Artikel i DN 11/12: Kostnads- och miljöeffektiv förnyelse av ledningsnäten

Publicerad: 11 december, 2023

SSTT medverkar med följande artikel i DN den 11/12 2023, den publiceras som en redaktionell annons i en kampanj på temat Kritisk Infrastruktur.

Sveriges ledningsnät för vatten och avlopp räcker 5 varv runt jorden och det kommer krävas reinvesteringar på 560 miljarder kronor fram till år 2040 för att säkra ledningarnas funktion.  Med schaktfria metoder kan man renovera dubbelt så mycket ledningar betydligt mer miljöeffektivt för samma kostnad som med traditionell schaktning.

Det konstaterar Tomas Helenius som är ordförande för SSTT, branschorganisationen för schaktfria tekniker i Sverige och Norge.

-        Siffrorna på reinvesteringsbehovet kommer från Svenskt Vattens beräkningar som visar på att det är kritiskt för Sverige att VA-organisationer prioriterar ledningsnäten framöver. Vi inom SSTT bidrar gärna med den stora kunskap vi samlat inom organisationen för att sänka kostnaderna för medborgarna, fortsätter han.

Bygger på beprövad kunskap

Det finns ett flertal olika beprövade schaktfria metoder för både renoveringar och nyanläggningar av ledningar. Genom att inte gräva undviker man många problem.

-        Att gräva, schakta, upp stora hål i marken tar längre tid och orsakar stora utsläpp av koldioxid. Dessutom orsakar det stora störningar på allt från infrastruktur och samhällsservice till natur och handel. Sammantaget gör det att man kan spara mycket på både ekonomin och miljön genom att använda schaktfria metoder.

Under de över trettio år som SSTT samlat erfarenheter och kunskaper inom olika schaktfria metoder har mycket arbete lagts på att bygga upp olika kvalitetssystem. Syftet är att säkra en hög kvalitetsnivå på de arbeten som utförs.

-        Vi har arbetsgrupper inom organisationen som jobbar med certifierings- och auktorisationssystem för utförarna. Sedan ett antal år finns auktorisation för rörinspektörer som jobbar med filmning och dokumentering av ledningsnäten. För spoltekniker startar en auktorisationsutbildning till våren.

Genomgående hög kvalitetsnivå

Det finns ett stort engagemang hos SSTT’s medlemmar för att konstruktivt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som rör ledningsnäten.

-        Ett tecken på det är att man gärna använder den senaste tekniken för att bidra effektivt, exempelvis jobbar gruppen för läckagekontroll mycket med utveckling av AI-verktyg för att snabbt kunna identifiera och förebygga läckor.

Några exempel på schaktfria metoder är renovering av ledningar med flexibla foder (relining), rörspräckning för att kunna byta ut befintlig ledning helt och rörtryckning för att kunna lägga ny ledning utan schaktning.

-        För att bidra till en hög kvalitetsnivå så tar vi också fram projekteringsanvisningar för några av de vanligaste metoderna. Syftet är att höja kunskapsnivån och säkerställa samma nivå på utfört arbete över hela landet, förklarar Tomas Helenius.

 

SSTT’s verksamhet

SSTT ska verka för att ledningsförnyelse, ledningsbyggande samt underhåll av ledningsnät ska göras med resurseffektiv och hållbar schaktfri teknik. Inom SSTT finns i Sverige den svenska arbetsgruppen som jobbar övergripande med de schaktfria metoderna, samt arbetsgrupperna för STVF (rörinspektioner), STLK (läckagekontroll) samt SPOL (spolning av ledningar).

Mer information finns på SSTT.se

 

Ylva Sjönell