ISO-certifiering av entreprenadprocessen

Publicerad: 3 april, 2020

Foto Styrud

Styrud investerar för framtiden och tar med miljö, arbetsmiljö, säkerhet och effektivitet i kalkylen. ISO-certifiering av entreprenadprocessen 2019 var en viktig markering att kvalitet, miljö och arbetsmiljö är frågor som kontinuerligt finns med högst upp på agendan.

Personalen kommer givetvis i första rummet och Styrud lägger ned stort arbete på både utbildning och på att skapa förutsättningar för en säker arbetsplats. När det gäller maskiner arbetar Styrud aktivt tillsammans med leverantörerna för att få ut det allra bästa ur varje inköpt enhet.

- Inför våra senaste investeringar har vi haft ett intensivt samarbete med de aktuella leverantörerna och till exempel lyckats få ned ljudnivån från 107 till 84 Db på en maskin som köptes in i höstas. Vi är tydliga med våra önskemål och vilka krav som ska uppfyllas inom KMA både för vår del och för våra kunder, säger inköpsansvarig Annika Jacobsson. Det gäller att ligga i framkant vad gäller utrustning och att vara med och påverka utvecklingen mot ännu mer effektiva och miljövänliga maskiner och fordon. Inköp är en viktig del av utvecklingsarbetet, konstaterar Annika.

Fördelarna med schaktfri teknik är flera. Har man dessutom en maskinpark som underhålls regelbundet och lägger till moderna fordon och maskiner allt eftersom, blir utsläppskalkylen ännu mer glädjande.

- Att våra metoder är bättre, är vedertaget sedan länge, säger Johan Blomdahl, regionchef på Styrud och mycket engagerad i utvecklingsarbetet. Miljö och arbetsmiljö är oerhört viktigt och för att vi över huvud taget ska kunna utföra jobb i stadsmiljö numera, måste vår utrustning möta de högt ställda kraven för att få användas i stan. Och buller och vibrationer måste hållas på ett minimum för att personalen ska ha en rimlig arbetssituation.

Det är inte bara genom att hålla ett öga på maskinparken som Styrud verkar för god miljö och arbetsmiljö, utan det läggs också tid och resurser på att jobba med processer. Att koppla grepp kring projektens utförande och att till exempel minimera restprodukter genom att återanvända borrslam i recycling-enheter, gör att spillet minskar och det behövs avsevärt färre transporter till deponi mm.

Läs mer

Styrud