Prosjektresultatene får du på NoDig-konferansen

Publicerad: 14 augusti, 2023

Ved å legge stikkledninger i varerør, med tilknytning i kum, legges det til rette for grøftefri utskifting av både stikkledninger og hovedledning. Samtidig fjernes risikokomponenter fra lukkede grøfter uten inspeksjonsmuligheter.

Ved å legge stikkledninger i varerør, med tilknytning i kum, legges det til rette for grøftefri utskifting av både stikkledninger og hovedledning. Samtidig fjernes risikokomponenter fra lukkede grøfter uten inspeksjonsmuligheter.

Vann og avløp i Drammen kommune har gjennomført innovasjonsprosjektet: «Stikkledninger i varerør, for praktisk testing av trekking og trekkekrefter. Nora Belling Mangen har vært prosjektleder. I november presenterer hun resultatene under SSTTs NoDig- konferanse i hjembyen.

Ved å legge stikkledninger i varerør, med tilknytning i kum, legges det til rette for grøftefri utskifting av både stikkledninger og hovedledning. Samtidig fjernes risikokomponenter fra lukkede grøfter uten inspeksjonsmuligheter.

Hovedmålet med prosjektet, initiert av Drammen kommune, var å oppnå økt kunnskap om stikkledninger i varerør, og få ytterligere dokumentasjon på praktiske forhold rundt legging og trekking av ulike kombinasjoner av avvinklinger, diameter på varerør, type varerør osv. Dette for å legge til rette for en best mulig praksis på området. Testene bygger videre på testingen som ble gjennomført av Asker kommune i 2018. Prosjektet ble gjennomført våren og høsten 2022.

Faktorer som påvirker

– Samlet gjennomførte vi 44 forsøk. Vi testet ut ulike varerør, i flere dimensjoner. Til medierørene benyttet vi PE-rør i dimensjonene 32, 40 og 50 mm, forklarer prosjektlederen. 

Varerørene var av PP og PE. De benyttet ferdige løsninger på kveil fra Hallingplast, Duo-pipe, samt både korrigert og glatt PE-varerør fra Pipelife, og PP mufferør fra Wavin for å sammenligne ulike rørtyper. 

– Og resultatet er?

– Hovedfunnet er at alle kombinasjonene og traseene vi testet, lot seg trekke ut uten problemer. Utskiftingen av stikkledninger i varerør bør normalt la seg gjennomføre i de aller fleste tilfeller, men man må ta hensyn til viktige faktorer som påvirker hvor lett utskiftingen lar seg gjøre. Bøyeradiusen er viktig, det samme er temperaturen og størrelsesforholdet mellom medierør og varerør, svarer kvinnen som ledet prosjektet.

Detaljene fra resultatene presenterer hun i foredraget sitt i Drammen i november. Der beskriver Nora Belling Mangen også de nødvendige trekk-kreftene i forsøkene. 

Her er fult konferanseprogram, samt lenke til påmeldingen.

Kompetansearena

Selv har Mangen deltatt på SSTTs NoDig-konferanser to ganger tidligere. På den første, i 2016, hadde hun selv akkurat begynt å arbeide med VA.

– Da var alt nytt for meg. Konferansen var en veldig god anledning til å få en grundig innføring i faget. Senere, i Gøteborg i 2019, var det lærerikt å få kjennskap til hva som gjøres i andre land. Samtidig var konferansen en god anledning til å bil kjent med folk og knytte kontakter, forteller Mangen. Permisjoner og korona-restriksjoner har kommet i veien for deltakelser flere år. Nå arbeider hun selv i hovedsak med utviklingsprosjekter og Dataanalyser og dataintegrasjon i VA-virksomheten.

 Test-fakta: 

  • De fleste traseene lå i rette strekk, med et bend i enden. Strekkene ble fiksert med pukkhauger. 
  • Forsøkene ble gjennomført ute, med fem parallelle rigger.
  • Til å konstruere vinklene brukte de kumbunner med kjerneborede hull i.
  • Målet var å teste praktiske løsninger med utstyr som er enkelt å få tak i, og bruke, for rørleggere uten at de trenger å være spesialisert NoDig-entreprenør.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektpartnere: Drammen kommune. Prosjektpartnere: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, Norsk Vann, Asker kommune, Lier kommune samt SINTEF. Hallingplast, Pipelife, Wavin og Multiconsult deltok som samarbeidspartnere.