Vel blåst for SSTTs første konferansedag!

Publicerad: 29 november, 2023

Omlag 150 engasjerte deltakere fylte salen under SSTTs NoDig-konferanse i Drammen.

Omlag 150 engasjerte deltakere fylte salen under SSTTs NoDig-konferanse i Drammen.

Om lag 150 engasjerte deltakere har fått med seg en hel dag pir full av faglige foredrag, inspirasjon, ny kunnskap, refleksloner og rikelige anledninger til å snakke fag med nye og gamle bekjente. Første dag av SSTTs NoDig-konferanse i Drammen 2023 er over. Her er et utdrag fra dagen. 

Teknologiutvikling og fremtidsutsikter er hovedtema for årets konferanse i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology. 

­– Hvordan skal det gjøres, og hva skal gjøres? Bare i Sverige må det investeres 560 milliarder kroner i ledningsinfrastrukturen frem til 2040. Det er fint at dere er her, for i denne bransjen må det gjøres et formidabelt arbeid både i Sverige og her i Norge. Velkommen til to arbeidsomme dager hvor vi skal diskutere teknikk og CO2-utslipp som er neste steg i vår prosess, innledet Tomas Helenius, SSTTs styreleder, konferansen. 

Med vilje til innsats

Live Johannessen, en engasjert virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune, fikk æren av å hilse forsamlingen velkommen til Drammen. Drammen kommune skal være et godt sted å leve for alle, og har valgt nettopp et godt sted å leve som sitt slagord. 

Den som kjenner Drammens nære fortid, vil vite at Drammen sentrum har gjennomgått en formidabel transformasjon på få år. Hva er årsaken til Drammens suksessen? Det startet med kloakkrammeplanen. Forutsetning for god byutvikling er forsvarlige vann- og avløpstjenester.  

Etter Live Johannessen beskrev Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant fra Høyre, myndighetenes arbeid med vann og avløp. Les gjerne SSTT-intervjuet med henne hvor hun forteller om muligheter for å få kommunepolitikernes oppmerksomhet.

Like etter innslaget hennes fulgte et speedmøter med tre firma fra scenen. 

Nesten dr. NoDig

Deon Pohorille fra Sørafrika gav A different perspective on trenchless technology, før en sofaprat med Bjørn Solnes Skaar fra Norconsult. Han arbeider med en doktorgrad knyttet til fornyelsestakten med vekt på NoDig. Grøftefri rørfornying ble han oppmerksom på under arbeidet med masteroppgaven sin, også knyttet til det store etterslepet. Da oppdaget mannen grøftefri rørfornying som fornyingsmetode, og har senere «gravd seg ned i fagfelte. Nå arbeider Solnes Skaar med å utvikle en beslutningsmodell for metodevalg, miljø og kostnader. Den er testet ut, fungerer bedre enn ventet og skal etter planen lanseres til våren.

Neste mann ut var Leon Eide, prosjektlederen for den nye råvannstunnelen i Oslo. Byen er den eneste hovedstaden i Nord-Europa som ikke har tilstrekkelig reservevannforsyning. Etter et forarbeid på 60 år, er arbeidet med å etablere fullgod vannforsyning med ny kilde, renseanlegg og ledningsnett som kan leve vann til hele byen, nå i gang. Råvannstunellen blir 19 km lang. De har akkurat boret 25 prosent av denne. Leon Eide beskriv hvordan de løser utfordringer når de borer tunnelen gjennom «Norges mest utfordrende geologi.» Trykket fra grunnvannet er 35 bar. Å sikre seg mot dette er en vesentlig del av jobben. 

Erfaringsutveksling rundt el. 

Øystein Olimb var invitert til konferansen for å beskrive pilotrørsboring med elektrisk rigg. 

– Om ikke vi i Norge skal går over til elektrisk anleggsdrift, hvem da? er holdningen hans. Pilotrørsboring kan dekke en rekke behov og er en løsning som er kommet for å bli. I foredraget la Øystein Olimb vekt på den tekniske delen av pilotrørsboring. 

– Her på denne konferansen er det ingen som flyr inn og ut. Her er vi nerder alle sammen og er til stede hele tiden for å få med oss alle detaljer. Det er viktig at vi i bransjen driver folkeopplysning om metodikk og metoder, hilste han til forsamlingen. 

Tor Heggernes, salgs- og markedssjef i Pipeliner, beskrev blant annet resultatene fra prosjektet i samarbeid med Oslo VAV, hvor de forsket på strømperenovering av vannledninger, med vekt på hva som skjer med folder i bend. 

Hva er erfaringene ved 100 prosent elektrisk drift?, var temaet til Roger Trøsviken, som representerer det nystartede firmaet Eco Drilling AS. Han er positiv og vet at teknologien kommer. Men han er langt fra klar til å hoppe på det grønne skiftet her og nå, fordi tilgangen til el. mangler mange steder, fortsatt. Samtidig fremholdt Trøsviken at NoDig i seg selv, er et formidabelt løft i CO2-sammenheng.

Lovende NoDig Development

«Gravefri tilkobling av stikkledning fra hus til hovedvannledning» var tittelen for dagens siste foredrag. Det var ved Caroline Hovin Fantof fra Oslo VAV og Hørgen Kristensen fra Olimb rørfornying. De beskrev prosjektet «NoDig Development» hvor Olimb har utviklet en liten borerigg, som har alle egenskapene til en større borerigg. Den borer seg gjennom alle typer materialer og grunnforhold: betong, tre, stein, løsmasser og stål. Riggen er konstruert for å utføre kjerneboring, styrt boring og hammerboring, alt etter situasjon og grunnforhold, i lengder opptil 50 meter.

Andreas Wahl er konferansier og leder arrangementet på en fremragende måte. Og innimellom foredragene var det rikelige anledninger til å treffe nye og gamle bekjenter. 

Flere av foredragene vil i nær fremtid bli beskrevet i fagartikler her hos SSTT. Så følg med! 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.