SSTT söker skribent för beskrivning av schaktfria metoder

Publicerad: 3 april, 2020

SSTT ska ta fram en översiktlig metodbeskrivning av de vanligaste schaktfria metoderna. Vi söker därför skribent för beskrivningen.

Varje metod ska beskrivas med ca 500 ord och illustrationer/animationer. Mycket material finns redan i SSTTs ägo. Uppdraget för en skribent blir att sammanställa materialet både i text och bildform. Allt material ska vara framtaget så det går att presentera på SSTTs hemsida.

Följande struktur ska användas för alla metodbeskrivningar: 

1) Beskrivning av metoden (illustration)

2) Användningsområde 

3) Möjligheter och begränsningar

4) Installation (Illustration/animation kan vara till hjälp) 

Litteratur som används av branschen ska nämnas tex standarder, Norsk Vann och Svenskt Vattens litteratur. 

Texten ska skrivas antingen på norska eller svenska. Texterna ska granskas och godkännas av SSTTs KS-grupp innan översättning sker till det andra språket. Vid publicering ska metodöversikten vara tillgänglig på bägge språken. Allt material ska kunna publiceras på SSTTs hemsida. 

Ansökningen ska vara inlämnad senast 21 april.

Läs mer på svenska

Les mer på norska