Mest lästa artiklarna under december

Publicerad: 9 januari, 2024

Under årets sista månad var läsarna mest intresserade av artiklarna från SSTT's NoDig- konferens i Drammen samt hur mycket schaktfria metoder kan sänka kostnaderna vid anläggning av elvägar. Även SSTT's artikel i DN, under en kampanj om kritisk infrastruktur, lockade många till läsning.

Engasjementet, og det faglige nivået på kunnskapen som ble delt under SSTTs NoDig-konferanse 2023, var høyt. Her er en oppsummering av dag to. Flere av foredragene blir senere beskrevet i egne artikler. Så følg med! 

I Skåne pågår ett unikt projekt med att bygga elvägar som laddar elfordon under färd genom laddskenor som läggs i asfalten. Resultaten av testerna är mycket lovande, dock blir kostnaderna för anslutningarna till laddskenorna väldigt kostsamma med traditionell schaktteknik. Tester visar nu att med schaktfria metoder kan kostnaderna sänkas betydligt och elvägar bli ett ekonomiskt alternativ.

Sveriges ledningsnät för vatten och avlopp räcker 5 varv runt jorden och det kommer krävas reinvesteringar på 560 miljarder kronor fram till år 2040 för att säkra ledningarnas funktion.  Med schaktfria metoder kan man renovera dubbelt så mycket ledningar betydligt mer miljöeffektivt för samma kostnad som med traditionell schaktning.

Hele 150 deltakere var samlet til den første fysiske NoDig-konferansen i Norge på fem år. Stemningen og tilbakemeldingene var gode undervegs, og nå har SSTT fått inn evalueringssvar fra NoDig-konferansen i Drammen i slutten av november. 

Hva synes deltakerne på slutten av to dager viet grøftefrie metoder? SSTTs redaksjon ba om innspill fra noen tilfeldig utvalgte, i den siste pausen av konferansedagene i Drammen. Her får du vite hva de syntes.