Fra SSTT-konferansen som var

Publicerad: 15 december, 2023

Ellen Margrete Jahren Randa og Linn-Merita Tobiassen minutter før konferansen ble åpnet. Da hadde de allerede arbeidet med arrangementet i et års tid!

Ellen Margrete Jahren Randa og Linn-Merita Tobiassen minutter før konferansen ble åpnet. Da hadde de allerede arbeidet med arrangementet i et års tid!

Hele 150 deltakere var samlet til den første fysiske NoDig-konferansen i Norge på fem år. Stemningen og tilbakemeldingene var gode undervegs, og nå har SSTT fått inn evalueringssvar fra NoDig-konferansen i Drammen i slutten av november. 

Arrangørenes hovedmål var å utvikle et godt fagprogram, som traff alle deltakerne, og arbeidet med arrangementet startet allerede i fjor høst. 

– Generelt er tilbakemeldingene svært gode. Det som er ekstra gøy, er at på spørsmål om hvilken forelesning deltakerne opplevde som mest interessant, har alle foredragene blitt nevnt. Det betyr at vi har truffet bra, både bredt og dypt! For oss er det godt å vite at programmet bød på noe spennende for alle, både ferske og erfarne, entreprenører, ledningseiere og rådgivere, forteller Ellen Margrete Jahren Randa, fra SSTTs sekretariat i Norge. 

Fornøyde arrangører

Vanligvis er det flere fra arbeidsgruppen, enten i Sverige eller i Norge, som tar på seg hovedansvaret for å utvikle SSTT-konferansen, med støtte fra et eventbyrå. Denne gangen ble det lagt som en ekstraoppgave til sekretariatet, som tidligere bare har bistått arbeidsgruppen. I praksis er det Linn-Merita Tobiassen og Ellen Margrete Jahren Randa som ved et utvidet oppdrag har planlagt og gjennomført hele konferansen denne gang, med bistand fra Karin Lundwall Welin i det svenske sekretariatet og innspill fra arbeidsgruppa.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at folk har gitt gode tilbakemeldinger til programmet og konferansen for øvrig. Deltakerne investerer både tid og penger. Da er det godt å oppleve at de har fått valuta for deltakelsen. På grunn av pandemien var dette den første fysiske konferansen i Norge på fem år, så det var også en viss spenning omkring dette, sier Randa.

SSTT har allerede fått innspill til hva deltakerne ønsker å høre om i Sverige til neste år. 

- Vi skal bruke tilbakemeldingene fra i år til å gjøre det enda bedre, både i Sverige i 2024 og når vi ses igjen i Norge i 2025! hilser Randa og Tobiassen. 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.