jobbar över hela Sverige där vi hjälper ledningsägare eller ledningsägarens konsult att välja rätt metod på rätt ställe.

Att just jobba med stora och intressanta projekt över hela landet är det som gör arbetet extra roligt, enligt David.

- Det som tar tid är att jobba i olika projekt. Jag hinner inte med så mycket mer i dagsläget. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
- Jag gör platsbesök, skriver utredningar, har arbetsmöten och kundmöten. Vi jobbar väldigt mycket ihop i olika team på Johan Lundberg så mycket av tiden går åt att ha arbetsmöten. Med mina kollegor i Göteborg har vi det fysiskt, medan det med kollegorna i Uppsala mest blir möten via Teams. Jag tycker att tekniken verkligen har utvecklats och att det är ett väldigt bra arbetsverktyg.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?
- I dagsläget jobbar jag med ett renoveringsprojekt i Malmö, en ny dagvattenledning under en motortrafikled i Göteborg och VA-försörjning till ett nytt exploateringsområde i Stockholm. Sedan februari är jag dessutom lärare på en distansutbildning för VA-projektörer inom ledningsbyggande och ledningsrenovering. 

- Jag har ett väldigt fritt och omväxlande jobb och trivs verkligen med att jobba med schaktfri konsultation. Det är väldigt roligt att både jobba studenterna och med vanliga projekt.  

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Det jag tycker är mest inspirerande är att vi verkligen hjälper ledningsägaren att få rätt metod på rätt ställe. Ibland föreslår vi schaktfria lösningar, andra gånger öppen schakt. Men det som är viktigast är som sagt att serva ledningsägaren.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?
- Att ordna med informationsträffar/platsbesök runt omkring i landet. Hjälpa till att sprida kunskapen om schaktfritt. Från Göteborg har vi nära till Norge och jag har gjort flera platsbesök där. Vi har mycket att lära av våra norska kollegor som är duktiga att ordna platsbesök och dela med sig av sin kunskap.

Jan Bjerkesjö