Inga bevis för överlevnad av coronavirus i dricks- eller avloppsvatten

Publicerad: 31 mars, 2020

Foto Beat Ruest/Wikimedia Commons

Foto Beat Ruest/Wikimedia Commons

För närvarande finns inga bevis för att COVID-19, coronaviruset, överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Det framgår av en rapport från WHO och Unicef från 3 mars. Coronavirus har spårats i avloppsvatten i Nederländerna.

På Svenskt Vattens hemsida finns en översättning av de viktigaste budskapen ur rapporten från WHO och Unicef. Befintlig vägledning för arbete med avloppsvatten och avloppsrening gäller även för coronaviruset, som inte kräver några extra åtgärder. 

”För närvarande finns det inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten” skriver Svenskt Vatten. Förekomsten av COVID-19 i dricksvattenförsörjningen har inte upptäckts. ”Konventionella, centraliserade vattenbehandlingsmetoder som använder filtrering och desinfektion ska inaktivera COVID-19-virus” heter det i rapporten.

I Svenskt Vattens artikel ”Coronavirus - ingen särskild risk för VA-personal” konstateras att spridningen av viruset i huvudsak sker genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

”Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner”, skriver Svenskt Vatten. ”Normala skyddsåtgärder mot smitta ska alltid vidtas vid arbete med avlopp eftersom det finns annat smittförande i avloppsvatten.”

Den 24 mars meddelade hälso- och miljöskyddsmyndigheten i Nederländerna att coronavirus spårats i avloppsvatten i reningsverket i Tilburg, vid Amsterdam Schiphol flygplatsen och i reningsverket i Kaatsheuvel.

Nationella institutet för offentlig hälsa och miljö, RIVM, är tydliga med att de försiktighetsåtgärder som normalt gäller för att skydda reningsverkspersonal från andra patogener också skyddar mot coronavirus. De skyddsåtgärder som alltid ska vidtas vid arbete med avlopp ska också följas noggrant i detta fall.

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö