Flott faglig påfyll også dag 2

Publicerad: 1 december, 2023

NoDig-konferansen var preget av faglige foredrag. Samtidig var rikelige pauser, morsomme innslag, og rikelig anledning til å prate med gamle og nye bekjentskap.

NoDig-konferansen var preget av faglige foredrag. Samtidig var rikelige pauser, morsomme innslag, og rikelig anledning til å prate med gamle og nye bekjentskap.

Engasjementet, og det faglige nivået på kunnskapen som ble delt under SSTTs NoDig-konferanse 2023, var høyt. Her er en oppsummering av dag to. Flere av foredragene blir senere beskrevet i egne artikler. Så følg med! 

SSTTs plan for de neste fem årene ble beskrevet av Jan Stenersen, nestleder i SSTT og leder av den norske arbeidsgruppen, i det første foredrag den andre dagen av SSTTs NoDig-konferanse 2023.

Planen omfatter seks hovedarbeidsområder, og beskriver både hva som planlegges utført og når i løpet av femårsperioden det er mest hensiktsmessig å gjennomføre dette. 

De beskrevne hovedarbeidsområdene er:

  • Informasjonsformidling / kommunikasjon
  • kompetansetilbud – skole
  • SSTT kursvirksomhet
  • internt arbeid
  • forskning og standarder
  • samarbeidsprosjekt

Planen skal brukes som et «levende arbeidsdokument» av både SSTTs styre og arbeidsgrupper. Den er allerede tatt hensyn til i det pågående budsjettarbeidet, selv om planen først trer i kraft i 2024. Planen bygger på et vedtak fra SSTTs årsmøte 2023 og skal vedtas på SSTTs årsmøte 2024.

Norsken, dansken og svensken 

De neste foredragene belyste tematikken jernbanekryssing, med foredrag fra Norge, Danmark og Sverige. Først ut var Kristian Sandum, som er fagansvarlig NoDig Steg Entreprenør AS, med foredraget: «Gravefri kryssing av jernbane – pilotrørsboring under Gardermobanen og status i Norge».

– Vi føler vi skal starte på nytt hver gang vi skal ha en banekryssing, innledet han foredraget sitt. Knyttet til Gardermobanen har de til nå brukt 1200 timer på å få en kryssingstillatelse, som de enda ikke har fått ... Per i dag har Steg Entreprenør AS fem bestilte oppdrag om kryssing under jernbanen, uten å vite noe om når de får mulighet for å starte. 

Fra Danmark deltok Kasper Munch, Geolog og CSM-rådgiver i Railtek, med foredraget «Sikkerhet omkring banekryssing med fokus på NoDig- CSM». Selskapet hvor han er ansatt har egen avdeling spesialisert i banekryssinger. Danmark har flere firma som drifter egne jernbanelinjer og hvert firma har sine regler. Men hovedregelen oppsummert er: I Danmark er det fullt mulig å krysse under jernbanen med grøftefri teknologi. Og i Sverige? Der er det systematikk i dette og avgjort noe som gjøres. David Jacobsson, beskrev det svensk regelverk for jernbanekryssinger.

Da alle hadde fått sagt sitt, møttes foredragsholderne til en sofa-prat for oppsummering og spørsmål til banekryssing. Martina Bergh Svedahl, rådgiver NoDig hos Asplan Viak AS, ledet debatten ut fra tittelen: Da norsken, dansken og svensken skulle krysse jernbanen. 

Forskning 

Nora Belling Mangen, ansatt i vertskommunen Drammen, har ledet et innovasjonsprosjekt i regi av kommunen. Måle med det var å teste ut materialtyper, krefter, radius og annet ved rør i rør. I prosjektet ble det gjennomført 44 forsøk totalt, fordelt på syv testdager i felt, hvorav fem var i finvær i mai og de to siste i typisk novembervær. Gav været utslag i resultatene? Ja, temperatur har betydning. Her er en forhåndsomtale av Nora Belling Mangens presentasjon

Forskning og innovasjon er avgjørende for å komme videre innen bruk av grøftefri rørrenovering. Det etableres formidable ledningsnett for fjernvarme, kan de renoveres grøftefritt og hvordan? Det var temaet for foredraget til svenske Hans Andreasson. Tittelen på foredraget hans var: «Renovering av fjernvarmerør, fra ide til kommersielle produkt».

Han beskrev et innovasjonsprosjekt som er komet i mål, fra ide til lansering. De har utviklet en kullfiberliner, designet for lengdeutvidelse. Samme type fiber sitter på dronen som landet på mars, blant annet.

Mulig styrenforbud

Tittelen på neste foredrag var «Styrenforbud i Stockholm fra 2030.» Det foreligger ingen bestemmelse om styrenforbud i Stockholm fra 2030, eller fra et annet årstall – for den saks skyld. Men at det på ett eller annet tidspunkt, i forholdsvis nær fremtid, blir ulovlig å benytte styren, er overhengende sannsynlig. Det mener foredragsholder Richard Cedervall. Han arbeider som spesialist innen tekniske rammeverk og prosjekt anvisninger av VA-ledninger, blant annet, og er involvert i en rekke arbeidsgrupper, hvorav en arbeider med grøftefri rørfornying.

– Uten grøftefrie metoder vil vedlikeholdet ta for lang tid og bli for dyrt. Derfor er vi helt avhengige av metoden, og vi må forberede oss på et fremtidig forbud mot styren, mener Richard Cedervall.

I foredraget beskrev Cedervall hvordan leverandører og bestillere best kan samarbeide for å videreutvikle gode vedlikeholdsløsninger. «Det finnes noen styrenfrie produkter, hvorfor benyttes de ikke?» var også en del av temaet han drøftet.

Innovasjon ved separering

Ny sofaprat, denne gangen rundt et NoDig-samspillsprosjekt i Drammen: Separering Landfall vest, med aktørene Drammen kommune, Kjeldaas AS og Asplan Viak. Samspillsprosjektet var mellom kommunen og entreprenør, som engasjerte Asplan Viak. Johanne Stake representerte kommunen, Øystein Bjørløw kommer fra Kjeldaas og Siri Gamst Bøysen er rådgiver i Asplan Viak. I prosjektet har Kjeldaas utviklet en ny metode innen grøftefri rørfornying, hvor de har tatt eksisterende hull i bakken i bruk til et nytt rør: Multipipe. 

Sees i Sverige 2024!

«Directional rock drilling – Gyro», var tittelen på foredraget av Dan Billing, som snakket nettopp om dette. Så fikk forsamlingen siste nytt fra RIN, STVF, SPOL og STLK, ved Philip Hellstrøm og Reidar Kveine. 

Erik Karlsson og Kjetil Flugund beskrev siste Nytt fra Norsk Vann og Svenskt Vatten, før Tomas Helenius, SSTTs styreleder, oppsummerte konferansen, samtidig som han benyttet anledningen til å hilse velkommen til Sverige i 2024. 

To dager fulle av innovasjon innen grøftefri rørfornying, verktøy og metoder er over for denne gangen! Velkommen til ny NoDig-konferanse, i 2024!

Her finner du presentasjonen av konferansens dag 1.