Gledelige tilbakemeldinger på konferansen

Publicerad: 18 december, 2023

Øverst fra venstre: Årets konferansier Andreas Wahl Fysiker, Anja-Renate Høiseth-Bjørge som er prosjektleder innen VA i Harstad kommune, Trym Trovik som er prosjektleder i Bergen Vann og medlem av SSTTs styre, Heidi Lindseth og Kine Homleid Johansen, begge fra Stavanger kommune samt Ove Emil Aker arbeider både i VAV i Oslo kommune og som prosjektansvarlig på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Øverst fra venstre: Årets konferansier Andreas Wahl Fysiker, Anja-Renate Høiseth-Bjørge som er prosjektleder innen VA i Harstad kommune, Trym Trovik som er prosjektleder i Bergen Vann og medlem av SSTTs styre, Heidi Lindseth og Kine Homleid Johansen, begge fra Stavanger kommune samt Ove Emil Aker arbeider både i VAV i Oslo kommune og som prosjektansvarlig på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Hva synes deltakerne på slutten av to dager viet grøftefrie metoder? SSTTs redaksjon ba om innspill fra noen tilfeldig utvalgte, i den siste pausen av konferansedagene i Drammen. Her får du vite hva de syntes. 

GOD DELINGSKULTUR: Årets konferansier Andreas Wahl Fysiker, er vitenskapsformidler og programleder. Wahl ledet arrangementet med stø hånd, ispedd overraskende og underholdene innslag fra fysikkens verden. 

– Kunne du noe om grøftefri rørfornying fra før?

– Nei, egentlig ikke.

– Var det noe å lære på konferansen, også for deg som er fysikker? 

– Ja, absolutt! Fysikk gir meg grunnlag for ny kunnskap. Det er derfor jeg sier ja takk til å delta på konferanser som denne, forteller han da det hele er over.

– Denne NoDig konferansen har også skilt seg ut fra andre typer konferanser. Engasjementet har vært høyt og folk mange stiller spørsmål. Dette er tydeligvis en gjeng hvor det er god delingskultur, sier Andreas Wahl.

INSPIRERENDE KOMMUNE-FOREDRAG – En slik faglig arena, som samler kommuner, rådgivere og leverandører, er veldig viktig for effektiv faglig overføring. Det ble også mange interessante foredrag fra kommuner. Det var «kommune-hatten» jeg hadde på meg da jeg var på konferansen, og jeg likte veldig godt innleggene fra kommuner som har gjennomført pilotprosjekt. For oss, som en liten kommune, kjenner vi at det sitter litt langt inne å hive oss grøftefrie metoder. Samtidig er kunnskap og inspirasjon fra andre med på å påvirke oss i retning av å hive oss rundt og prøve litt vi også, forteller Anja-Renate Høiseth-Bjørge etter konferansen.

Hun er prosjektleder innen VA i Harstad kommune.

– I Harstad har vi tidligere hatt besøk av Jan Stenersen (leder av den norske arbeidsgruppen i SSTT, red.anm.) for å snakke om NoDig. Og her i nord har vi et samarbeid med de andre større kommunene, gjennom VA-Nord. Der har også grøftefri metoder vært et tema, beskriver Høiseth-Bjørge.  

– Og hvordan var totalopplevelsen din fra konferansen?

– Dette var bra! Jeg har allerede anbefalt to her fra kontoret om å delta neste år. Konferansen og temaet er høyaktuelt. Rørfornyingen må gjøres, og vi må støtte opp om dette slik at interessen for metodene øker. Som med alt annet: Resultatet blir ikke bedre enn det vi alle bidrar med selv. Om det på sikt kan komme noen interessante saker fra nord, så skal vi også bidra. Men først må vi bygge oss opp med erfaringer, sier Anja-Renate Høiseth-Bjørge fra Harstad kommune. 

INNSIKT OG INSPIRASJON: Trym Trovik er prosjektleder i Bergen Vann og sitter selv i SSTTs styre, også derfor deltok han på konferansen. Men hva synes han om innholdet?

– Det er lenge siden sist og konferansen ble bra. Dette er avgjort noe av det beste som har vært! svarer bergenseren spontant. 

– Temaene er høyaktuelle. Av og til er vi i vår egen boble. Også derfor er det viktig å komme ut og møte andre, og få ny kunnskap fra konferanser. I tillegg var konferansieren bra. Andreas Wahl er en god møteleder som bidro til å løfte helheten. På forhånd ville jeg nok ha sagt at det ikke var nødvendig med en ekstern møteleder, men han bidro til å løfte konferansen. Jeg synes også det er godt at et bra utvalg av leverandører var til stede, beskriver Trovik. 

Han fremhever også talene fra SSTTs styreleder, Tomas Helenius, ved åpningen av konferansen og til avslutning, som korte, informative og inspirerende.

GODT FAGLIG UTBYTTE: – Vi deltok på konferansen fordi vi ønsker å bli oppdatert på NoDig-metodene som finnes. Dette var også nyttig å treffe de ulike aktørene på området, slik at vi kunne stille litt spørsmål om utfordringene vi har, og også utveksle erfaringer på området.

Vi synes det var mange gode foredragsholdere, og at utviklingen innen renovering av stikkledninger er spennende, forteller Heidi Lindseth og Kine Homleid Johansen, begge fra Stavanger kommune.

BLIR KJENT MED BRANSJEN OG BEHOV: Ove Emil Aker arbeider både i VAV i Oslo kommune og som prosjektansvarlig på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Han deltok på NoDig-konferansen som deltaker fra vannsenteret. Men det han engasjerer seg i knyttet til vannsenteret, er jo også tema som er høyaktuelle for vann og avløpsetaten, beskriver han. 

– Hvorfor deltok du på konferansen? 

– Å være med på arrangement som dette er vesentlig for å sette meg inn i bransjedetaljer, og for å få ny kunnskap om hva som skjer der ute. På programmet var det resultat av innovasjonsprosjekt. Det er spennende, samtidig får vi kjennskap til hva bransjen trenger. Innen NoDig er det viktig at vi kan dele kunnskapen om metoden og vise frem de grøftefrie metodene, kombinert med andre løsninger. Jeg er tilhenger av å kombinere, for å finne løsningene som passer i hvert enkelt prosjekt og for å løse ting optimalt, forteller Aker. 

For aktørene i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er det også viktig å ha kjennskap til bransjen for å kunne samarbeide med og hente kompetanse fra de som har dybdekunnskapen, slik at de kan formidle denne til bransjen.

– Og hva syntes du om selve konferansen? 

– Det var veldig bra, med gode foredragsholdere og relevante, viktige tema.  Jeg opplevde å få et flott utbytte av å delta.